Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokrycia straty.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,74 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

DGA
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.

PCM
Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez PKO Leasing Spółka Akcyjna po cenie 23,75 zł za akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 119.588 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz przekazania środków z kapitału rezerwowego spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

VRG
Zmiana nazwy

Początek notowań spółki VISTULA (VST) pod nazwą VRG (VRG) w związku ze zmianą firmy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Alchemia S.A. za rok 2018, podziału zysku netto Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018, pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz podziału zysku netto Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 oraz podziału zysku netto Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna 
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 13,6% rdr. Prognoza: 8,3% rdr.

10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna 
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 13,6% rdr. Prognoza: 8,3% rdr.

10:00 Produkcja budowlano-montażowa 
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 17,4% rdr. Prognoza: 16% rdr. 

10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa (r/r)
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 17,4% rdr. Prognoza: 16% rdr.

10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa 
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 17,4% rdr. Prognoza: 16% rdr. 

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 97,9 pkt. Prognoza: 97,2 pkt. 

10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 97,9 pkt. Prognoza: 97,2 pkt. 

Wtorek
GPW
APS
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kontynuacji działalności spółki.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

DGA
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.

WZA

Scalenie akcji w stosunku 10:1.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody lub zatwierdzenia transakcji powodujących obciążenie aktywów spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki w związku z emisją przez spółkę obligacji serii F1.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.

PBG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 oraz pokrycia nierozliczonej straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

OEX
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wygenerowanego w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018 oraz połączenia (scalenia) akcji spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto /pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.

19:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 

Benoit Coeuré

Polska
Polska: Podaż pieniądza M3 
NBP

Okres: maj. Poprzednia wartość: 10,4% rdr. Prognoza: 10% rdr.

14:00 Polska: Podaż pieniądza M3 
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 10,4% rdr. Prognoza: 10% rdr.

Świat
Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

09:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Yves Mersch

09:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Yves Mersch

14:45 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

15:00 USA; Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m)
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 0,1%. Prognoza: 0,2%.

15:00 Indeks cen nieruchomości - FHFA 
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,2% mdm. 

15:00 Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 2,7% rdr. Prognoza: 2,6% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 673 tys. Prognoza: 680 tys.

16:00 USA: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 131,3 pkt. Prognoza: 131,2 pkt. 

16:00 USA: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 679 tys. Prognoza: 680 tys. 

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 134,1 pkt. Prognoza: 131,2 pkt.

18:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty 
Makro

Raphael Bostic

18:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty 
Makro

Raphael Bostic

19:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne prezesa Fed 
Makro

Jerome Powell

19:00 USA: Wystąpienie publiczne prezesa Fed 
Makro

Jerome Powell

19:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Benoit Coeuré

21:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z Richmond 
Makro

Tom Barkin

21:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Richmond
Makro

Tom Barkin

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,70 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.399.000 akcji serii A, 1.399.000 akcji serii B, 1.202.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

CEZ
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.

WZA

NWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

RSY
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.

ERG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

CSY
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 9,05 zł na akcję.

BIK
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

JSW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz zmian w kapitale rezerwowym.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

TXM
WZA

ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018, dalszego istnienia spółki oraz podziału (splitu) akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz kontynuowania działalności spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in.dalszego istnienia spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2018 oraz podziału wyniku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmian osobowych w RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ wyłączenia zysku od podziału/ pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2018 r. i wypłaty dywidendy.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres: tydzień. Poprzedni okres: 216 tys. Prognoza: 220 tys. 

Polska
10:00 Stopa bezrobocia
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 5,6%. Prognoza: 5,4%.

10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość 5,6%. Prognoza: 5,4%.

Świat
00:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullard

00:30 Stanz Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullard

11:00 Strefa Euro:Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Yves Mersch

11:00 Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Yves Mersch

11:15 Wielka Brytania: Wystąpienie publiczne szefa BoE 
Makro

Mark Carney

11:15 Wielka Brytania: Wystąpienie publiczne szefa BoE 
Makro

Mark Carney

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,0% mdm. Prognoza: 0,1% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -2,1% mdm. Prognoza: 0,0% mdm.

14:30 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (m/m)
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -2,8% mdm. Prognoza: 0,0% mdm. 

14:30 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -0,1% mdm. Prognoza: 0,1% mdm. 

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku/ straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

MOL
Dywidendy

Wypłata dywidendy 142,44 HUF na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.

MCI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

FMG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

BPC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

PGO
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

PHN
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za okres od 01 styczniu 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,3 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,08 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2018.

S4E
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

JWA
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

CTE
WZA

NWZA ws. zmiany statutu spółki oraz zmian w RN. ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

KBJ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. min. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,94 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

LPP
Dywidendy

Wypłata dywidendy 60 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za przejściowy rok obrotowy 2018/2019 trwający pięć kwartałów od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 r.

Świat
01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,4% rdr. Prognoza: 1,2% rdr.

01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,4% rdr. Prognoza: 1,2% rdr. 

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów biznesu
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,3 pkt. Prognoza: 0,23 pkt.

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w usługach
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 12,1 pkt. Prognoza: 12,1 pkt.  

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w gospodarce
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 105,1 pkt. Prognoza: 104,7 pkt. 

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w usługach
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 12,2 pkt. Prognoza: 12,1 pkt.

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów konsumentów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -6,5 pkt. Prognoza: -7,2 pkt.

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów producentów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -2,9 pkt. Prognoza: -3,1 pkt. 

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów producentów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -2,9 pkt. Prognoza: -3,1 pkt. 

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów producentów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -2,9 pkt. Prognoza: -3,1 pkt. 

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w gospodarce
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 105,2 pkt. Prognoza: 104,7 pkt. 

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów biznesu
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,3 pkt. Prognoza: 0,23 pkt. 

11:00 Strefa Euro:Indeks nastrojów konsumentów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -6,5 pkt. Prognoza: -7,2 pkt.

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst. (r/r)
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,4% rdr. Prognoza: 1,5% rdr. 

14:00 Niemcy: Inflacja CPI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

14:30 USA: PKB (annualizowany), fin.
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 2,2%. Prognoza: 3,2%.

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres; tydzień. Poprzednia wartość: 217 tys. Prognoza: 220 tys. 

14:30 Stany Zjednoczone: PKB (annualizowany), fin.
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 2,2%. Prognoza: 3,2%.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,3 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

CCS
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz zysku spółki z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy.

OAT
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.765.240 akcji serii B oraz 838.855 akcji serii D.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,93 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

IDH
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

M4B
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018 w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

ELQ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 05/06/2018 z 25 czerwca 2018, decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu na NC, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członka zarządu ds. technicznych, decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu na NC, zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.

ATM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

ERS
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

PCM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in.przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

BVT
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

BOA
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

EBC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

PIK
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

LUG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

VCP
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia straty z lat ubiegłych.

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, wst. 
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 2,4% rdr. Prognoza: 2,4% rdr.

10:00 Inflacja CPI, wst.
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 2,4% rdr. Prognoza: 2,3% rdr.

14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego - kwartalne 
GUS

Okres: I kw. Poprzednia wartość: -1347 mln EUR.

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 2,4%. Prognoza: 2,4%.

01:30 Japonia: Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,1% rdr. Prognoza: 0,9% rdr.

01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość 2,4%. Prognoza: 2,4%.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa s.a.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość 0,6% mdm. Prognoza: 0,7% mdm.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa n.s.a., wst.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -1,1% rdr.

10:30 Wielka Brytania: PKB s.a., fin. 
Makro

Okres: 1 kw. Poprzednia wartość: 1,4% rdr. Prognoza: 1,8% rdr.

10:30 Wielka Brytania: PKB s.a., fin. (r/r)
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 1,4% rdr. Prognoza: 1,8% rdr.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,2% rdr. Prognoza: 1,2% rdr. 

11:00 Strefa Euro:Inflacja HICP - dane szacunkowe 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 2,1% rdr. Prognoza: 2,1% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 USA: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

14:30 USA: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,4% mdm. 

15:45 USA: Indeks Chicago PMI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 54,2 pkt. Prognoza: 53,8 pkt. 

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks Chicago PMI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 54,2 pkt. Prognoza: 53,8 pkt. 

Sobota
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.

SFD
WZA

ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

Świat
15:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Yves Mersch

15:00 Strefa Euro:Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Yves Mersch

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

CFI
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Świat
03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 54,3 pkt. 

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 49,4 pkt. Prognoza: 49,6 pkt. 

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzedni okres: 49,4%. Prognoza: 49,6%. 

03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia prognoza: 54,3 pkt.

-

Indeksy

WIG20 1 811,46 7,08 (0,39%) 17:15
DAX 12 600,87 -46,11 (-0,36%) 17:37
SP500 3 306,60 11,99 (0,36%) 21:59
FTSE 6 036,00 3,15 (0,05%) 17:36
CAC 4 889,52 13,59 (0,28%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
CDPROJEKT 417,5000 0,12%
BIOMEDLUB 28,7000 -4,33%
KGHM 129,4500 -0,54%
XTB 19,4500 -5,12%
PKNORLEN 53,3800 0,68%
DINOPL 216,4000 -4,50%
PZU 27,9100 2,08%
PKOBP 22,2500 1,83%
PEKAO 52,1600 2,52%
LPP 7300,0000 2,74%
BIOMEDLUB 28,70 -4,33%
XTB 19,45 -5,12%
4MASS 3,50 -5,41%
MERCATOR 318,00 -4,22%
CDPROJEKT 417,50 0,12%
CORMAY 2,72 -9,33%
PKNORLEN 53,38 0,68%
KGHM 129,45 -0,54%
JSW 16,89 -2,90%
PKOBP 22,25 1,83%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,1% VII 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VI 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 286,0 zł VI 2020
Produkcja przemysłowa rdr 0,5% VI 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.