Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.

DGA
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Alchemia S.A. za rok 2018, podziału zysku netto Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018, pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz podziału zysku netto Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 oraz podziału zysku netto Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz przekazania środków z kapitału rezerwowego spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.

PCM
Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez PKO Leasing Spółka Akcyjna po cenie 23,75 zł za akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,74 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 119.588 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

VRG
Zmiana nazwy

Początek notowań spółki VISTULA (VST) pod nazwą VRG (VRG) w związku ze zmianą firmy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wygenerowanego w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

OEX
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 oraz pokrycia nierozliczonej straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

PBG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.

APS
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kontynuacji działalności spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

NWZA ws. wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto /pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.

DGA
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

WZA

Scalenie akcji w stosunku 10:1.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody lub zatwierdzenia transakcji powodujących obciążenie aktywów spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki w związku z emisją przez spółkę obligacji serii F1.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018 oraz połączenia (scalenia) akcji spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

19:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 

Benoit Coeuré

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018r.

TXM
WZA

ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018, dalszego istnienia spółki oraz podziału (splitu) akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.

WZA

NWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

JSW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz zmian w kapitale rezerwowym.

ERG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in.dalszego istnienia spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz kontynuowania działalności spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

NWZA ws. zmian osobowych w RN.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.399.000 akcji serii A, 1.399.000 akcji serii B, 1.202.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2018 oraz podziału wyniku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 9,05 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.

BIK
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2018.

CEZ
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

CSY
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ wyłączenia zysku od podziału/ pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2018 r. i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

RSY
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres: tydzień. Poprzedni okres: 216 tys. Prognoza: 220 tys. 

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2018.

LPP
Dywidendy

Wypłata dywidendy 60 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,94 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,08 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,3 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za przejściowy rok obrotowy 2018/2019 trwający pięć kwartałów od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

MOL
Dywidendy

Wypłata dywidendy 142,44 HUF na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.

MCI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

FMG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

BPC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

PGO
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

PHN
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2018.

S4E
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

JWA
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

CTE
WZA

NWZA ws. zmiany statutu spółki oraz zmian w RN. ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

KBJ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. min. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku/ straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za okres od 01 styczniu 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.

ATM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

ERS
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

OAT
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.765.240 akcji serii B oraz 838.855 akcji serii D.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,93 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

PCM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in.przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy.

IDH
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

BVT
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

BOA
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

EBC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

PIK
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

LUG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

VCP
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

M4B
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018 w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

ELQ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz zysku spółki z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

CCS
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,3 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 05/06/2018 z 25 czerwca 2018, decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu na NC, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członka zarządu ds. technicznych, decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu na NC, zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.

Sobota
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

SFD
WZA

ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.

Niedziela
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

CFI
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.

-

Indeksy

WIG20 1 811,76 7,38 (0,41%) 12:33
DAX 12 573,95 -73,03 (-0,58%) 12:31
SP500 3 294,61 23,49 (0,72%) 03.08
FTSE 6 030,65 -2,20 (-0,04%) 12:31
CAC 4 875,97 0,04 (0,00%) 12:31

Notowania akcji

dzisiaj, 12:16 dzisiaj, 12:16 dzisiaj, 12:16
CDPROJEKT 417,6000 0,14%
BIOMEDLUB 30,1000 0,33%
KGHM 129,9000 -0,19%
XTB 21,4000 4,39%
PKNORLEN 53,0000 -0,04%
DINOPL 218,8000 -3,44%
MERCATOR 317,0000 -4,52%
LPP 7300,0000 2,74%
PKOBP 21,9800 0,59%
CORMAY 2,9500 -1,67%
BIOMEDLUB 30,10 0,33%
XTB 21,50 4,88%
4MASS 3,59 -2,97%
MERCATOR 315,00 -5,12%
CDPROJEKT 418,20 0,29%
CORMAY 2,98 -0,67%
PKNORLEN 52,96 -0,11%
KGHM 129,90 -0,19%
JSW 17,12 -1,58%
PKOBP 22,00 0,69%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,1% VII 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VI 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 286,0 zł VI 2020
Produkcja przemysłowa rdr 0,5% VI 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.