Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

GTC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

R22
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.

Rynek pierwotny

Pierwszy dzień notowania na NC 3.000.000 akcji serii E oraz 3.000.000 akcji serii F.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN, upoważnienia zarządu do tworzenia oddziałów, przedstawicielstw oraz spółek celowych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 250.000 akcji serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru oraz zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

CCS
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

MFO
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

Polska
10:00 Polska: produkcja przemysłowa
GUS

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 11,4% mdm oraz 1,8% rdr. Prognoza: 9,5% rdr.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.

BIK
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 17,8% mdm oraz 9,2% rdr. Prognoza: 8,1% rdr.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

VCP
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2017 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie akcji własnych spółki, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.

GTC
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. przyjęcia regulaminu wyboru i odwołania członków RN KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: podaż pieniądza M3
NBP

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 5,8% rdr. Prognoza: 5,8% rdr.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. podziału zysku osiągniętego w 2017 r. i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r., utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 17,61 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jacka Gryczkę, Macieja Gryczkę, Marię Majewską i Krzysztofa Dokowskiego.

LPP
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA.

IAI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

GTC
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: stopa bezrobocia
GUS

Okres: kwieciń. Poprzednia wartość: 6,6%. Prognoza 6,3%.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 230,32 -25,46 (-1,13%) 18.05
DAX 13 077,72 -36,89 (-0,28%) 18.05
SP500 2 712,97 -7,16 (-0,26%) 18.05
FTSE 7 778,79 -9,18 (-0,12%) 18.05
CAC 5 614,51 -7,41 (-0,13%) 18.05

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 40,67 0,42%
PEKAO 115,15 -0,48%
KGHM 93,50 -1,58%
11BIT 481,00 -0,10%
PZU 38,59 0,49%
PKNORLEN 84,00 -2,80%
DINOPL 106,10 -5,35%
GTC 8,85 -1,01%
CDPROJEKT 140,00 0,72%
TAURONPE 2,12 -3,20%
11BIT 481,00 -0,10%
JSW 85,28 -3,31%
CDPROJEKT 140,00 0,72%
TAURONPE 2,12 -3,20%
PLAYWAY 146,50 3,17%
KGHM 93,50 -1,58%
FARM51 21,00 0,00%
DINOPL 106,10 -5,35%
TRAKCJA 3,15 -13,70%
PZU 38,59 0,49%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,3% III 2018
PKB rdr 5,1% I kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,8% II 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 599,72 zł II 2018
Produkcja przemysłowa rdr 2,9% III 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl