Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2016.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części na rzecz osoby trzeciej.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -0,1% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: marzec. poprzednia wartość: -0,1% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 70 pkt. Prognoza: 70 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 70 pkt. Prognoza: 70 pkt.

19:15 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

Raphael Bostic

19:15 Wystąpienie szefa Fed z Atlanty 
Makro

Raphael Bostic

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka RN, uzupełnienia składu RN, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Świat
04:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 9,7% rdr. Prognoza: 9,9% rdr.

04:00 Chiny: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 7,2% rdr. Prognoza: 6,2% rdr.

04:00 Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 7,9% rdr. Prognoza: 7,6% rdr.

04:00 Chiny: Produkt Krajowy Brutto
Makro

Okres: I kwartał. Poprzednia wartość: 1,6% kdk oraz 6,8% rdr. Prognoza: 1,5% kdk oraz 6,7% rdr.

06:30 Japonia: Produkcja przemysłowa, fin.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -6,8% mdm oraz 2,5% rdr. Prognoza: 4,1% mdm oraz 1,4% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 4,3%. Prognoza: 4,3%.

14:30 Stany Zjednoczone: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1321 tys. Prognoza: 1323 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1321 tys. Prognoza: 1320 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1236 tys. Prognoza: 1271 tys.

15:15 Stany Zjednoczone: Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 78,1%. Prrognoza: 77,9%.

15:15 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z San Francisco
Makro

John Williams

15:15 Stany Zjednoczone: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1,1% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Randal K. Quarles

16:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne szefa Fed z Filadelfii
Makro

Patrick Harker

19:40 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne szefa Fed z Chicago
Makro

Charles Evans

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu na 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu na 2017 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A i B, praw do akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii D do obrotu na GPW, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

WZA

ZWZA ws. m.in. zysku / straty.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Marka Tymińskiego po cenie 0,32 zł za akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Polska
10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiebiorstw
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 3,7% rdr. Prognoza: 3,7% rdr.

10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 6,8% rdr. Prognoza: 6,5% rdr.

Świat
01:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: marzec. Prognoza: 498 mld JPY.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,4% mdm oraz 2,7% rdr. Prognoza: 0,3% mdm oraz 2,5% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja PPI
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,0% mdm oraz 2,6% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,4% rdr.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 1,1% rdr. Prognoza: 1% mdm oraz 1,4% rdr.

13:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: -1,9% tdt.

20:00 Stany Zjednoczone: Beżowa Księga
Makro

Okres: kwiecień.

21:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

William Dudley

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

INC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 71.500 akcji serii H oraz 355.000 akcji serii L.

OAT
Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.360.000 akcji serii A, 8.670.000 akcji serii B, 340.000 akcji serii C, 1.300.000 akcji serii D, 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -2,2% mdm praz 7,4% rdr. Prognoza: 12,6% mdm oraz 2,9% rdr.

Świat
10:00 Strefa Euro: Saldo rachunku bieżącego
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 12,8 mld EUR n.s.a. oraz 37,6 mld EUR s.a.

14:00 Stany Zjednoczone:Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Lael Brainard

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 233 tys. Prognoza: 230 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 22,3 pkt. Prognoza: 20,9 pkt.

15:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Randal K. Quarles

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,6%. Prognoza: 0,3%.

Piątek
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do zbycia akcji własnych spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.

WDX
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii T2.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja CPI
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1,5% rdr.

08:00 Niemcy: Inflacja PPI
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -0,1% mdm oraz 1,8% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 1,9% rdr.

13:30 Niemcy: Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku
Makro

Jens Weidmann

15:40 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Chicago
Makro

Charles Evans

17:15 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z San Francisco
Makro

John Williams

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 319,10 -39,92 (-1,69%) 22.03
DAX 11 364,17 -185,79 (-1,61%) 22.03
SP500 2 800,71 -54,17 (-1,90%) 22.03
FTSE 7 207,59 -147,72 (-2,01%) 22.03
CAC 5 269,92 -108,93 (-2,03%) 22.03

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
KGHM 103,5000 -2,59%
PKOBP 38,7000 -2,52%
PKNORLEN 100,0000 -1,23%
PEKAO 109,6500 -2,10%
PZU 40,7600 -1,66%
DINOPL 122,9000 -1,29%
CDPROJEKT 185,9000 0,32%
PGNIG 6,2950 -2,02%
CCC 209,0000 -1,88%
LOTOS 85,7600 -2,15%
URSUS 1,71 0,59%
CDPROJEKT 185,90 0,32%
KGHM 103,50 -2,59%
JSW 62,50 0,81%
GETIN 1,90 -2,06%
FARM51 17,20 4,24%
GETINOBLE 0,67 2,92%
TAURONPE 2,10 -2,23%
IDEABANK 5,28 -1,12%
BAHOLDING 2,42 -6,92%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,2% II 2019
PKB rdr 4,9% IV kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 4 931,8 zł I 2019
Produkcja przemysłowa rdr 6,9% II 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.