Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz scalenia akcji i zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. przyjęcia do wiadomości rezygnacji członków RN oraz powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. programu emisji obligacji oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2017 roku.

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

KME
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany uchwały nr 4/17 NWZ z 21 września 2017 w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji.

CTE
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmian w RN.

WZA

NWZA ws. powołania do pełnienia funkcji członka RN, zmiany warunków upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych celem umorzenia.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.

Świat
11:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Benoit Coeuré

14:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullard

15:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
Makro

Mario Draghi

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 625 tys. Prognoza: 642 tys.

21:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Randal K. Quarles

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

PZU
WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia akcji, zmiany statutu, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych oraz zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz powołania członków RN na nową kadencję.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 17 ZWZ z 30 maja 2017, uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 2 sierpnia 2017, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Rynek pierwotny

Początek przyjmowania zapisów po cenie maksymalnej wśród inwestorów indywidualnych.

Świat
09:05 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Yves Mersch

10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 4,6% rdr.

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -0,7% mdm. Prognoza: 1,6% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 2,8% mdm. Prognoza: -2% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Saldo obrotów towarowych
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: -72,26 mld USD.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,7% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks S&P/Case-Shiller 
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 6,1% rdr. Prognoza: 5,9% rdr.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,4% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Richmond
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 14 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 125,4 pkt. Prognoza: 126 pkt.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.180.600 akcji.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

R22
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja wybranych danych finansowych za 2017 rok.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, emisji obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i in.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Prawa poboru

Początek zapisów na akcje serii A4 w ramach wykonywania prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Polska
10:00 Polska: Produkt krajowy brutto, fin.
GUS

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartość: 1,2% kdk oraz 5,2% rdr. Prognoza: 1,0% kdk oraz 4,3% rdr..

Świat
00:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 3,6% rdr.

00:50 Japonia: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 2,7% mdm oraz 4,2% rdr.

02:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 55,3 pkt.

02:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 51,3 pkt.

08:00 Niemcy: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5,4%.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1,3% rdr.

13:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: -6,6% tdt.

13:00 Stany Zjednoczone: Produkt Krajowy Brutto, rew.
Makro

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartość: 3,2%. Prognoza: 2,5%.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks Chicago PMI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 65,7 pkt. Prognoza: 64 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks podpisanych umów kupna domów
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 0,5% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: Półroczny raport Fed
Makro

nt. polityki monetarnej

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2017 w wysokości 0,03 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian w statucie.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 54,6 pkt. Prognoza: 54 pkt.

Świat
01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 54,8 pkt. Prognoza: 54 pkt.

02:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 51,5 pkt. 

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 61,1 pkt. Prognoza: 60,3 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 59,6 pkt. Prognoza: 58,5 pkt.

10:30 Wielka Brytania: podaz pieniądza M4
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: -0,6% mdm.

10:30 Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 55,3 pkt.

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 8,7%.

12:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Danièle Nouy

14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone:Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 222 tys.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 55,5 pkt. Prognoza: 55,9 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: półroczny raport Fed
Makro

nt. polityki monetarnej

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 59,1 pkt. Progmoza: 58,6 pkt.

17:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

William Dudley

Piątek
GPW
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marka Tymińskiego i Aleksandrę Tymińską.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2017 w wysokości 0,03 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Świat
00:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 2,8%.

11:00 Strefa Euro: Inflacja PPI
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 2,2% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Uniwersytetu Michigan, fin.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 95,7 pkt. Prognoza: 99,9 pkt.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Świat
Włochy: Wybory parlamentarne
Makro

.

-

Indeksy

WIG20 2 360,16 37,75 (1,63%) 16:07
DAX 11 382,00 72,79 (0,64%) 16:07
SP500 2 780,72 0,96 (0,03%) 16:07
FTSE 7 226,53 47,36 (0,66%) 16:07
CAC 5 190,06 29,54 (0,57%) 16:07

Notowania akcji

dzisiaj, 15:54 dzisiaj, 15:54 dzisiaj, 15:54
LOTOS 95,18 1,26%
KGHM 98,36 2,14%
PKOBP 39,70 2,08%
PZU 43,43 1,88%
CCC 179,60 3,34%
PKNORLEN 103,35 2,43%
PEKAO 113,50 1,61%
GETIN 1,68 1,82%
PGNIG 7,09 3,20%
CDPROJEKT 180,60 1,69%
GETIN 1,68 1,82%
IDEABANK 5,60 -0,71%
URSUS 2,40 71,43%
JSW 61,40 2,40%
CDPROJEKT 180,60 1,69%
TRAKCJA 2,88 4,73%
GETINOBLE 0,57 -1,72%
KGHM 98,36 2,14%
FARM51 20,10 -0,50%
TAURONPE 2,37 1,28%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,2% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 274,95 zł XII 2018
Produkcja przemysłowa rdr 6,1% I 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl