Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN oraz zmian statutu.

Polska
09:00 Polska: Raport o inflacji
GUS

.

Świat
Chiny: Podaż pieniądza M2
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 8,6% rdr. Prognoza: 8,7% rdr.

Chiny: Nowe kredyty 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 2900 mld CNY. Prognoza: 900 mld CNY.

19:00 Stany Zjednoczone: Budżet federakny
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 49,2 mld USD.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Świat
13:30 Stany Zjednoczone: Inflacja CPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,1% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,1% rdr.

Środa
GPW
LPP
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Prawa poboru

Zakończenie zapisów na akcje serii A4 w ramach wykonywania prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka RN, powołania członka RN, zamiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

CNT
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BFIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Zbigniewa Jakubasa, Energopol - Warszawa S.A., Energopol - Trade S.A., Multico Sp. z o.o. i Wartico Invest sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Świat
00:50 Japonia: Protokół z posiedzenia BoJ
Makro

Okres: styczeń.

03:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 9,4% rdr. Prognoza: 9,9% rdr.

03:00 Chiny: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 6,2% rdr. Prognoza: 6,1% rdr.

03:00 Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 7,2% rdr. prognoza: 7% rdr.

08:00 Niemcy: Inflacja CPI, fin.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -0,7% mdm oraz 1,6% rdr. Prognoza: 0,5% mdm oraz 1,4% rdr.

11:00 Strefa Euro: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,4% mdm oraz 5,2% rdr.

12:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 0,3% tdt.

13:30 Stany Zjednoczone: Wyniki sprzedaży detalicznej bez aut
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,0% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

13:30 Stany Zjednoczone: Wyniki sprzedaży detalicznej 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -0,3% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

13:30 Stany Zjednoczone: Inflacja PPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,4% mdm oraz 2,7% rdr. Prognoza: 0,2% mdm.

15:00 Stany Zjednoczone: Zapasy niesprzedanych towarów
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WDX
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, fin.
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,3% mdm oraz 1,9% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 1,8% rdr.

Świat
13:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: marczec. Poprzednia wartość: 72 pkt.

Piątek
GPW
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

CFI
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

GTC
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o. oraz zmian w statucie.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Polska
10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 7,3% rdr. Prognoza: 7,2% rdr.

10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres:luty. Poprzednia wartość: 3,8% rdr. Prognoza: 3,7% rdr.

14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego
GUS

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: -1152 mln EUR. Prognoza: 625 mln EUR.

Świat
05:30 Japonia: Produkcja przemysłowa, fin.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 2,9% mdm oraz 4,4% rdr. Prognoza: -6,6% mdm oraz 2,7% rdr.

13:30 Stany Zjednoczone: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1326 tys. Prognoza: 1279 tys.

13:30 Stany Zjednoczone: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1377 tys. Prognoza: 1305 tys.

14:15 Stany Zjednoczone: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -0,1% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks Uniwersytetu Michigan, wst.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 99,7 pkt. Prognoza: 97 pkt.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 377,87 18,90 (0,80%) 18.01
DAX 11 205,54 286,92 (2,63%) 18.01
SP500 2 670,71 34,75 (1,32%) 18.01
FTSE 6 968,33 133,41 (1,95%) 18.01
CAC 4 875,93 81,56 (1,70%) 18.01

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 40,58 1,96%
PEKAO 115,70 -0,73%
PZU 44,10 -0,77%
PKNORLEN 111,65 1,27%
LOTOS 97,30 1,82%
KGHM 92,48 1,05%
CDPROJEKT 173,90 1,64%
SANPL 372,60 1,53%
PGNIG 7,41 -0,13%
DINOPL 102,60 0,39%
CDPROJEKT 173,90 1,64%
GETINOBLE 0,43 13,16%
JSW 67,50 3,31%
IDEABANK 2,68 -2,90%
KGHM 92,48 1,05%
CIGAMES 1,16 8,41%
VIVID 2,12 7,07%
TAURONPE 2,19 0,00%
POLIMEXMS 2,97 0,00%
FARM51 20,30 0,74%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,7% XI 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 966,61 zł XI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 2,8% XII 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl