Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017. NWZA ws. odwołania wszystkich dotychczasowych członków RN i powołania nowych członków RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

KBJ
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 175:1.

ATM
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

WZA

NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 26 ZWZ z 29 czerwca 2018 roku, obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia straty spółki z lat ubiegłych, pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN oraz zatwierdzenia harmonogramu spłaty przez dłużników spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2018 r. do 31.03.2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
Wielka Brytania: Letnie Święto Bankowe
Makro

Dzień wolny

10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 101,7 pkt.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

KBJ
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,18 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnych wyników za I półrocze 2018 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Świat
10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 4,4% rdr.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 6,1% rdr dla 10 metropolii oraz 6,5% rdr dla 20 metropolii. Prognoza: 6,1% rdr dla 10 metropolii oraz 6,5% rdr dla 20 metropolii.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Richmond
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 20 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 127,4 pkt. Prognoza: 126,4 pkt. 

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

PCM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez grupę 15 podmiotów.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

WZA

NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,92 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

WZA

NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 30 czerwca 2018 oraz wyboru pełnomocnika do zawarcia umów z prezesem zarządu spółki.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ostatni rok obrotowy.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 448.000 akcji serii B, 22.100 akcji serii D, 90.000 akcji serii E, 37.889 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia prawa poboru.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,12 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,22 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,8% rdr. 

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a.
Makro

Okres: sierpień. Poprzdnia wartość: 5,2%

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,3% mdm oraz 2% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 210 tys.

Piątek
GPW
MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii S oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

PHN
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 7,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 95.271 akcji zwykłych na okaziciela serii 9.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 7,50 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

WZA

NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały Nr 26 ZWZ z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,12 zł na akcję.

M4B
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Produkt Krajowy Brutto, fin.
GUS

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 1,6% kdk s.a., 5,2% rdr n.s.a. oraz 5% rdr s.a. Prognoza: 0,9% kdk s.a., 5,1% rdr n.s.a. oraz 5% rdr s.a.

10:00 Polska: Inflacja CPI, wst.
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,2% mdm oraz 2% rdr. Prognoza: 1,9% rdr.

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 2,4%.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -1,8% mdm s.a oraz -0,9% rdr n.s.a.

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 51,2 pkt.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2,1% rdr.

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 8,3%.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks Chicago PMI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 65,5 pkt. Prognoza: 63,5 pkt. 

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 319,10 -39,92 (-1,69%) 22.03
DAX 11 364,17 -185,79 (-1,61%) 22.03
SP500 2 800,71 -54,17 (-1,90%) 22.03
FTSE 7 207,59 -147,72 (-2,01%) 22.03
CAC 5 269,92 -108,93 (-2,03%) 22.03

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
KGHM 103,5000 -2,59%
PKOBP 38,7000 -2,52%
PKNORLEN 100,0000 -1,23%
PEKAO 109,6500 -2,10%
PZU 40,7600 -1,66%
DINOPL 122,9000 -1,29%
CDPROJEKT 185,9000 0,32%
PGNIG 6,2950 -2,02%
CCC 209,0000 -1,88%
LOTOS 85,7600 -2,15%
URSUS 1,71 0,59%
CDPROJEKT 185,90 0,32%
KGHM 103,50 -2,59%
JSW 62,50 0,81%
GETIN 1,90 -2,06%
FARM51 17,20 4,24%
GETINOBLE 0,67 2,92%
TAURONPE 2,10 -2,23%
PKPCARGO 47,50 1,06%
IDEABANK 5,28 -1,12%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,2% II 2019
PKB rdr 4,9% IV kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 4 931,8 zł I 2019
Produkcja przemysłowa rdr 6,9% II 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.