Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
LUG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za 2017 r. z kapitału zapasowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok i dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

WZA

ZWZA ws. uchylenia uchwały nr 2 NWZ z 16 stycznia 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz emisji obligacji w ramach programu emisji.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

CSY
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

RSY
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla zarządu i emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu oraz zwiększenia składu RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,49 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,11 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,60 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,54 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 23,94 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K.

WZA

NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I i J, zmiany statutu oraz wyboru członków RN na czwartą kadencję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.

EC2
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.

Polska
10:00 Polska: stopa bezrobocia
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 6,3%. Prognoza: 6,1%.

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 102,2 pkt. Prognoza: 102 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: maj.  Poprzednia wartość: 662 tys. Prognoza: 666 tys.

Wtorek
GPW
Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A2, 831.900 akcji serii B, 594.833 akcji serii C.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

PGE
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

PIK
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

VCP
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/ pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

PBG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 23,94 zł na akcję.

Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,60 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

WZA

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Przydział akcji serii I.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 97.373 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

OAT
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

Świat
15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 6,8% rdr. Prognoza: 6,8% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 128 pkt. Prognoza 128 pkt.

19:45 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas
Makro

Robert Kaplan

20:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

Raphael Bostic

Środa
GPW
BVT
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

CEZ
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 33 CZK na akcję.

Rynek pierwotny

Początek przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii T2. Początek notowań praw poboru na GPW.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Rynek pierwotny

Początek przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje serii F.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przekazania zysku netto za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

IMS
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,46 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws.m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

ERG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. okrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.

Świat
10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 3,9% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: -1,6% mdm. Prognoza: 0,2% mdm. 

14:30 Stany Zjednoczone: zamówienia na dobra bez środków transportowych, wst.
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,9% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

18:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Bostonu
Makro

Eric Rosengren

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

WZA

ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, podziału zysku za rok obrotowy 2017r. oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

BOA
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. podział zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 215.000 akcji serii B, 135.600 akcji serii B1, 17.532 akcji serii B2, 1.281.868 akcji serii C.

WZA

ZWZA ws. m.in.pokrycia ujemnego wyniku netto (straty) za rok obrotowy 2017.

Wznowienie obrotu akcjami spółki.

INC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.

CFG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok obrotowy 2017.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.410.000 akcji serii B, 120.000 akcji serii C, 120.000 akcji serii D, 1.250.000 akcji serii E, 150.000 akcji serii F, 250.000 akcji serii G.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,46 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 BGN na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podziału akcji i odpowiedniej zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2017r.

BPC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji).

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2017.

CEZ
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 33 CZK na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

PZU
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz podziale zysku z lat ubiegłych i innych zmianach w kapitałach spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2017, pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. oraz pokrycia straty Eileme 1 AB _publ_ za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Świat
Stany Zjednoczone: Produkt Krajowy Brutto, fin.
Makro

Okres: I kwartał. Poprzednia wartość: 2,9%. Prognoza: 2,2%.

01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 1,5% rdr. 

11:00 Strefa Euro: Wskaźnik koniunktury gospodarczej
Makro

Okres: czerwiec.

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,2% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 218 tys.

16:45 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis
Makro

James Bullard

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycie straty powstałej w roku 2017 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,50 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.836 akcji serii D oraz 17.920 akcji serii F.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, podziału zysku.

PGO
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

M4B
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 euro na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

ERS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wygenerowanej w 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok oraz sprostowania uchwały o podziale zysku za 2016 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podział zysku wypracowanego w 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok, dalszego istnienia spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.

S4E
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2017.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom serii B, C, D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r. oraz kontynuacji działalności spółki.

KBJ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętej w 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.

IDH
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.

SFD
WZA

ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

PCM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

APS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

IAI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

CWA
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty/ podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

DCD
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeksięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017.

WZA

NWZA ws. przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto oraz wyrażenia zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi zarządu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

CFI
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

ARI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

ATM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy i użycia kapitału rezerwowego i zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii F.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r., umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2017 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 r. oraz pokrycia straty netto za 2016 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 BGN na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 25 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.

Polska
14:00 Polska: saldo rachunku bieżącego
GUS

Okres: I kwartał. Poprzednia wartość: 23 mln.

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres:maj. Poprzednia wartość: 2,5%. Prognoza: 2,5%.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa, wst. 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,6% rdr.

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 5,2%.

10:30 Wielka Brytania: Podaż pieniądza M4
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. 

10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, fin.
Makro

Okres: I kwartał. Poprzednia wartość: 0,4% kdk oraz 1,4% rdr. Prognoza: 0,1% kdk oraz 1,2% rdr. 

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP, dane szacunkowe
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,9% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,4% mdm. 

14:30 Stany Zjednoczone: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza 0,4% mdm. 

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks Chicago PMI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 62,7 pkt. Prognoza: 60,1 pkt.

Sobota
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.

FMG
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2017 oraz scalenia (połączenia) akcji.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.

ELQ
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

KCI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podział zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 lub pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.

Świat
03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 51,9 pkt.

03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 54,9 pkt.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 359,23 0,93 (0,04%) 22.01
DAX 11 090,11 -46,09 (-0,41%) 22.01
SP500 2 632,90 -37,81 (-1,42%) 22.01
FTSE 6 901,39 -69,20 (-0,99%) 22.01
CAC 4 847,53 -20,25 (-0,42%) 22.01

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
PEKAO 112,00 -2,86%
PKOBP 40,40 -0,25%
PKNORLEN 111,05 0,59%
PZU 43,50 -0,68%
DINOPL 98,65 -2,33%
KGHM 90,98 -0,24%
LOTOS 96,30 0,31%
CDPROJEKT 174,10 0,75%
PGNIG 7,35 0,82%
PGE 10,31 1,78%
CDPROJEKT 174,10 0,75%
JSW 66,30 -0,30%
GETINOBLE 0,40 -4,76%
GETIN 0,69 -4,17%
CIGAMES 0,99 -10,00%
KGHM 90,98 -0,24%
IDEABANK 2,52 -1,56%
TAURONPE 2,18 0,00%
ULTGAMES 16,80 -0,83%
VIVID 2,16 2,86%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,7% XI 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 966,61 zł XI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 2,8% XII 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl