Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
IAI
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 1,77 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,96 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,38 zł na akcję.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 1 zł na 1,20 zł.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,93 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.

IDH
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Świat
01:50 Japonia: Saldo rachunku bieżącego 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 1845,1 mld JPY n.s.a. oraz 1885,5 mld JPY s.a.

21:00 Stany Zjednoczone: Kredyt konsumencki (USD)
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 9,3 mld. Prognoza: 11,5 mld.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 6,70 zł na akcję.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii T2.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 25 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

IAI
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.

TXM
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,96 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,38 zł na akcję.

Świat
03:30 Chiny: Inflacja PPI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 4,1% rdr.

03:30 Chiny: Inflacja CPI

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,8% rdr. 

10:30 Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -0,8% mdm oraz 1,8% rdr.

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -16,1 pkt.

Środa
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian osobowych w RN.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje serii F.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 3:1.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 155.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Polska
Polska: Decyzja ws. stóp procentowych
RPP

Okres: lipiec. Oczekiwania: bez zmian.

16:00 Polska: Komunikat po posiedzeniu RPP
RPP

Okres: lipiec.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja PPI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 3,1% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 0,5% rdr. 

16:00 Stany Zjednoczone: Zapasy hurtowników
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.

MFO
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F wśród inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,00855 BGN na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Świat
08:00 Niemcy: Inflacja CPI, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,2% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 2,1% rdr.

13:30 Strefa Euro: Protokół z posiedzenia ECB
Makro

Okres: czerwiec.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 231 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja CPI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 2,8% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,9% rdr. 

20:00 Stany Zjednoczone: Budżet federalny
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -146,8 mld.

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.

PEP
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, określenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,00855 BGN na akcję.

PEP
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 16,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

KGL
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję.

Polska
Polska: Inflacja CPI, fin.
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 1,7% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 1,9% rdr.

Świat
Chiny: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 24,9 mld.

Chiny: Podaż pieniądza M2
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 8,3% rdr.

Chiny: Nowe kredyty
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1150 mld.

06:30 Japonia: Produkcja przemysłowa, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,6% rdr. Prognoza: -0,2% mdm oraz 4,2% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Uniwersytetu Michigan, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 98,2 pkt. Prognoza 98,2 pkt.

Sobota
Niedziela
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

-

Indeksy

WIG20 2 182,92 36,10 (1,68%) 20.07
DAX 12 561,42 -124,87 (-0,98%) 20.07
SP500 2 801,83 -2,66 (-0,09%) 20.07
FTSE 7 678,79 -5,18 (-0,07%) 20.07
CAC 5 398,32 -18,75 (-0,35%) 20.07

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 87,00 3,94%
PZU 39,68 2,53%
PKOBP 38,89 3,13%
CDPROJEKT 204,60 0,79%
KGHM 91,00 0,66%
PEKAO 104,00 1,51%
CCC 202,00 5,48%
PGNIG 5,32 -5,17%
PGE 9,61 2,67%
LPP 9050,00 0,39%
CDPROJEKT 204,60 0,79%
PLAYWAY 129,00 -0,77%
KGHM 91,00 0,66%
KREZUS 3,17 0,63%
FARM51 33,55 3,23%
JSW 74,60 1,33%
11BIT 431,00 1,06%
TAURONPE 2,10 1,45%
POLIMEXMS 4,06 -0,73%
BIOTON 6,08 3,23%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,0% VI 2018
PKB rdr 5,2% I kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% V 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 848,16 zł VI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 6,8% VI 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl