Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Pierwszy dzień notowania na GPW praw poboru akcji serii E.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

PCM
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

XTB
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Chicago 
Makro

Charles Evans

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 3,7 pkt. Prognoza: 7 pkt.

19:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Chicago 
Makro

Charles Evans

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

PCM
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.

Świat
02:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Bostonu 
Makro

Eric Rosengren

03:30 Chiny: Ceny nieruchomośc
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 10,4% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 3,9%. Prognoza: 3,9%.

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -3,6 pkt. Prognoza: 0,8 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 62 pkt. Prognoza: 63 pkt.

20:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas 
Makro

Robert Kaplan

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.

PEP
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod nazwą „eventy”, w drodze wniesienia aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o., odwołania oraz powołania członka RN.

INC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Polska
10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 6378 tys.

10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 4949,4 zł. 

Świat
01:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 334,9 mld. Prognoza: 372 mld.

04:00 Chiny: Produkt Krajowy Brutto
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 6,4% rdr. Prognoza: 6,3% rdr.

04:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 8,2% rdr. Prognoza: 8,4% rdr.

04:00 Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 6,1% rdr. Prognoza: 6,3% rdr. 

04:00 Chiny: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 5,3% rdr. Prognoza: 5,8% rdr.

06:30 Japonia: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,3% rdr n.s.a. Prognoza: -1% rdr n.s.a.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1,9% rdr. Prognoza: 2% rdr.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1,5% rdr. Prognoza: 1,4% rdr.

16:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Sabine Lautenschläger

17:00 Stany Zjednoczone: Zapasy hurtowników
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1,2% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

18:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii 
Makro

Patrick Harker

18:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullard

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital Sp. z o.o., STUDIO 7S Sp. z o.o. sp. k., Radosława Świątkowskiego, Dorotę Latkowską-Diniejko, Justynę Tinc, Andrzeja Kurasika, Mariusza Bogacza, Roberta Kołodzieja, Dariusza Prończuka, Krzysztofa Kowalczyka, Krzysztofa Przybyszewskiego.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.202 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. zysku/straty.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa 
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 6,9% rdr. Prognoza: 4,2% rdr.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 49,2 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 55,4 pkt. Prognoza: 55,1 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 44,1 pkt. Prognoza: 45 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 53,3 pkt. Prognoza: 53,2 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 47,5 pkt. Prognoza: 47,9 pkt.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 196 tys. Prognoza: 205 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 13,7 pkt. Prognoza: 10,4 pkt. 

14:30 Stany Zjednoczone: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -0,2% mdm. Prognoza: 0,9% mdm.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 52,4 pkt. Prognoza: 52,8 pkt. 

15:45 Stany Zjednoczne: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 55,3 pkt. Prognoza: 55 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,2%. Prognoza: 0,2%.

16:00 Stany Zjednoczone: Zapasy niesprzedanych towarów 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,8% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

18:10 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty 
Makro

Raphael Bostic

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii L, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Polska
Polska: Wielki Piątek 
Makro

dzień wolny

Świat
Stany Zjednoczone: Wielki Piątek 
Makro

dzień wolny

Wielka Brytania: Wielki Piątek 
Makro

dzień wolny

14:30 Stany Zjednoczone: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1162 tys. Prognoza: 1230 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1291 tys. Prognoza: 1300 tys.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 797,27 5,59 (0,31%) 10.07
DAX 12 633,71 144,25 (1,15%) 10.07
SP500 3 185,04 32,99 (1,05%) 10.07
FTSE 6 095,41 45,79 (0,76%) 10.07
CAC 4 970,48 49,47 (1,01%) 10.07

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 380,0000 -1,53%
PZU 28,7500 -0,28%
KGHM 102,0000 0,59%
PKNORLEN 61,4200 0,36%
DINOPL 201,8000 2,85%
MERCATOR 148,0000 -0,34%
PKOBP 23,5500 1,12%
PEKAO 55,7000 1,27%
LPP 6700,0000 -0,22%
BIOMEDLUB 9,4000 8,05%
BIOMEDLUB 9,40 8,05%
MERCATOR 148,00 -0,34%
4MASS 0,63 5,00%
CDPROJEKT 380,00 -1,53%
KGHM 102,00 0,59%
CIGAMES 1,40 0,00%
PKNORLEN 61,42 0,36%
COLUMBUS 70,00 7,03%
PHOTON 20,00 6,38%
CCC 60,82 -0,62%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,3% VI 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,0% V 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -17,0% V 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.