Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz scalenia akcji i zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany uchwały nr 4/17 NWZ z 21 września 2017 w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji.

CTE
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmian w RN.

WZA

NWZA ws. powołania do pełnienia funkcji członka RN, zmiany warunków upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych celem umorzenia.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. przyjęcia do wiadomości rezygnacji członków RN oraz powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. programu emisji obligacji oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 17 ZWZ z 30 maja 2017, uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 2 sierpnia 2017, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

PZU
WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia akcji, zmiany statutu, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych oraz zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz powołania członków RN na nową kadencję.

WZA

NWZA ws. powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej oraz zmian w składzie RN.

Środa
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

R22
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja wybranych danych finansowych za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, emisji obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i in.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Prawa poboru

Początek zapisów na akcje serii A4 w ramach wykonywania prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2017 w wysokości 0,03 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2017 w wysokości 0,03 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marka Tymińskiego i Aleksandrę Tymińską.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

-

Indeksy

WIG20 2 413,23 4,74 (0,20%) 20.02
DAX 12 487,90 102,30 (0,83%) 20.02
SP500 2 716,26 -15,96 (-0,58%) 20.02
FTSE 7 246,77 -0,89 (-0,01%) 20.02
CAC 5 289,86 33,68 (0,64%) 20.02

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
PZU 44,16 -0,32%
KGHM 108,85 1,26%
PKOBP 43,00 0,54%
PKNORLEN 95,50 1,62%
BZWBK 385,80 -0,05%
ALIOR 84,00 -1,00%
PEKAO 129,00 -0,92%
LOTOS 57,36 -0,21%
DINOPL 83,30 0,36%
ORBIS 98,20 0,20%
JSW 99,30 -0,40%
CDPROJEKT 109,00 0,00%
CIGAMES 1,03 -0,96%
POLIMEXMS 4,93 0,20%
URSUS 3,32 1,22%
KGHM 108,85 1,26%
TAURONPE 2,83 0,00%
PZU 44,16 -0,32%
PGE 11,08 -0,18%
ENERGA 12,03 -2,20%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,9% I 2018
PKB rdr 5,1% IV kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 973,7 zł XII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 8,6% I 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl