Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmująca" ze spółką Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach, dalej jako "Spółka przejmowana".

BDF
WZA

NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zatwierdzenia dokonanej przez RN kooptacji nowego członka w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek, zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład zarządu oraz powołania drugiego członka zarządu spółki.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WDX
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,88 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WOHO Holdings Limited, Dariusza Bąkowskiego i Sławomira Bąkowskiego.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji), wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i zarządu, upoważnienia RN do dookreślenia kwoty wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków zarządu oraz opracowania wzoru kontraktu menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę członków zarządu, powołania członka RN.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zwykłego widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F z całkowitym wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji spółki celem umorzenia.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN na nową kadencję oraz wyboru RN oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH.

EGB
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maksymiliana Skotnickiego oraz Michała Skotnickiego.

Wyniki spółek

NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

WDX
WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu oraz zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 600,37 9,27 (0,36%) 17.01
DAX 13 183,96 -62,37 (-0,47%) 17.01
SP500 2 802,56 26,14 (0,94%) 17.01
FTSE 7 725,43 -30,50 (-0,39%) 17.01
CAC 5 493,99 -19,83 (-0,36%) 17.01

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
CDPROJEKT 119,00 7,11%
PZU 44,92 -0,51%
PKNORLEN 109,95 0,50%
PKOBP 46,35 -0,24%
PEKAO 134,30 0,60%
KGHM 113,00 -0,75%
ALIOR 84,30 5,37%
LPP 9940,00 0,81%
CCC 301,80 -1,05%
PGE 13,40 1,90%
JSW 106,00 -1,85%
CDPROJEKT 119,00 7,11%
KGHM 113,00 -0,75%
POLIMEXMS 4,20 0,00%
GETBACK 19,24 0,21%
PZU 44,92 -0,51%
URSUS 4,09 -0,73%
PKOBP 46,35 -0,24%
ENERGA 12,73 0,32%
PGNIG 6,72 0,75%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% XII 2017
PKB rdr 4,9% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 9,1% XI 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl