Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 6/05/2018 NWZ z 18 maja 2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej oraz omówienia sytuacji finansowej spółki i stopnia realizacji projektu o nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,95 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach Projektu Ostrołęka C, polegającej na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne pary opalanego węglem kamiennym o mocy brutto ok. 1000 MWe.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

M4B
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 52,9 pkt.

Świat
Stany Zjednoczone: Święto Pracy
Makro

Dzień wolny

02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin. 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 52,3 pkt. Prognoza: 52,5 pkt.

03:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 50,8 pkt. Prognoza: 50,6 pkt.

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 56,9 pkt. Prognoza: 56,1 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 55,1 pkt. Prognoza: 54,6 pkt.

10:30 Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 54 pkt.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M i N z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. powołania RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Świat
15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 55,3 pkt. Prognoza: 54,5 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Raport ISM dla przemysłu
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 58,1 pkt. Prognoza: 57,8 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Wydatki na inwestycje budowlane
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -1,1% mdm. 

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G i H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej spółki, zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.

Polska
Polska: Decyzja ws. stóp procentowych
RPP

Okres: wrzesień. Oczekiwania: bez zmian.

16:00 Polska: Komunikat po posiedzeniu RPP
RPP

Okres: wrzesień.

Świat
03:45 Chiny: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 52,8 pkt.

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 54,1 pkt. Prognoza: 55,2 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 54,2 pkt. Prognoza: 54,4 pkt.

10:30 Wielka Brytania: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 53,5 pkt.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

OEX
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

CNT
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii A oraz 10.443.750 akcji serii B.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 euro na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Jednostkowe koszty pracy, fin.
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 3,4% kdk. Prognoza: -0,7% kdk.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 213 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Wydajność pracy, fin.
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 0,3% kdk. Prognoza: 2,7 kdk. 

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 56 pkt. Prognoza: 55,2 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,7% mdm. Prognoza: -0,5% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: Raport ISM dla usług
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 55,7 pkt. Prognoza: 56 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans. fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,2% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówniena na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,8% mdm. Prognoza: -1,7% mdm.

Piątek
GPW
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do śródrocznej dywidendy 0,34 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
08:00 Niemcy: Bilans handlowy
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 19,3 mld EUR s.a.

08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -0,9% mdm s.a. oraz 5,1% rdr n.s.a.

11:00 Strefa Euro: Produkt Krajowy Brutto, fin.
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 2,5% rdr s.a. Prognoza: 2,2% rdr s.a. 

14:30 Stany Zjednoczone: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 3,9%. Prognoza: 3,9%.

Sobota
Świat
Chiny: Bilans zagraniczny
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 28,05 mld USD

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

-

Indeksy

WIG20 2 365,36 -12,95 (-0,54%) 17:05
DAX 12 215,36 62,29 (0,51%) 17:07
SP500 2 899,68 -0,77 (-0,03%) 17:07
FTSE 7 465,50 -4,21 (-0,06%) 17:07
CAC 5 580,99 17,90 (0,32%) 17:07

Notowania akcji

dzisiaj, 16:49 dzisiaj, 16:49 dzisiaj, 16:49
PEKAO 116,8000 1,57%
KGHM 106,9500 -0,23%
PKOBP 39,3600 -0,81%
PKNORLEN 101,3000 -1,55%
CDPROJEKT 202,0000 0,50%
PZU 42,5300 -0,63%
PGNIG 6,0350 -2,35%
PGE 9,6000 -1,82%
LOTOS 83,7600 -2,72%
PLAY 24,7200 1,73%
CDPROJEKT 202,00 0,50%
KGHM 106,95 -0,23%
TAURONPE 1,84 0,33%
JSW 58,50 -2,74%
PGE 9,60 -1,82%
URSUS 1,51 -3,82%
PZU 42,53 -0,63%
GETIN 1,85 -1,90%
POLIMEXMS 2,83 0,71%
ENERGA 7,97 0,44%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% III 2019
PKB rdr 4,9% IV kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 4 931,8 zł I 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% III 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.