Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.

WDX
Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez WOHO Holdings Limited po cenie 14,88 zł za akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.

PHN
WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 4,1% mdm oraz 8,6% rdr. Prognoza: -1,4% mdm oraz 8,1% rdr.

Świat
00:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -944,1 mld JPY. Prognoza: -99,6 mld JPY.

02:30 Chiny: Ceny nieruchomości
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5% rdr.

11:00 Strefa Euro: Bilans handlu zagranicznego 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 25,4 mld EUR n.s.a. oraz 23,8 mld EUR s.a.

14:40 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

Raphael Bostic

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

IFM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

BOS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Splity

Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Świat
08:00 Niemcy: Inflacja PPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,1% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 2% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja PPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,1% mdm oraz 2,8% rdr. Prognoza: 0,1% rdr oraz 2,7% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -0,5% mdm oraz 3,0% rdr. Prognoza: 0,5% mdm oraz 2,8% rdr.

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 17,8 pkt. Prognoza: 14,3 pkt.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

BPX
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

CCS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

S4E
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

GTC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

WZA

NWZA ws. utworzenia kapitałów rezerwowych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: -20,5% mdm oraz 8,2% rdr. Prognoza: -2,7% mdm oraz 8% rdr.

Świat
Japonia: Święto Równonocy Wiosennej
Makro

Dzień wolny.

10:30 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 4,4%. Prognoza: 4,4%.

12:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 0,9% tdt.

13:30 Stany Zjednoczone: Saldo rachunku bieżącego 
Makro

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartość: -100,6 mld USD.

15:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5,38 mln. Prognoza: 5,47 mln.

19:00 Stany Zjednoczone: Projekcje makroekonomiczne FOMC
Makro

.

19:00 Stany Zjednoczone: Decyzja FOMC ws. stóp procentowych
Makro

Okres: marzec. Oczekiwania: wzrost.

19:30 Stany Zjednoczone: Konferencja prasowa 
Makro

po posiedzeniu FOMC

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Polska
10:00 Polska: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 114,1 pkt.

14:00 Polska: Podaż pieniądza M3
NBP

Okres: luty. Poprzednia wartość: 4,8% rdr. Prognoza: 5% rdr,

Świat
01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 54,1 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 60,6 pkt. Prognoza: 59,8 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMi dla usług, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 55,3 pkt. Prognoza: 55,1 pkt.

09:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Sabine Lautenschläger

10:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Danièle Nouy

10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 115,4 pkt. Prognoza: 114,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: Saldo rachunku bieżącego
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 45,8 mld EUR n.s.a. oraz 29,9 mld EUR s.a.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 58,6 pkt. Prognoza: 58 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 56,2 pkt. Prognoza: 56 pkt.

13:00 Wielka Brytania: Decyzja ws. stóp procentowych
Makro

Oczekiwania: bez zmian.

13:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 226 tys. Prognoza: 230 tys.

14:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. 

14:45 Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 55,9 pkt. Prognoza: 55,8 pkt.

14:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 55,3 pkt. Prognoza: 55 pkt.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1%. Prognoza: 0,3%.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez prezesa zarządu pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Polska
Polska: Decyzja Moody's ws. ratingu
Makro

.

10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 6,9%. Prognoza: 6,8%.

Świat
00:30 Japonia: Inflacja CPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1,4% rdr.

13:10 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

Raphael Bostic

13:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -0,3% mdm. 

13:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -3,6% mdm.

15:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 593 tys. Prognoza: 611 tys.

15:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis
Makro

Neel Kashkari

Sobota
Niedziela
Polska
Polska: Zmiana czasu
Makro

z zimowego na letni

-

Indeksy

WIG20 2 285,08 -36,79 (-1,58%) 16.03
DAX 12 389,58 44,02 (0,36%) 16.03
SP500 2 752,01 4,68 (0,17%) 16.03
FTSE 7 164,14 24,38 (0,34%) 16.03
CAC 5 282,75 15,49 (0,29%) 16.03

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 88,44 -3,03%
PKOBP 40,24 -1,37%
PZU 42,77 -3,13%
PEKAO 122,45 0,29%
KGHM 101,15 -1,56%
AMREST 451,00 0,56%
CDPROJEKT 109,20 -3,79%
PGE 10,46 0,58%
BZWBK 363,00 -1,36%
LPP 9050,00 -2,64%
JSW 93,74 -1,12%
CDPROJEKT 109,20 -3,79%
PKPCARGO 48,50 -19,17%
KREZUS 4,28 -8,55%
GETBACK 10,00 -4,58%
KGHM 101,15 -1,56%
POLIMEXMS 4,50 -2,17%
TAURONPE 2,50 -1,96%
BIOTON 4,64 14,57%
PZU 42,77 -3,13%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,4% II 2018
PKB rdr 5,1% IV kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,9% I 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 973,7 zł XII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 8,6% I 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl