Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

PCM

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 oraz WIG.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

IMS
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Lentex S.A., po 10,50 zł za sztukę.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 49 pkt. Prognoza: 49,1 pkt.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 50,2 pkt. Prognoza: 49,6 pkt.

03:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 50,2 pkt. Prognoza: 50 pkt.

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 44,4 pkt. Prognoza: 44,3 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 47,9 pkt. Prognoza: 47,7 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 52,6 pkt. Prognoza: 50,6 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Wydatki na inwestycje budowlane
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -0,9% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 52,8 pkt. Prognoza: 53,3 pkt.

18:40 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Richmond 
Makro

Tom Barkin

19:25 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullard

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 USD na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 r.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Mateusza Holly, spółkę Pretium Investments Sp. z o.o. oraz Piotra Kumięgę po cenie 1,30 zł za akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Świat
Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Lael Brainard

Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas 
Makro

Robert Kaplan

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 1,7% rdr. Prognoza: 1,4% rdr.

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 7,7%.

14:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

15:45 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne prezesa Fed 
Makro

Jerome Powell

15:45 Stany Zjednoczone: ystąpienie szefa Fed z Chicago 
Makro

Charles Evans

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 1,9% mdm. Prognoza: -0,7% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. 
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 1,7% mdm. Prognoza: -2,1% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -0,5% mdm. Prognoza: 0% mdm.

Środa
GPW
WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2018.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,78 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Impexmetal S.A. po cenie 4,80 zł za akcję.

Rynek pierwotny

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

WZA

NWZA ws. zmian osobowych w RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,07 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Polska
16:00 Polska: Komunikat po posiedzeniu RPP
RPP

Okres: czerwiec.

Świat
Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Bostonu 
Makro

Eric Rosengren

03:45 Chiny: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 54,5 pkt.

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 55,7 pkt. Prognoza: 55 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 52,8 pkt. Prognoza: 52,5 pkt.

15:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Richard Clarida

15:45 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty 
Makro

Raphael Bostic

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 53 pkt. Prognoza: 50,9 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla usług
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 55,5 pkt. Prognoza: 56 pkt.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.

APS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

CNT
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

ZUE
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,30 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,08 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję.

Świat
10:25 Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ 
Makro

Haruhiko Kuroda

11:00 Strefa Euro: Produkt Krajowy Brutto, fin.
Makro

Okres: I kwartał. Poprzednia wartość: 1,1% s.a. rdr. Prognoza: 1,2% s.a. rdr.

13:40 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas 
Makro

Robert Kaplan

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 215 tys. Prognoza: 211 tys.

19:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.

ARI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.

LPP
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 euro na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,08 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.

FON
WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Michałem Sroczyńskim oraz z członkiem zarządu Marcinem Kwaśnicą.

MFO
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.189.706 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Świat
05:50 Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ 
Makro

Haruhiko Kuroda

08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -2,3% n.s.a. rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 3,6%. Prognoza: 3,7%.

16:00 Stany Zjednoczone: Zapasy hurtowników
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -0,1% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

18:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Richmond 
Makro

Tom Barkin

21:00 Stany Zjednoczone: Kredyt konsumencki (USD)
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 10,3 mld. Prognoza: 11,5 mld.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

-

Indeksy

WIG20 2 319,71 -5,45 (-0,23%) 19.06
DAX 12 410,92 102,39 (0,83%) 13:48
SP500 2 926,46 8,71 (0,30%) 19.06
FTSE 7 452,00 48,46 (0,65%) 13:48
CAC 5 554,75 36,30 (0,66%) 13:48

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
PZU 43,7500 -0,66%
PKOBP 43,0200 -0,28%
PEKAO 114,5000 0,44%
CDPROJEKT 207,6000 1,52%
PKNORLEN 89,5800 -1,28%
KGHM 102,9500 -1,06%
LPP 7360,0000 1,24%
PGNIG 5,1950 -1,24%
ORANGEPL 7,1600 -1,72%
LOTOS 84,7000 0,38%
CDPROJEKT 207,60 1,52%
JSW 44,54 -2,20%
KGHM 102,95 -1,06%
TAURONPE 1,51 1,21%
GETINOBLE 0,56 0,54%
GETIN 1,16 -0,68%
IDEABANK 2,13 -0,93%
ORANGEPL 7,16 -1,72%
POLIMEXMS 2,63 10,97%
PGNIG 5,20 -1,24%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IV 2019
PKB rdr 4,7% I kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,9% III 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 057,82 zł V 2019
Produkcja przemysłowa rdr 9,2% IV 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.