Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

PHN
WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.

WDX
Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez WOHO Holdings Limited po cenie 14,88 zł za akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Rynek pierwotny

Początek przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 4,1% mdm oraz 8,6% rdr. Prognoza: -1,4% mdm oraz 8,1% rdr.

Świat
00:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -944,1 mld JPY. Prognoza: -99,6 mld JPY.

02:30 Chiny: Ceny nieruchomości
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5% rdr.

11:00 Strefa Euro: Bilans handlu zagranicznego 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 25,4 mld EUR n.s.a. oraz 23,8 mld EUR s.a.

14:40 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

Raphael Bostic

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Splity

Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

IFM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

BOS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 750.000 akcji serii A2, 50.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C oraz 450.000 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC.

Świat
08:00 Niemcy: Inflacja PPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,1% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 2% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -0,5% mdm oraz 3,0% rdr. Prognoza: 0,5% mdm oraz 2,8% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja PPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,1% mdm oraz 2,8% rdr. Prognoza: 0,1% rdr oraz 2,7% rdr.

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 17,8 pkt. Prognoza: 14,3 pkt.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

CCS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.807.000 akcji zwykłych.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego raportu za 2017 rok.

S4E
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

BPX
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. utworzenia kapitałów rezerwowych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

GTC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: -20,5% mdm oraz 8,2% rdr. Prognoza: -2,7% mdm oraz 8% rdr.

Świat
Japonia: Święto Równonocy Wiosennej
Makro

Dzień wolny.

10:30 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 4,4%. Prognoza: 4,4%.

12:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 0,9% tdt.

13:30 Stany Zjednoczone: Saldo rachunku bieżącego 
Makro

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartość: -100,6 mld USD.

15:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5,38 mln. Prognoza: 5,47 mln.

19:00 Stany Zjednoczone: Decyzja FOMC ws. stóp procentowych
Makro

Okres: marzec. Oczekiwania: wzrost.

19:00 Stany Zjednoczone: Projekcje makroekonomiczne FOMC
Makro

.

19:30 Stany Zjednoczone: Konferencja prasowa 
Makro

po posiedzeniu FOMC

Czwartek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

WDX
WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska
10:00 Polska: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 114,1 pkt.

14:00 Polska: Podaż pieniądza M3
NBP

Okres: luty. Poprzednia wartość: 4,8% rdr. Prognoza: 5% rdr,

Świat
01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 54,1 pkt.

09:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Sabine Lautenschläger

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 60,6 pkt. Prognoza: 59,8 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMi dla usług, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 55,3 pkt. Prognoza: 55,1 pkt.

10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 115,4 pkt. Prognoza: 114,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 56,2 pkt. Prognoza: 56 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 58,6 pkt. Prognoza: 58 pkt.

10:00 Strefa Euro: Saldo rachunku bieżącego
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 45,8 mld EUR n.s.a. oraz 29,9 mld EUR s.a.

10:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Danièle Nouy

13:00 Wielka Brytania: Decyzja ws. stóp procentowych
Makro

Oczekiwania: bez zmian.

13:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 226 tys. Prognoza: 230 tys.

14:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. 

14:45 Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 55,9 pkt. Prognoza: 55,8 pkt.

14:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 55,3 pkt. Prognoza: 55 pkt.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1%. Prognoza: 0,3%.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez prezesa zarządu pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 500.010 akcji serii A oraz 500.000 akcji serii B.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

EZO
Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Polska
Polska: Decyzja Moody's ws. ratingu
Makro

.

10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 6,9%. Prognoza: 6,8%.

Świat
00:30 Japonia: Inflacja CPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1,4% rdr.

13:10 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

Raphael Bostic

13:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -3,6% mdm.

13:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -0,3% mdm. 

15:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 593 tys. Prognoza: 611 tys.

15:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis
Makro

Neel Kashkari

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Niedziela
Polska
Polska: Zmiana czasu
Makro

z zimowego na letni

-

Indeksy

WIG20 2 352,42 6,58 (0,28%) 19.03
DAX 11 788,41 131,35 (1,13%) 19.03
SP500 2 832,57 -0,37 (-0,01%) 19.03
FTSE 7 324,00 24,81 (0,34%) 19.03
CAC 5 425,90 13,07 (0,24%) 19.03

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
KGHM 105,8500 3,77%
PKOBP 38,9700 0,52%
PEKAO 110,3000 0,36%
PGNIG 6,2450 -3,40%
JSW 62,2000 1,30%
PKNORLEN 102,0000 0,69%
DINOPL 120,5000 3,88%
PZU 41,8000 -0,52%
CDPROJEKT 188,3000 -0,05%
GETIN 1,9200 -2,54%
URSUS 2,03 -10,75%
GETIN 1,92 -2,54%
JSW 62,20 1,30%
KGHM 105,85 3,77%
CDPROJEKT 188,30 -0,05%
IDEABANK 5,42 -3,21%
GETINOBLE 0,65 5,32%
FARM51 17,86 -1,87%
CIGAMES 1,15 2,59%
TAURONPE 2,11 0,86%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,2% II 2019
PKB rdr 4,9% IV kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 4 931,8 zł I 2019
Produkcja przemysłowa rdr 6,1% I 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.