Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.

WZA

NWZA ws.zmiany składu RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 9 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie w związku z zawarciem umowy kredytów.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 27 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. m.in. powołania członka Rady Administrującej oraz zmiany statutu.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
08:00 Niemcy: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 20,3 mld EUR.

08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 2,6% mdm s.a. oraz -2,9% rdr n.s.a.

21:00 Stany Zjednoczone: Kredyt konsumencki
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 24,6 mld USD.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmian w zarządzie.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 27 i 28 ZWZ z 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku), warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21 ZWZ z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r. oraz pokrycia straty za rok 2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

PEP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
Chiny: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 41,5 mld USD

Czwartek
GPW
MCI
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w RN.

WZA

NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

ATM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,46 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Jonitaco Holdings Limited po cenie 10,40 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
03:30 Chiny: Inflacja CPI
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,9% rdr.

03:30 Chiny: Inflacja PPI
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 4,7% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 218 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja PPI
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,3% mdm oraz 3,4% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: Zapasy hurtowników
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,6% mdm.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.

ATM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,46 zł na akcję.

CNT
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

IFM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Świat
Chiny: Podaż pieniądza M2
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 8% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -0,4% mdm oraz 0,8% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, wst.
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 1,2% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja CPI
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,1% mdm oraz 2,9% rdr. 

20:00 Stany Zjednoczone: Budżet federalny
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -74,9 mld USD.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2018 roku.

-

Indeksy

WIG20 2 369,70 47,29 (2,04%) 20.02
DAX 11 401,97 92,76 (0,82%) 20.02
SP500 2 784,70 4,94 (0,18%) 20.02
FTSE 7 228,62 49,45 (0,69%) 20.02
CAC 5 195,95 35,43 (0,69%) 20.02

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
KGHM 99,60 3,43%
LOTOS 96,16 2,30%
PKOBP 39,75 2,21%
PKNORLEN 105,00 4,06%
PZU 43,22 1,38%
CCC 179,00 2,99%
PEKAO 113,75 1,84%
CDPROJEKT 182,60 2,82%
PGNIG 7,10 3,35%
GETIN 1,63 -1,21%
GETIN 1,63 -1,21%
IDEABANK 5,50 -2,48%
URSUS 2,43 73,57%
JSW 61,80 3,07%
CDPROJEKT 182,60 2,82%
TRAKCJA 2,87 4,36%
GETINOBLE 0,57 -1,72%
KGHM 99,60 3,43%
FARM51 20,50 1,49%
TAURONPE 2,40 2,56%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,2% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 274,95 zł XII 2018
Produkcja przemysłowa rdr 6,1% I 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl