Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Polska
Polska: Poniedziałek Wielkanocny 
Makro

dzień wolny

Świat
Niemcy: Poniedziałek Wielkanocny 
Makro

dzień wolny

Wielka Brytania: Poniedziałek Wielkanocny 
Makro

dzień wolny

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 5,48 mln. Prognoza: 5,3 mln.

Wtorek
GPW
Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,31 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia „Rawlplug” S.A z siedzibą we Wrocławiu z „Koelner Centrum” sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku „Koelner Centrum” sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na „Rawlplug” S.A. jako spółkę przejmującą.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 6,5% rdr. Prognoza: 3,9% rdr.

14:00 Polska: Podaż pieniądza M3
NBP

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 9,8% rdr. Prognoza: 9,7% rdr.

Świat
15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,6% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 667 tys. Prognoza: 650 tys.

Środa
GPW
PCM
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.

FON
WZA

NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

XTB
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Alec Yurievich Fesenko.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, zmiany statutu oraz udzielenia absolutoriów członkom organów spółki za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. uchylenia programu motywacyjnego, utworzenia programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu RN, ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu oraz zmian statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

Polska
10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 15,1% rdr.

10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 6,1%. Prognoza: 5,9%.

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 99,6 pkt. Prognoza: 99,9 pkt.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany siedziby spółki oraz pozostałych zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Prawa poboru

Ostatni dzień notowania na GPW praw poboru akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. powołania do RN pani Agnieszki Bazyl - Dyzio oraz pani Marzeny Łuckiej.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

XTB
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -0,1% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -1,6% mdm. Prognoza: 0,4% mdm. 

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 192 tys.

14:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Luis de Guindos

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2018, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 24 maja 2018 roku w sprawie podziału wyniku 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2018r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 185.001 akcji serii A oraz 150.000 akcji serii B.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 2,3%. 

01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,4% rdr.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -1,1% rdr n.s.a.

Sobota
GPW
MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 066,55 -6,56 (-0,32%) 09.12
DAX 13 105,61 -60,97 (-0,46%) 09.12
SP500 3 135,96 -9,95 (-0,32%) 09.12
FTSE 7 233,90 -5,76 (-0,08%) 09.12
CAC 5 837,25 -34,66 (-0,59%) 09.12

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
PKOBP 33,7900 -0,71%
PKNORLEN 81,7800 -0,41%
PEKAO 95,2000 -0,34%
PZU 37,7900 1,10%
KGHM 93,3600 0,50%
DINOPL 136,5000 -0,66%
LOTOS 82,0000 -3,05%
CDPROJEKT 263,9000 1,00%
JSW 20,5200 4,53%
PLAY 32,6000 -0,73%
PKNORLEN 81,78 -0,41%
JSW 20,52 4,53%
ENERGA 7,10 0,00%
CDPROJEKT 263,90 1,00%
KGHM 93,36 0,50%
PGNIG 4,32 0,37%
TAURONPE 1,70 -0,87%
CIGAMES 0,88 1,74%
GETIN 1,77 -0,56%
RAFAKO 0,90 -2,70%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.