Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Rynek pierwotny

Początek budowy księgi popytu na akcje serii I.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy albo udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 roku oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych ze skupem akcji własnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i ustalenia kwoty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. korekty wyniku z lat poprzednich, podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 rok.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za 2017 rok.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z 3,76 zł na 4,10 zł.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.405.999 akcji zwykłych na okaziciela serii P.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,46 zł na akcję.

IMS
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 USD na akcję.

WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Środa
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

MOJ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

IU
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2017 r.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

TIM
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 roku oraz przeznaczenia części środków zgromadzonych na kapitale zakładowym na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty netto za rok 2017.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

IMS
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,46 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

Polska
14:00 Polska: saldo rachunku bieżącego
GUS

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -982 mln EUR.

Czwartek
GPW
OEX
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.

Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii I.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia kapitałem rezerwowym całości straty za rok obrotowy 2017.

Prawa poboru

Początek notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

DGA
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

GTC
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

TXM
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, fin.
GUS

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 1,6% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 1,7% rdr.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,49 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ S.A.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

DGA
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

ZWZA

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,11 zł na akcję.

Sobota
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

Niedziela
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

-

Indeksy

WIG20 2 377,87 18,90 (0,80%) 18.01
DAX 11 205,54 286,92 (2,63%) 18.01
SP500 2 670,71 34,75 (1,32%) 18.01
FTSE 6 968,33 133,41 (1,95%) 18.01
CAC 4 875,93 81,56 (1,70%) 18.01

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 40,58 1,96%
PEKAO 115,70 -0,73%
PZU 44,10 -0,77%
PKNORLEN 111,65 1,27%
LOTOS 97,30 1,82%
KGHM 92,48 1,05%
CDPROJEKT 173,90 1,64%
SANPL 372,60 1,53%
PGNIG 7,41 -0,13%
DINOPL 102,60 0,39%
CDPROJEKT 173,90 1,64%
GETINOBLE 0,43 13,16%
JSW 67,50 3,31%
IDEABANK 2,68 -2,90%
KGHM 92,48 1,05%
CIGAMES 1,16 8,41%
VIVID 2,12 7,07%
TAURONPE 2,19 0,00%
POLIMEXMS 2,97 0,00%
FARM51 20,30 0,74%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,7% XI 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 966,61 zł XI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 2,8% XII 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl