Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Prawa poboru

Pierwszy dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3
NBP

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 7,3% rdr. Prognoza: 7,45% rdr.

Świat
Japonia
Makro

Dzień wolny

Chiny:  Święto Połowy Jesieni 
Makro

dzień wolny

10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 103,8 pkt. Prognoza: 103,2 pkt.

15:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB 
Makro

Mario Draghi

Wtorek
GPW
OAT
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

WZA

NWZA ws. umów pożyczek zawieranych przez spółkę z Goodyear S.A., zasad i modelu współpracy handlowej z podmiotami z Grupy Goodyear, warunków nowej polityki dywidendowej na lata 2018-2020, upoważnienia zarządu do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji własnych reprezentujących 18,6% kapitału zakładowego, a także użycia kapitału rezerwowego spółki.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,9%. Prognoza: 5,8%.

Świat
01:50 Japonia: Protokół z posiedzenia BoJ
Makro

Okres: lipiec. 

07:35 Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ 
Makro

Haruhiko Kuroda

12:45 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Peter Praet

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 6% rdr dla 10 metropolii oraz 6,3% rdr dla 20 metropolii. Prognoza: 5,9% rdr dla 10 metropolii oraz 6,2% rdr dla 20 metropolii.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaaufania konsumentów - Conference Board

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość 133,4 pkt. Prognoza: 131,3 pkt.

16:40 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Benoit Coeuré

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej z zachowaniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR/MSSF, zmiany statutu, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z przewodniczącym RN Jerzym Gębickim oraz z prezesem zarządu Konradem Palką.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 17,24 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. m.in. powołania rewidenta do spraw szczególnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażania zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Prawa poboru

Ostatni dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Polmed, Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, Bemaro Limited oraz MAJP Investing Limited po cenie 2,92 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
09:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Yves Mersch

14:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB 
Makro

Mario Draghi

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 627 tys. Prognoza: 633 tys.

20:00 Stany Zjednoczone: Decyzj FOMC ws. stóp procentowych
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1,75-2,00%. Prognoza: 2,00-2,25%.

20:00 Stany Zjednoczone: Projekcje makroekonomiczne FOMC
Makro

  

20:30 Stany Zjednoczone: Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC

     

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

ZWZA

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 32.146 akcji serii D i 3.129 akcji serii E.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego powyżej ich wartości nominalnej oraz powołania nowego członka RN.

WZA

NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania na członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy za I półrocze 2018 w wysokości 0,05 BGN na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

INC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
08:30 Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ 
Makro

Haruhiko Kuroda

10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 4% rdr. Prognoza: 4% rdr.

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,1% mdm oraz 2% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,1% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 201 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans. wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,5% mdm. 

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -1,7% mdm. Prognoza: 1,6% mdm. 

16:00 Wielka Brytania: Wystąpienie publiczne szefa BoE 

Mark Carney

17:00 Stany Zjednoczone: Indeks Kansas City Fed dla przemysłu
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 14 pkt.

18:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Peter Praet

20:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas 
Makro

Robert Kaplan

22:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne prezesa Fed 
Makro

Jerome Powell

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółki ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana).

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 79.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

OEX
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.101.445 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

TIM
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy za I półrocze 2018 w wysokości 0,05 BGN na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

PGO
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

MNI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2,5%. Prognoza: 2,5%.

01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,5% rdr. Prognoza: 2,1% rdr.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,2% mdm s.a. oraz 2,2% rdr n.s.a. Prognoza: 1,5% mdm s.a.

03:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 50,6 pkt. Prognoza: 50,4 pkt.

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,2%. Prognoza: 5,1%.

10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, rew.
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 1,2% rdr. Prognoza: 1,3% rdr. 

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2% rdr. Prognoza: 2,1% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Richmond 
Makro

Tom Barkin

14:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB    
Makro

Peter Praet

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks Chicago PMI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 63,6 pkt. Prognoza: 63,8 pkt. 

22:45 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku (I kwartał roku obrotowego) oraz za rok obrotowy 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,2 pkt.

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 51,3 pkt.

-

Indeksy

WIG20 2 365,36 -12,95 (-0,54%) 18.04
DAX 12 222,39 69,32 (0,57%) 18.04
SP500 2 905,03 4,58 (0,16%) 18.04
FTSE 7 459,88 -9,83 (-0,13%) 18.04
CAC 5 580,38 17,29 (0,31%) 18.04

Notowania akcji

czwartek, 17:04 czwartek, 17:04 czwartek, 17:04
PEKAO 116,9000 1,65%
PKOBP 39,2300 -1,13%
KGHM 107,2000 0,00%
PKNORLEN 101,1500 -1,70%
CDPROJEKT 202,0000 0,50%
PZU 42,5500 -0,58%
PGNIG 6,0550 -2,02%
PGE 9,5900 -1,92%
LOTOS 83,9200 -2,53%
PLAY 24,8200 2,14%
CDPROJEKT 202,00 0,50%
KGHM 107,20 0,00%
JSW 58,75 -2,33%
URSUS 1,51 -3,82%
TAURONPE 1,83 0,00%
GETINOBLE 0,65 -1,81%
GETIN 1,86 -1,59%
PGE 9,59 -1,92%
FARM51 18,50 0,00%
PZU 42,55 -0,58%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% III 2019
PKB rdr 4,9% IV kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 4 931,8 zł I 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% III 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.