Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,04 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,94 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

IMS
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.

WZA

NWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych.

MOL
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 142,44 HUF na akcję.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

LPP
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 60 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,05 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2018.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.884 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dywidendy.

GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 17, 8 pkt. Prognoza: 11 pkt. 

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 66 pkt. Prognoza: 67 pkt.

19:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB 
Makro

Mario Draghi

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

LPP
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 60 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

PCM
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2018r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.

CCC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. określenia liczby członków RN, wyboru przewodniczącego RN, wyboru członków RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytej części straty za 2014 rok oraz podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

BOS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

INC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

KME
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2018r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

IQP
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,05 zł na akcję.

MOL
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 142,44 HUF na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.

Świat
03:30 Chiny: Ceny nieruchomości 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 10, 7% rdr.

10:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB 
Makro

Mario Draghi

10:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Luis de Guindos

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -2,2 pkt. Prognoza: -5,8 pkt. 

14:30 Stany Zjednoczone: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 1235 tys. Prognoza: 1240 tys. 

16:00 Wielka Brytania: Wystąpienie publiczne szefa BoE
Makro

Mark Carney

16:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
Makro

Mario Draghi

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

MFO
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

EC2
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

IU
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,78 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 6,30 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

OAT
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.

WZA

NWZA ws. wyboru członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz scalenia akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.

Polska
10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN)
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 5186,1 zł.

Świat
08:30 Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ
Makro

Haruhiko Kuroda

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 2,1% rdr. Prognoza: 2,0% rdr.

11:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Sabine Lautenschläger

14:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Benoit Coeuré

16:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
Makro

Mario Draghi

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2018.

Polska
Polska: Boże Ciało 
Makro

dzień wolny

Świat
Japonia: Decyzja BoJ ws. stóp procentowych
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -0,1%. Prognoza: -0,1%.

09:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Luis de Guindos

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 16, 6 pkt. Prognoza: 11, 5 pkt. 

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 222 tys. Prognoza: 220 tys. 

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,2%. Prognoza: 0,1%.

22:00 WIelka Brytania: Wystąpienie publiczne szefa BoE 
Makro

Mark Carney

Piątek
GPW
MFO
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

KCI
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 r.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2018 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 9,2% rdr. Prognoza: 7,3% rdr.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja CPI 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,9% rdr. 

02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 49, 8 pkt. Prognoza: 50 pkt. 

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 44, 3 pkt. Prognoza: 44,6 pkt.  

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 55,4 pkt. Prognoza: 55,4 pkt. 

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 52,9 pkt. Prognoza: 53 pkt. 

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 5,19 mln. Prognoza: 5,25 mln. 

Sobota
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok 2018.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 097,31 50,64 (2,47%) 07.05
DAX 15 399,65 202,91 (1,34%) 07.05
SP500 4 232,60 30,98 (0,74%) 07.05
FTSE 7 129,71 53,54 (0,76%) 07.05
CAC 6 385,51 28,42 (0,45%) 07.05

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
KGHM 220,2000 4,11%
PKNORLEN 70,0200 1,63%
ALLEGRO 54,8600 6,28%
CDPROJEKT 161,4600 3,16%
PKOBP 35,8200 3,41%
PZU 33,5000 1,06%
PEKAO 83,7000 2,20%
PGNIG 6,6640 0,21%
MERCATOR 250,4000 13,82%
JSW 32,2200 4,37%
CDPROJEKT 161,46 3,16%
MERCATOR 250,40 13,82%
MABION 48,60 5,88%
BIOMEDLUB 9,50 3,49%
KGHM 220,20 4,11%
JSW 32,22 4,37%
ALLEGRO 54,86 6,28%
PKNORLEN 70,02 1,63%
ASBIS 24,20 0,83%
PZU 33,50 1,06%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,3% IV 2021
PKB rdr -2,8% IV kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,3% IV 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 929,05 zł III 2021
Produkcja przemysłowa rdr 18,9% III 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.