Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.

M4B
WZA

NWZA ws. podziału zysku za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,065 euro na akcję.

KGL
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,42 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zatwierdzenia wyboru członka RN dokonanego przez RN w drodze kooptacji.

Świat
01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,6% rdr.

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,1% mdm oraz 2,1% rdr.

16:30 Stany Zjednoczone: Indeks Dallas Fed dla przemysłu 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 36,5 pkt. 

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,31 euro na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. powołania w skład RN.

IMS
WZA

NWZA ws. rozszerzenia zakresu upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z jednoczesnym prawem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez grupę 15 podmiotów.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.03.2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, wst.
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,1% mdm oraz 2% rdr. Prognoza: 1,9% rdr. 

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 2,2%.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa, wst.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -0,2% mdm s.a. oraz 4,2% rdr n.s.a.

03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 55 pkt.

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 51,5 pkt.

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 8,4%.

11:00 Strefa Euro: Produkt Krajowy Brutto, wst.
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 2,5% rdr.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 2%. 

14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,4% mdm. 

14:30 Stany Zjednoczone: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,4% mdm. 

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 6,2% rdr dla 10 metropolii oraz 6,6% rdr dla 20 metropolii. Prognoza: 6,6% rdr dla 20 metropolii.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 6,2% rdr dla 10 metropolii oraz 6,6% rdr dla 20 metropolii. Prognoza: 6,6% rdr dla 20 metropolii.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks Chicago PMI
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 64,1 pkt. Prognoza: 63 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 126,4 pkt. Prognoza: 126,5 pkt.

Środa
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na NC 5.833.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

CEZ
Dywidendy

Wypłata dywidendy 33 CZK na akcję.

WZA

NWZA

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany firmy spółki, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,065 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. przyznania wynagrodzenia członkom RN.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 4:1.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 54,2 pkt. Prognoza: 54,5 pkt.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 53 pkt. Prognoza: 51,6 pkt.

03:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin. 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 51 pkt.

09:55 Niemcy: Inflacja PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 55,9 pkt. Prognoza: 57,3 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 54,9 pkt. Prognoza: 55,1 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 55,4 pkt. Prognoza: 55,5 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Wydatki na inwestycje budowlane
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 60,2 pkt. Prognoza: 59,8 pkt.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

BDF
Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited z 2,70 zł na 2,92 zł.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku z podziałem akcji serii F na akcje imienne serii F oraz akcje zwykłe na okaziciela serii F1.

WZA

NWZA

GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

MCI
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.

Świat
13:00 Wielka Brytania: Protokół z posiedzenia BoE
Makro

Okres: sierpień.

13:30 Stany Zjednoczone: Raport Challengera
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 37,2 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 217 tys. Prognoza: 215 tys.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,4% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówniena na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -0,3% mdm. Prognoza: 1% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 1% mdm. 

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2017/2018.

IU
Rynek pierwotny

Pierwszy dzień notowania na NC 250.000 akcji serii D1, 150.000 akcji serii D2, 160.000 akcji serii E1, 400.000 akcji serii F.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 5,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.

Świat
03:45 Chiny: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 53,9 pkt.

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin. 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 54,5 pkt. Prognoza: 54,4 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 55,2 pkt. Prognoza: 54,4 pkt.

14:30 Stany Zjednoczone:  Stopa bezrobocia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 4%. Prognoza: 3,9%.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 56,5 pkt. Prognoza: 56,2 pkt. 

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 369,70 47,29 (2,04%) 17:05
DAX 11 401,97 92,76 (0,82%) 17:35
SP500 2 779,42 -0,34 (-0,01%) 18:43
FTSE 7 228,62 49,45 (0,69%) 17:35
CAC 5 195,95 35,43 (0,69%) 17:35

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
KGHM 99,60 3,43%
LOTOS 96,16 2,30%
PKOBP 39,75 2,21%
PKNORLEN 105,00 4,06%
PZU 43,22 1,38%
CCC 179,00 2,99%
PEKAO 113,75 1,84%
CDPROJEKT 182,60 2,82%
PGNIG 7,10 3,35%
GETIN 1,63 -1,21%
GETIN 1,63 -1,21%
IDEABANK 5,50 -2,48%
URSUS 2,43 73,57%
JSW 61,80 3,07%
CDPROJEKT 182,60 2,82%
TRAKCJA 2,87 4,36%
GETINOBLE 0,57 -1,72%
KGHM 99,60 3,43%
FARM51 20,50 1,49%
TAURONPE 2,40 2,56%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,2% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 274,95 zł XII 2018
Produkcja przemysłowa rdr 6,1% I 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl