Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

M4B
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki BZWBK (BZW) pod nazwą SANPL (SPL), w związku ze zmianą firmy.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku zz upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku zz upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

TXM
WZA

NWZA ws. zatwierdzenia zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec banków oraz ustanowienie zabezpieczeń w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członków RN.

WZA

NWZA ws. połączenia Rawlplug Spółki akcyjnej z Koelner – Tworzywa Sztuczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,12 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, zatwierdzenia sprawozdania RN, scalenia akcji oraz zmiany statutu.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 1,50 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

PZU
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

LUG
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.

Środa
GPW
PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

LUG
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.

PZU
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Czwartek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 76.781 akcji serii A oraz 110.000 akcji serii C.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,5 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję zwykłą i 1,20 zł na akcję uprzywilejowaną.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz zmian w statucie.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania członków RN, udzielenia absolutorium członkom RN, odwołania i powołania prezesa zarządu, udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

IQP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

LPP
Dywidendy

Wypłata dywidendy 40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata śródrocznej dywidendy 0,34 euro na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,12 zł na akcję.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. przeniesienia siedziby spółki z Holandii do Polski, zmian w statucie, udzielenia pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, pracownikom oraz współpracownikom a także asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V., wypłaty na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN (tj. 0,06 PLN na akcję).

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję zwykłą i 1,20 zł na akcję uprzywilejowaną.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,5 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 355,77 15,92 (0,68%) 22.02
DAX 11 457,70 34,42 (0,30%) 22.02
SP500 2 792,67 17,79 (0,64%) 22.02
FTSE 7 178,60 11,21 (0,16%) 22.02
CAC 5 215,85 19,74 (0,38%) 22.02

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
KGHM 99,00 2,04%
PZU 41,70 -0,76%
PKOBP 38,97 0,18%
PKNORLEN 105,60 0,91%
CDPROJEKT 178,30 -0,94%
PGNIG 7,07 1,14%
LOTOS 95,32 1,62%
PEKAO 113,00 0,18%
PGE 12,04 1,43%
SANPL 381,00 0,90%
URSUS 2,11 -3,21%
GETIN 1,70 4,29%
KGHM 99,00 2,04%
CDPROJEKT 178,30 -0,94%
JSW 61,60 0,39%
IDEABANK 5,48 1,86%
TAURONPE 2,37 -1,66%
GETINOBLE 0,56 -1,75%
FARM51 21,60 5,11%
PZU 41,70 -0,76%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,2% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 274,95 zł XII 2018
Produkcja przemysłowa rdr 6,1% I 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl