Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,065 euro na akcję.

M4B
WZA

NWZA ws. podziału zysku za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy.

KGL
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,42 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zatwierdzenia wyboru członka RN dokonanego przez RN w drodze kooptacji.

WZA

NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2017.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,31 euro na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. powołania w skład RN.

IMS
WZA

NWZA ws. rozszerzenia zakresu upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z jednoczesnym prawem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez grupę 15 podmiotów.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. przyznania wynagrodzenia członkom RN.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,065 euro na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany firmy spółki, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

WZA

NWZA

CEZ
Dywidendy

Wypłata dywidendy 33 CZK na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Czwartek
GPW
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku z podziałem akcji serii F na akcje imienne serii F oraz akcje zwykłe na okaziciela serii F1.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

MCI
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2017/2018.

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 5,25 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 157,14 -4,06 (-0,19%) 13.07
DAX 12 540,73 47,76 (0,38%) 13.07
SP500 2 801,31 3,02 (0,11%) 13.07
FTSE 7 661,87 10,54 (0,14%) 13.07
CAC 5 429,20 23,30 (0,43%) 13.07

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 192,00 3,90%
PKOBP 38,39 -2,29%
PEKAO 104,95 -0,38%
PKNORLEN 81,98 0,96%
KGHM 88,70 -1,00%
PZU 38,21 -0,37%
KRUK 220,00 1,38%
CCC 204,00 -0,68%
EUROCASH 19,41 -1,97%
DINOPL 101,00 0,60%
CDPROJEKT 192,00 3,90%
PLAYWAY 122,00 -1,61%
KGHM 88,70 -1,00%
KREZUS 3,28 0,00%
FARM51 27,90 -0,36%
JSW 74,68 -0,16%
11BIT 479,00 2,02%
TAURONPE 2,20 -1,35%
POLIMEXMS 3,58 2,58%
BIOTON 6,01 1,86%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,9% VI 2018
PKB rdr 5,2% I kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% V 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 840,44 zł IV 2018
Produkcja przemysłowa rdr 5,4% V 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl