Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

GTC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

R22
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

MFO
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

CCS
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN, upoważnienia zarządu do tworzenia oddziałów, przedstawicielstw oraz spółek celowych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmian statutu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 250.000 akcji serii F.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru oraz zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Rynek pierwotny

Pierwszy dzień notowania na NC 3.000.000 akcji serii E oraz 3.000.000 akcji serii F.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: produkcja przemysłowa
GUS

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 11,4% mdm oraz 1,8% rdr. Prognoza: 9,5% rdr.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 euro na akcję.

BIK
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 17,8% mdm oraz 9,2% rdr. Prognoza: 8,1% rdr.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

VCP
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,15 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie akcji własnych spółki, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2017 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 184.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.691 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,15 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. przyjęcia regulaminu wyboru i odwołania członków RN KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.

GTC
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 69.000 akcji serii J oraz 8.550 akcji serii Ł.

Polska
10:00 Polska: podaż pieniądza M3
NBP

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 5,8% rdr. Prognoza: 5,8% rdr.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. podziału zysku osiągniętego w 2017 r. i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 3:1.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

IAI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 17,61 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

GTC
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.

Splity

Split akcji w stosunku 1:10.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA

LPP
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jacka Gryczkę, Macieja Gryczkę, Marię Majewską i Krzysztofa Dokowskiego.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r., utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: stopa bezrobocia
GUS

Okres: kwieciń. Poprzednia wartość: 6,6%. Prognoza 6,3%.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 320,55 7,76 (0,34%) 14:03
DAX 11 397,15 50,50 (0,45%) 14:02
SP500 2 798,36 -2,35 (-0,08%) 25.03
FTSE 7 198,06 20,48 (0,29%) 14:02
CAC 5 304,43 43,79 (0,83%) 14:02

Notowania akcji

dzisiaj, 13:48 dzisiaj, 13:48 dzisiaj, 13:48
PZU 40,8000 -0,24%
KGHM 104,1500 0,68%
PKNORLEN 98,5000 0,31%
DINOPL 124,1000 1,64%
PKOBP 39,1900 1,24%
LOTOS 86,5800 2,10%
CCC 209,8000 -0,10%
PGNIG 6,1400 -1,21%
KRUK 151,4000 0,66%
PEKAO 111,1000 0,32%
URSUS 1,85 0,98%
CDPROJEKT 185,00 0,27%
JSW 61,42 -0,10%
KGHM 104,15 0,68%
GETIN 1,97 0,92%
GETINOBLE 0,69 1,47%
FARM51 19,10 3,69%
TAURONPE 2,07 0,10%
IDEABANK 5,26 0,38%
PZU 40,80 -0,24%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,2% II 2019
PKB rdr 4,9% IV kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 4 931,8 zł I 2019
Produkcja przemysłowa rdr 6,9% II 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.