Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 18 i 22 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 23 i 27 ZWZ z 04.07.2018r. oraz przyjęcia statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.

FON
WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 04.07.2018r. oraz przyjęcia statutu.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN na kolejną kadencję, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia serii akcji, scalenia akcji, zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. połączenia Herkules S.A. ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Budopol" S.A., zmiany uchwały nr 5 ZWZ z 29 czerwca 2018 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku oraz zmiany statutu poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN w związku z rezygnacją dotychczasowego członka RN w osobie pana Tomasza Koprowskiego.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

R22
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany składu RN.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Black Onyx Investments Limited.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półroczny roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

R22
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 7:1.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii L, pozbawienia prawa poboru, zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN, zmiany statutu oraz powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 235,85 17,88 (0,81%) 14:09
DAX 11 492,02 19,80 (0,17%) 14:06
SP500 2 722,18 -4,04 (-0,15%) 13.11
FTSE 7 067,25 13,49 (0,19%) 14:06
CAC 5 097,82 -4,03 (-0,08%) 14:07

Notowania akcji

dzisiaj, 13:56 dzisiaj, 13:56 dzisiaj, 13:56
PEKAO 107,55 -1,28%
PKOBP 41,29 -0,24%
PKNORLEN 97,96 2,45%
ALIOR 55,20 3,37%
CDPROJEKT 146,00 -0,34%
PLAY 15,25 -2,87%
PZU 41,43 1,35%
KGHM 92,62 -0,41%
DINOPL 87,15 4,50%
PGNIG 6,26 -1,57%
CDPROJEKT 146,00 -0,34%
GETINOBLE 0,38 -25,49%
IDEABANK 2,31 -17,79%
FARM51 34,00 6,25%
KGHM 92,62 -0,41%
JSW 76,20 4,30%
PLAYWAY 136,50 -1,09%
KREZUS 0,51 -7,27%
TAURONPE 1,89 1,07%
GETIN 0,16 -15,79%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% X 2018
PKB rdr 5,2% I kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,8% VIII 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 848,16 zł VI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 2,8% IX 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl