Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.

PCM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

Zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji po 4,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.

FON
WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

Świat
USA: Kredyt konsumencki 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 17,5 mld USD. Prognoza: 16 mld USD.

Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ
Makro

Haruhiko Kuroda

Niemcy: Bilans handlu zagranicznego s.a. 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 17 mld EUR. Prognozy: 16,8 mld EUR

08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa n.s.a. 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -1,9% rdr.

Wtorek
GPW
Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.506.000 akcji serii B oraz 301.460 akcji serii C.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,60 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 euro na akcję.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Świat
14:45 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Jerome Powell

16:10 USA: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullard

20:00 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Randal K. Quarles

20:20 USA: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty 
Makro

Raphael Bostic

Środa
GPW
Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 2,35 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN nowej kadencji.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

NWZA ws. m.in. podziału zysku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,71 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,60 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 euro na akcję.

Świat
USA: Zapasy hurtowników 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,8% mdm. Prognoza: 0,4% mdm. 

Wielka Brytania: PKB 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 1,3% rdr. 

03:30 Chiny: Inflacja PPI 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,6% rdr. Prognoza: 0,2% rdr. 

03:30 Chiny: Inflacja CPI 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 2,7 % rdr. Prognozy: 2,7% rdr. 

10:30 Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -1% rdr.

19:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullard

20:00 USA: Protokół z posiedzenia FOMC
Makro

Okres: czerwiec

Czwartek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,0125 BGN na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 82.800 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Świat
USA: Budżet federalny 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -207,8 mld USD

08:00 Niemcy: Inflacja CPI, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,4% rdr. Prognoza: 1,6% rdr. 

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzedni okres: 221 tys. 

14:30 USA: Inflacja CPI 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,8% rdr.

17:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

John Williams

18:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z Richmond 
Makro

Tom Barkin

19:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty 
Makro

Raphael Bostic

19:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

19:30 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Randal K. Quarles

23:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis 
Makro

Neel Kashkari

Piątek
GPW
Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez CCC S.A. po cenie 0,55 zł za akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,3 zł na akcję.

MFO
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Świat
Chiny: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 41,66 mld USD. Prognoza: 45 mld USD. 

Chiny: Eksport 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,1% rdr. Prognoza: -2% rdr.

Chiny: Import
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -8,5% rdr. Prognoza: -3% rdr. 

Chiny: Podaż pieniądza M2 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 8,5% rdr. Prognoza: 8,5% rdr. 

Chiny: Nowe kredyty 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartosć: 1180 mld CNY. Prognoza: 1725 mld CNY

06:30 Japonia: Produkcja przemysłowa n.s.a., fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -1,1% rdr. Prognoza: -1,8% rdr

14:30 USA: Inflacja PPI (r/r)
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,8% rdr.

14:30 USA: Inflacja PPI 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzedni miesiąc: 0,1% mdm. Prognoza: 0,0% mdm. 

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok oraz za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,0125 BGN na akcję.

-

Indeksy

WIG20 1 796,21 24,51 (1,38%) 14:17
DAX 12 918,30 220,94 (1,74%) 14:15
SP500 3 197,52 42,30 (1,34%) 14.07
FTSE 6 310,66 130,91 (2,12%) 14:10
CAC 5 129,56 122,10 (2,44%) 14:15

Notowania akcji

dzisiaj, 14:02 dzisiaj, 14:02 dzisiaj, 14:02
PKNORLEN 58,0000 -0,85%
CDPROJEKT 370,8000 4,78%
PKOBP 24,0900 2,47%
BIOMEDLUB 12,5000 -3,10%
PEKAO 56,6400 2,98%
KGHM 107,2000 1,56%
PZU 29,2100 1,85%
LOTOS 62,7200 -0,76%
PGNIG 5,2120 2,00%
XTB 17,8500 4,69%
BIOMEDLUB 12,50 -3,10%
CDPROJEKT 370,80 4,78%
PKNORLEN 58,00 -0,85%
CIGAMES 1,92 16,48%
KGHM 107,20 1,56%
MERCATOR 143,00 0,70%
PGNIG 5,21 2,00%
XTB 17,85 4,69%
4MASS 0,97 8,00%
JSW 19,46 0,31%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,3% VI 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,0% V 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -17,0% V 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.