Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 5.520.550 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

WZA

NWZA ws. połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmująca" ze spółką Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach, dalej jako "Spółka przejmowana".

BDF
WZA

NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Świat
02:45 Chiny: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 53,9 pkt. Prognoza: 54 pkt.

05:34 Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ
Makro

Haruhiko Kuroda

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 55,8 pkt. Prognoza: 57 pkt.

10:00 Wielka Brytania: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 56,6 pkt. Prognoza: 57,6 pkt.

10:30 Wielka Brytania: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 54,2 pkt. Prognoza: 54,3 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 53,7 pkt. Prognoza: 53,3 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla usług
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 56 pkt. Prognoza: 56,5 pkt.

17:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
Makro

Mario Draghi

Wtorek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 94.800 akcji serii A oraz 1.000.000 akcji serii F.

WZA

NWZA ws. przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i zarządu, upoważnienia RN do dookreślenia kwoty wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków zarządu oraz opracowania wzoru kontraktu menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę członków zarządu, powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia dokonanej przez RN kooptacji nowego członka w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek, zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład zarządu oraz powołania drugiego członka zarządu spółki.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

WDX
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,88 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WOHO Holdings Limited, Dariusza Bąkowskiego i Sławomira Bąkowskiego.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji), wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu.

Świat
10:00 Niemcy: Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku
Makro

Jens Weidmann

14:30 Stany Zjednoczone: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: -50,4 mld USD. Prognoza: -52 mld USD.

14:50 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis
Makro

James Bullard

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zwykłego widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F z całkowitym wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji spółki celem umorzenia.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian statutu.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.

Polska
12:55 Polska: Decyzja ws. stóp procentowych
RPP

Oczekiwania: bez zmian.

Świat
08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 3,1% mdm oraz 5,4% rdr. Prognoza: -0,5% mdm.

10:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Danièle Nouy

10:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Sabine Lautenschläger

13:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: -2,6% tdt.

14:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

William Dudley

17:15 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Chicago
Makro

Charles Evans

21:00 Stany Zjednoczone: Kredyt konsumencki
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 27,95 mld USD. Prognoza: 20 mld USD.

23:20 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z San Francisco
Makro

John Williams

Czwartek
GPW
Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

EGB
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

EBC
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maksymiliana Skotnickiego oraz Michała Skotnickiego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN na nową kadencję oraz wyboru RN oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH.

Świat
03:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Kansas City
Makro

Esther George

04:07 Chiny: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 54,7 mld USD. Prognoza: 54,1 mld USD.

08:00 Niemcy: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 22,3 mld EUR. Prognoza: 21,7 mld EUR.

09:45 Niemcy: Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku
Makro

Jens Weidmann

10:50 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas
Makro

Robert Kaplan

11:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Yves Mersch

13:00 Wielka Brytania: Decyzja ws. stóp procentowych
Makro

Oczekiwania: bez zmian.

13:00 Wielka Brytania: Kwartalny raport BoE nt. inflacji
Makro

Okres: IV kwartał.

14:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii
Makro

Patrick Harker

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 230 tys. Prognoza: 232 tys.

15:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis
Makro

Neel Kashkari

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

WDX
WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu oraz zmian w statucie.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Świat
02:30 Chiny: Inflacja PPI
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 4,9% rdr. prognoza: 4,4% rdr.

02:30 Chiny: Inflacja CPI
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 1,8% rdr. Prognoza: 4,4% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: Zapasy hurtowników
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,8% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 310,66 35,51 (1,56%) 17:15
DAX 10 924,70 -4,73 (-0,04%) 17:34
SP500 2 646,62 -4,45 (-0,17%) 21:35
FTSE 6 877,50 -2,69 (-0,04%) 17:35
CAC 4 896,92 -12,53 (-0,26%) 17:35

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKNORLEN 113,50 2,25%
PKOBP 40,50 1,12%
PZU 44,18 2,03%
PEKAO 108,25 0,65%
KRUK 165,20 0,79%
KGHM 90,40 1,62%
LOTOS 84,92 1,17%
PGNIG 6,75 2,58%
LPP 7845,00 2,15%
PLAY 20,80 -0,95%
CDPROJEKT 144,00 1,55%
TAURONPE 2,30 5,02%
JSW 66,60 0,45%
GETINOBLE 0,36 20,00%
URSUS 1,53 -5,56%
KGHM 90,40 1,62%
PGE 10,80 2,66%
ENERGA 9,39 3,30%
FARM51 24,00 4,35%
PZU 44,18 2,03%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% X 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,7% X 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 771,86 zł IX 2018
Produkcja przemysłowa rdr 7,4% X 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl