Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 1,77 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 53,3 pkt. Prognoza: 52,8 pkt. 

10:00 Polska: Inflacja CPI, wst.
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 1,7% rdr. Prognoza: 1,9% rdr. 

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMi dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 52,8 pkt. Prognoza: 53,1 pkt. 

03:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin. 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 51,1 pkt. Prognoza: 51 pkt.

09:55 Niemcy: Indeks PMi dla przemysłu, fin. 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 56,9 pkt. Prognoza: 55,9 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 55,5 pkt. Prognoza: 55 pkt. 

10:30 Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 54,4 pkt.

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 8,5%. Prognoza: 8,5%.

15:30 Straefa Euro: Wystapienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Peter Praet

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 58,7 pkt. Prognoza: 58,4 pkt. 

16:00 Stany Zjednoczone: Wydatki na inwestycje budowlane
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 1,8% mdm. Prognoza: 0,5% mdm. 

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.

MCI
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o.

Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Neuca SA, po 310 zł za sztukę.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.

MNI
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję.

Świat
16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -1,0% mdm. Porgnoza -0,6% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -0,8% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans, fin. 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 1,9% mdm. Prognoza: -0,3% mdm. 

18:00 Strefa Euro: Wystapienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Peter Praet

Środa
GPW
DGA
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.

FON
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017, przeniesienia statutowej siedziby spółki do Estonii oraz wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zbycie nieruchomości spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 7,60 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, wycofania ich z obrotu na NC oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F wśród inwestorów instytucjonalnych.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

Świat
03:45 Chiny: Indeks PMi dla usług
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 52,9 pkt.

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 52,1 pkt. Prognoza: 53,9 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 53,8 pkt. Prognoza: 55 pkt.

10:30 Wielka Brytania: Indeks PMI dla usług 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 54 pkt.

20:00 Stany Zjednoczone: Protokół z posiedzenia FOMC
Makro

Okres: czerwiec.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,90 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.

Prawa poboru

Zakończenie notowań praw poboru akcji serii T2 na GPW.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Świat
12:00 Wielka Brytania: Wystąpienie publiczne szefa BoE
Makro

Mark Carney

13:30 Stany Zjednoczone: Raport Challengera
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 31,5 tys.

14:15 Stany Zjednoczone: Raport ADP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 178 tys. Prognoza: 175 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 227 tys. 

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 56,8 pkt. Prognoza: 56,5 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla usług
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 58,6 pkt. Prognoza: 58,4 pkt. 

Piątek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,93 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,90 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.

Prawa poboru

Przydział akcji serii E objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Świat
08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -1% mdm oraz 9,6% rdr. Prognoza: 0,0% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość 3,8%. Prognoza: 3,8%.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 358,30 -19,57 (-0,82%) 21.01
DAX 11 136,20 -69,34 (-0,62%) 21.01
SP500 2 670,71 34,75 (1,32%) 18.01
FTSE 6 970,59 2,26 (0,03%) 21.01
CAC 4 867,78 -8,15 (-0,17%) 21.01

Notowania akcji

poniedziałek, 17:01 poniedziałek, 17:01 poniedziałek, 17:01
PKNORLEN 110,40 -1,12%
PKOBP 40,50 -0,20%
PZU 43,80 -0,68%
DINOPL 101,00 -1,56%
KGHM 91,20 -1,38%
PEKAO 115,30 -0,35%
CDPROJEKT 172,80 -0,63%
PGE 10,13 -1,75%
LOTOS 96,00 -1,34%
PGNIG 7,29 -1,62%
CDPROJEKT 172,80 -0,63%
JSW 66,50 -1,48%
GETINOBLE 0,42 -2,33%
CIGAMES 1,10 -5,17%
FARM51 20,00 -1,48%
KGHM 91,20 -1,38%
TAURONPE 2,18 -0,46%
IDEABANK 2,56 -4,48%
VIVID 2,10 -0,94%
PLAYWAY 162,00 0,00%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,7% XI 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 966,61 zł XI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 2,8% XII 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl