Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 20 czerwca 2018, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 czerwca 2018, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, F i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 zł na akcję.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.

CCC
Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na skup akcji własnych spółki oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Decora S.A., Włodzimierza Lesińskiego oraz Marzenę Lesińską.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.

GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 listopada 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 18 ZWZ z dnia 3 sierpnia 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,70 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję zwykłą i 1,20 zł na akcję uprzywilejowaną.

PZU
Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, zmiany warunków Programu Opcji Menedżerskich oraz emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F i nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

FMG
WZA

NWZA ws. połączenia spółki pod firmą ADM Factory Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą Financial Assets Management Group S.A. jako spółką przejmującą.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu, ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i zarządu, szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego zarządu.

BOS
WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany uchwały nr 30/2017 ZWZ z 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków RN.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

GPW
TIM
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na dysponowanie przez zarząd środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 257,47 -1,16 (-0,05%) 21.09
DAX 12 430,88 104,40 (0,85%) 21.09
SP500 2 929,67 -1,12 (-0,04%) 21.09
FTSE 7 490,23 122,91 (1,67%) 21.09
CAC 5 494,17 42,58 (0,78%) 21.09

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 97,64 0,66%
PKOBP 41,50 -0,86%
PZU 39,46 -1,35%
PEKAO 107,80 -3,53%
CDPROJEKT 193,70 2,11%
KGHM 89,50 2,66%
LPP 8700,00 1,22%
SANPL 373,40 -0,74%
PGNIG 6,05 1,85%
LOTOS 73,12 -0,63%
CDPROJEKT 193,70 2,11%
JSW 68,72 0,38%
TAURONPE 1,71 -1,72%
KGHM 89,50 2,66%
FARM51 32,80 7,19%
GETIN 0,26 13,04%
KREZUS 1,82 2,25%
ALTUSTFI 2,40 -5,51%
PZU 39,46 -1,35%
IDEABANK 3,47 2,06%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,0% VII 2018
PKB rdr 5,2% I kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,9% VI 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 848,16 zł VI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 5,0% VIII 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl