Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części na rzecz osoby trzeciej.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii E.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

WZA

ZWZA

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2016.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka RN, uzupełnienia składu RN, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. zysku / straty.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A i B, praw do akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii D do obrotu na GPW, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu na 2017 rok.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Marka Tymińskiego po cenie 0,32 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu na 2017 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

OAT
Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.360.000 akcji serii A, 8.670.000 akcji serii B, 340.000 akcji serii C, 1.300.000 akcji serii D, 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 71.500 akcji serii H oraz 355.000 akcji serii L.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

INC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Piątek
GPW
WDX
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii T2.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do zbycia akcji własnych spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 317,14 1,96 (0,08%) 10:07
DAX 10 759,80 18,91 (0,18%) 10:06
SP500 2 546,16 0,22 (0,01%) 18.12
FTSE 6 728,30 26,71 (0,40%) 10:07
CAC 4 765,95 11,87 (0,25%) 10:07

Notowania akcji

dzisiaj, 9:52 dzisiaj, 9:52 dzisiaj, 9:52
PKNORLEN 106,15 -0,47%
PKOBP 41,38 -0,53%
PZU 44,18 -0,36%
GETINOBLE 0,41 0,00%
PEKAO 110,45 -1,12%
KGHM 89,26 0,38%
LPP 8170,00 2,77%
CDPROJEKT 142,30 -0,21%
PGNIG 6,71 -0,15%
CCC 204,60 1,39%
CDPROJEKT 142,30 -0,21%
GETINOBLE 0,41 0,00%
JSW 68,58 1,18%
TAURONPE 2,33 -0,43%
IDEABANK 2,53 -2,69%
KGHM 89,26 0,38%
FARM51 21,25 -1,16%
URSUS 1,38 5,34%
ENERGA 9,83 0,20%
PZU 44,18 -0,36%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% X 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,7% X 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 966,61 zł XI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 7,4% X 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl