Kalendarium rynków


-
Niedziela
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

CFI
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Świat
03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia prognoza: 54,3 pkt.

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 49,4 pkt. Prognoza: 49,6 pkt. 

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzedni okres: 49,4%. Prognoza: 49,6%. 

03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 54,3 pkt. 

Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ straty netto za 2018 rok.

CEZ
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 24 CZK na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,76 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,93 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.056.338 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,76 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,71 zł na akcję.

CEZ
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 24 CZK na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję zwykłą i 0,09 zł na akcję uprzywilejowaną.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,71 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,41 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 2,35 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,83 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję zwykłą i 0,09 zł na akcję uprzywilejowaną.

Dywidendy

Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,45 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 2.189.706 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.414.841 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,41 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.189.706 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.

DGA
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 25 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 165.227 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.

PCM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.

Sobota
-

Indeksy

WIG20 1 801,64 4,37 (0,24%) 17:15
DAX 12 768,80 135,09 (1,07%) 17:23
SP500 3 228,57 43,53 (1,37%) 17:23
FTSE 6 172,75 77,34 (1,27%) 17:23
CAC 5 045,87 75,39 (1,52%) 17:23

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
CDPROJEKT 369,5000 -2,76%
KGHM 107,7500 5,64%
PZU 28,7800 0,10%
PKOBP 23,7100 0,68%
PKNORLEN 61,3800 1,59%
BIOMEDLUB 10,9000 15,96%
PEKAO 55,8600 0,29%
DINOPL 203,2000 0,69%
PGNIG 4,9140 0,86%
MERCATOR 140,5000 -5,07%
BIOMEDLUB 10,90 15,96%
CDPROJEKT 369,50 -2,76%
MERCATOR 140,50 -5,07%
4MASS 0,80 26,98%
KGHM 107,75 5,64%
COLUMBUS 67,30 -3,86%
MABION 25,00 -3,85%
XTB 16,00 7,38%
PKNORLEN 61,38 1,59%
JSW 20,38 3,82%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,3% VI 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,0% V 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -17,0% V 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.