Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

KME
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

PEP
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,95 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

WZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
11:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB - Benoit Coeuré
Makro

        

12:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Peter Preat

14:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Yves Mersch

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 25,6 pkt. Prognoza: 23 pkt. 

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.297.160 akcji serii A, 475.845 akcji serii B, 850.000 akcji serii G, 2.495.400 akcji serii H, 2.000.000 akcji serii I, 1.850.000 akcji serii M, 1.900.000 akcji serii N, 4.104.600 akcji serii O, 4.800.000 akcji serii P.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagrodzenia RN.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.455.047 akcji serii A1 oraz 4.941.000 akcji serii A4.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

R22
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowych 2017/2018.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

CCC
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,70 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: siepień. Poprzednia wartość: 6231,1 tys.

Świat
09:15 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
Makro

Mario Draghi 

09:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Danièle Nouy

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomośći - NAHB
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 67 pkt. Prognoza: 66 pkt.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,70 zł na akcję.

CCC
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.

LUG
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.899 akcji serii D oraz 23.377 akcji serii F.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN i in.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 18,7% rdr. Prognoza: 18% rdr.

Świat
Japonia: Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ
Makro

Okres: wrzesień.

Japonia: Decyzja BoJ ws. stóp procentowych
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -0,1%. Prognoza: -0,1%.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja PPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,0% mdm oraz 2,2% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,1% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,0% mdm oraz 2,5% rdr. Prognoza: 0,5% mdm oraz 2,4% rdr. 

13:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: -1,8%

14:30 Stany Zjednoczone: Pozwolenia na budowy domów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1303 tys. Prognoza: 1310 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1168 tys. Prognoza: 1230 tys.

15:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB

Mario Draghi 

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,05 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia, zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki, odwołania i powołania członków RN.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,12 zł na akcję.

PEP
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 16,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Polska
14:00 Polska: Protokół z posiedzenia RPP
NBP

Okres: wrzesień.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 11,9 pkt. Prognoza: 16,5 pkt.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 204 tys. Prognoza: 210 tys.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,34 mln. Prognoza: 5,36 mln. 

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość:0,6%. Prognoza: 0,5%.

19:20 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Peter Praet

Piątek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.344 akcji zwykłych na okaziciela.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki WOJAS Spółka akcyjna z/s w Nowym Targu jako spółki przejmującej ze spółką WOJAS MARKETING Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu jako spółką przejmowaną.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 9,3% rdr. Prognoza: 9% rdr.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja CPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,9% rdr. 

02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 52,5 pkt. Prognoza: 53,1 pkt. 

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 55,9 pkt. Prognoza: 55,6 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 55,0 pkt. Prognoza: 55,0 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,6 pkt. Prognoza: 54,4 pkt. 

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,4 pkt. Prognoza: 54,4 pkt.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 365,36 -12,95 (-0,54%) 18.04
DAX 12 222,39 69,32 (0,57%) 18.04
SP500 2 905,03 4,58 (0,16%) 18.04
FTSE 7 459,88 -9,83 (-0,13%) 18.04
CAC 5 580,38 17,29 (0,31%) 18.04

Notowania akcji

czwartek, 17:04 czwartek, 17:04 czwartek, 17:04
PEKAO 116,9000 1,65%
PKOBP 39,2300 -1,13%
KGHM 107,2000 0,00%
PKNORLEN 101,1500 -1,70%
CDPROJEKT 202,0000 0,50%
PZU 42,5500 -0,58%
PGNIG 6,0550 -2,02%
PGE 9,5900 -1,92%
LOTOS 83,9200 -2,53%
PLAY 24,8200 2,14%
CDPROJEKT 202,00 0,50%
KGHM 107,20 0,00%
JSW 58,75 -2,33%
URSUS 1,51 -3,82%
TAURONPE 1,83 0,00%
GETINOBLE 0,65 -1,81%
GETIN 1,86 -1,59%
PGE 9,59 -1,92%
FARM51 18,50 0,00%
PZU 42,55 -0,58%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% III 2019
PKB rdr 4,9% IV kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 4 931,8 zł I 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% III 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.