Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej.

WZA

NWZA ws. pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G oraz zmiany statutu.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia ELEKTROTIM S.A. ze spółką MAWILUX S.A.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,77 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu oraz powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Środa
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marka Tymińskiego i Aleksandrę Tymińską.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania przez spółkę lub spółkę zależną akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu.

WZA

NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany uchwały nr 4/17 NWZ z 21 września 2017 w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce oraz zmian w składzie zarządu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały numer 4 NWZ z 15 grudnia 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz zmiany w statucie.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii A4.

Dywidendy

Wypłata dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 13 grudnia 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyznaczenia podmiotu Polska Grupa Audytorska sp. z o.o. jako biegłych rewidentów.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółka.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 24 stycznia 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 601,82 10,60 (0,41%) 19.01
DAX 13 434,45 153,02 (1,15%) 19.01
SP500 2 810,30 12,27 (0,44%) 19.01
FTSE 7 730,79 29,83 (0,39%) 19.01
CAC 5 526,51 31,68 (0,58%) 19.01

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PZU 45,05 0,67%
PKNORLEN 108,80 0,05%
PEKAO 135,00 1,66%
ALIOR 87,25 -0,85%
KGHM 112,70 0,36%
PKOBP 46,26 -0,52%
CDPROJEKT 121,30 1,34%
KRUK 222,40 3,54%
JSW 105,00 0,48%
LOTOS 58,40 2,93%
CDPROJEKT 121,30 1,34%
JSW 105,00 0,48%
KGHM 112,70 0,36%
POLIMEXMS 4,42 3,76%
PZU 45,05 0,67%
PKOBP 46,26 -0,52%
ENERGA 12,60 -0,87%
PGNIG 6,76 0,00%
GETBACK 19,10 -1,34%
PGE 13,25 0,68%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% XII 2017
PKB rdr 4,9% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 2,7% XII 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl