Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Wtorek
GPW
APS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 295.109 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.

WZA

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 8,31 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

PCM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

Dywidendy

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich.

S4E
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

I3D
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z przekształceniem spółki Buwog AG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Buwog Group GmbH.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu i dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

XTB
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

S4E
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.750 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

IFM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy okresowej 1,45 zł na akcję.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 685,40 -7,69 (-0,45%) 17:15
DAX 12 642,97 48,58 (0,39%) 17:35
SP500 3 289,90 -25,67 (-0,77%) 18:03
FTSE 5 899,91 70,45 (1,21%) 17:35
CAC 4 802,26 29,42 (0,62%) 17:36

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
BIOMEDLUB 21,3000 36,10%
PLAY 38,6000 0,21%
CDPROJEKT 407,0000 1,52%
KGHM 120,8500 -4,65%
PKOBP 20,0000 -2,44%
JSW 23,2100 -7,16%
PKNORLEN 45,1700 -0,51%
PZU 25,3100 -1,40%
PEKAO 48,5000 0,00%
MERCATOR 386,0000 1,58%
BIOMEDLUB 21,30 36,10%
JSW 23,21 -7,16%
PLAY 38,60 0,21%
CDPROJEKT 407,00 1,52%
PKNORLEN 45,17 -0,51%
KRVITAMIN 32,90 -10,11%
PKOBP 20,00 -2,44%
MERCATOR 386,00 1,58%
XTB 16,25 -2,69%
PZU 25,31 -1,40%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VIII 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,5% VIII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.