Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,93 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,96 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,38 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.

IDH
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 1 zł na 1,20 zł.

IAI
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 1,77 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Świat
01:50 Japonia: Saldo rachunku bieżącego 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 1845,1 mld JPY n.s.a. oraz 1885,5 mld JPY s.a.

21:00 Stany Zjednoczone: Kredyt konsumencki (USD)
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 9,3 mld. Prognoza: 11,5 mld.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,96 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 6,70 zł na akcję.

IAI
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

TXM
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,38 zł na akcję.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii T2.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 25 zł na akcję.

Świat
03:30 Chiny: Inflacja CPI

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,8% rdr. 

03:30 Chiny: Inflacja PPI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 4,1% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -0,8% mdm oraz 1,8% rdr.

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -16,1 pkt.

Środa
GPW
Splity

Scalenie akcji w stosunku 3:1.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian osobowych w RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Początek przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 155.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Polska
Polska: Decyzja ws. stóp procentowych
RPP

Okres: lipiec. Oczekiwania: bez zmian.

16:00 Polska: Komunikat po posiedzeniu RPP
RPP

Okres: lipiec.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja PPI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 3,1% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 0,5% rdr. 

16:00 Stany Zjednoczone: Zapasy hurtowników
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F wśród inwestorów instytucjonalnych.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,00855 BGN na akcję.

MFO
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.

Świat
08:00 Niemcy: Inflacja CPI, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,2% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 2,1% rdr.

13:30 Strefa Euro: Protokół z posiedzenia ECB
Makro

Okres: czerwiec.

14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja CPI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 2,8% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,9% rdr. 

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 231 tys.

20:00 Stany Zjednoczone: Budżet federalny
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -146,8 mld.

Piątek
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,00855 BGN na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję.

KGL
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

PEP
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, określenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

PEP
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 16,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.

Polska
Polska: Inflacja CPI, fin.
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 1,7% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 1,9% rdr.

Świat
Chiny: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 24,9 mld.

Chiny: Podaż pieniądza M2
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 8,3% rdr.

Chiny: Nowe kredyty
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1150 mld.

06:30 Japonia: Produkcja przemysłowa, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,6% rdr. Prognoza: -0,2% mdm oraz 4,2% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Uniwersytetu Michigan, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 98,2 pkt. Prognoza 98,2 pkt.

Sobota
Niedziela
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

-

Indeksy

WIG20 2 369,70 47,29 (2,04%) 20.02
DAX 11 401,97 92,76 (0,82%) 20.02
SP500 2 784,70 4,94 (0,18%) 20.02
FTSE 7 228,62 49,45 (0,69%) 20.02
CAC 5 195,95 35,43 (0,69%) 20.02

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
KGHM 99,60 3,43%
LOTOS 96,16 2,30%
PKOBP 39,75 2,21%
PKNORLEN 105,00 4,06%
PZU 43,22 1,38%
CCC 179,00 2,99%
PEKAO 113,75 1,84%
CDPROJEKT 182,60 2,82%
PGNIG 7,10 3,35%
GETIN 1,63 -1,21%
GETIN 1,63 -1,21%
IDEABANK 5,50 -2,48%
URSUS 2,43 73,57%
JSW 61,80 3,07%
CDPROJEKT 182,60 2,82%
TRAKCJA 2,87 4,36%
GETINOBLE 0,57 -1,72%
KGHM 99,60 3,43%
FARM51 20,50 1,49%
TAURONPE 2,40 2,56%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,2% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 274,95 zł XII 2018
Produkcja przemysłowa rdr 6,1% I 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl