Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 20 czerwca 2018, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 czerwca 2018, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, F i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 zł na akcję.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Splity

Split akcji w stosunku 1:2.

BOS
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.074.426 akcji zwykłych na okaziciela serii V.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.358 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.

CCC
Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 51,4 pkt. 

10:00 Polska: Inflacja CPI
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,0% mdm oraz 2,0% rdr.

Świat
01:50 Japonia: Indeks Tankan dla usług
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 24 pkt. Prognoza: 22 pkt.

01:50 Japonia: Indeks Tankan dla przemysłu
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 21 pkt. Prognoza: 22 pkt.

02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 52,5 pkt. Prognoza: 52,9 pkt.

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość 55,9 pkt. Prognoza: 53,7 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,6 pkt. Prognoza: 53,3 pkt.

11:00 Niemcy: Stopa bezrobocia

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 8,2%

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,7 pkt. Prognoza: 55,6 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Wydatki na inwestycje budowlane
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,1% mdm.

GPW
Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Decora S.A., Włodzimierza Lesińskiego oraz Marzenę Lesińską.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited z 4,20 zł na 5 zł za sztukę.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na skup akcji własnych spółki oraz zmiany statutu.

Świat
18:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne prezesa Fed 
Makro

Jerome Powell

GPW
PZU
Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 18 ZWZ z dnia 3 sierpnia 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,70 zł na akcję.

Splity

Split akcji w stosunku 1:10.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 listopada 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję zwykłą i 1,20 zł na akcję uprzywilejowaną.

Polska
Polska: Decyzja ws. stóp procentowych
RPP

Okres: październik. Oczekiwania: bez zmian.

16:00 Polska: Komunikat po posiedzeniu RPP
RPP

Okres: październik.

Świat
09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 55,0 pkt. Prognoza: 56,5 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin. 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,4 pkt. Prognoza: 54,7 pkt. 

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,8 pkt. Prognoza: 52,9 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla usług
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 58,5 pkt. Prgonoza: 58,3 pkt.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, zmiany warunków Programu Opcji Menedżerskich oraz emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F i nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

FMG
WZA

NWZA ws. połączenia spółki pod firmą ADM Factory Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą Financial Assets Management Group S.A. jako spółką przejmującą.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu, ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i zarządu, szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego zarządu.

BOS
WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany uchwały nr 30/2017 ZWZ z 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków RN.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 214 tys.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość:-1,2% mdm. Prognoza: 4,5% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,8% mdm. Prognoza: 0,9% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,1% mdm.

GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

TIM
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na dysponowanie przez zarząd środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.

Świat
08:00 Niemcy: Inflacja PPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 3% rdr. 

14:30 Stany Zjednoczone: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 3,9%. Prognoza: 3,8%.

21:00 Stany Zjednoczone: Kredy konsumencki
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 16,6 mld. Prognoza: 15 mld.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 367,39 2,03 (0,09%) 11:49
DAX 12 195,87 -26,52 (-0,22%) 11:47
SP500 2 907,97 2,94 (0,10%) 22.04
FTSE 7 489,25 29,37 (0,39%) 11:47
CAC 5 569,02 -11,36 (-0,20%) 11:47

Notowania akcji

dzisiaj, 11:36 dzisiaj, 11:36 dzisiaj, 11:36
PEKAO 116,2500 -0,56%
CDPROJEKT 206,0000 1,98%
PKNORLEN 101,9500 0,79%
PKOBP 39,4700 0,61%
KGHM 108,2000 0,93%
PZU 42,2100 -0,80%
MBANK 443,2000 0,27%
DINOPL 121,8000 -2,56%
LOTOS 84,8000 1,05%
CCC 231,8000 -0,52%
CDPROJEKT 206,00 1,98%
FARM51 18,50 0,00%
URSUS 1,42 -5,96%
JSW 59,65 1,53%
TAURONPE 1,83 -0,05%
GETINOBLE 0,61 -6,15%
KGHM 108,20 0,93%
ULTGAMES 22,00 2,33%
GETIN 1,77 -4,84%
PLAYWAY 201,00 3,18%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% III 2019
PKB rdr 4,9% IV kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 4 931,8 zł I 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% III 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.