Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 9 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.

WZA

NWZA ws.zmiany składu RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. m.in. powołania członka Rady Administrującej oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 27 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie w związku z zawarciem umowy kredytów.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

PEP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21 ZWZ z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r. oraz pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 27 i 28 ZWZ z 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku), warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmian w zarządzie.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

ATM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,46 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w RN.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

IFM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.

CNT
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

ATM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,46 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2018 roku.

-

Indeksy

WIG20 2 182,92 36,10 (1,68%) 20.07
DAX 12 561,42 -124,87 (-0,98%) 20.07
SP500 2 801,83 -2,66 (-0,09%) 20.07
FTSE 7 678,79 -5,18 (-0,07%) 20.07
CAC 5 398,32 -18,75 (-0,35%) 20.07

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 87,00 3,94%
PZU 39,68 2,53%
PKOBP 38,89 3,13%
CDPROJEKT 204,60 0,79%
KGHM 91,00 0,66%
PEKAO 104,00 1,51%
CCC 202,00 5,48%
PGNIG 5,32 -5,17%
PGE 9,61 2,67%
LPP 9050,00 0,39%
CDPROJEKT 204,60 0,79%
PLAYWAY 129,00 -0,77%
KGHM 91,00 0,66%
KREZUS 3,17 0,63%
FARM51 33,55 3,23%
JSW 74,60 1,33%
11BIT 431,00 1,06%
TAURONPE 2,10 1,45%
POLIMEXMS 4,06 -0,73%
BIOTON 6,08 3,23%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,0% VI 2018
PKB rdr 5,2% I kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% V 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 848,16 zł VI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 6,8% VI 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl