Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

DGA
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.

KGL
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

GTC
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.

PCM
Wezwania

Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2018 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,74 zł na akcję.

Dywidendy

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 986.550 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 1,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2018, pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki z Telefonia Dialog sp. z o.o., podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonia Dialog sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.

R22
WZA

NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmiany statutu oraz wyrażenia przez zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. zmian w RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. emisji obligacji serii E oraz serii F.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 4:1.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,74 zł na akcję.

CFG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.

APS
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

ARI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 19,72 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2018.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,94 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

APS
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Sobota
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

-

Indeksy

WIG20 1 800,93 -17,62 (-0,97%) 07.07
DAX 12 616,80 -116,65 (-0,92%) 07.07
SP500 3 145,32 -34,40 (-1,08%) 07.07
FTSE 6 189,90 -96,04 (-1,53%) 07.07
CAC 5 043,73 -37,78 (-0,74%) 07.07

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
CDPROJEKT 404,4000 -0,15%
DINOPL 203,0000 0,59%
MERCATOR 125,0000 5,04%
PKNORLEN 63,3200 -1,06%
PZU 28,9700 -1,19%
KGHM 97,0000 0,00%
LPP 6510,0000 -0,84%
PKOBP 23,3300 -1,06%
PEKAO 55,1200 -1,78%
BIOMEDLUB 8,1800 -5,10%
MERCATOR 125,00 5,04%
BIOMEDLUB 8,18 -5,10%
COLUMBUS 70,90 -1,53%
CDPROJEKT 404,40 -0,15%
CIGAMES 1,25 -4,00%
JSW 20,10 0,90%
CCC 61,50 -3,24%
PKOBP 23,33 -1,06%
PKNORLEN 63,32 -1,06%
KGHM 97,00 0,00%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,3% VI 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,0% V 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -17,0% V 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.