Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited z 3,55 zł na 4 zł za sztukę.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 euro na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.528.415 akcji emisji nr 11 oraz 16.000.000 akcji emisji nr 12.

WZA

NWZA ws. pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G oraz zmiany statutu.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. połączenia ELEKTROTIM S.A. ze spółką MAWILUX S.A.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EJT Investment S.a r.l.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,77 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu oraz powołania członka RN.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 538.400 akcji serii B, 15.384 akcji serii C, 71.769 akcji serii D, 13.267 akcji serii E, 86.000 akcji serii F, 164.720 akcj serii G, 110.000 akcji serii I.

Polska
10:00 Polska: Produkt krajowy brutto, wst.
GUS

Okres: 2017. Poprzednia wartość: 2,9% rdr. Prognoza: 4,5% rdr.

Świat
00:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 2,7%. Prognoza: 2,7%.

00:30 Japonia: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 2,1% rdr. Prognoza: 1,8% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Podaż pieniądza M4
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,1% mdm.

11:00 Strefa Euro: Produkt Krajowy Brutto, wst.
Makro

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartość: 0,6% kdk oraz 2,6% rdr. Prognoza: 0,6% kdk oraz 2,6% rdr.

11:00 Strefa Euro: Wskaźniki koniunktury gospodarczej
Makro

Okres: styczeń. 

14:00 Niemcy: Inflcja CPI, wst.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,6% mdm oraz 1,7% rdr. Prognoza: -0,6% mdm oraz 1,7% rdr.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 6,4% mdm. Prognoza: 6,4% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 122,1 pkt. Prognoza: 123 pkt.

Środa
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marka Tymińskiego i Aleksandrę Tymińską.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały numer 4 NWZ z 15 grudnia 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany uchwały nr 4/17 NWZ z 21 września 2017 w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji.

Wyniki spółek

Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz zmiany w statucie.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania przez spółkę lub spółkę zależną akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce oraz zmian w składzie zarządu.

Świat
00:50 Japonia: Produkcja przemysłowa, wst.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,5% mdm orz 3,6% rdr. Prognoza: 1,6% mdm.

02:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 51,6 pkt.

02:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 55 pkt.

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s. a.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 5,5%. Prognoza: 5,4%.

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 8,7%. Prognoza: 8,7%.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 1,4% rdr. Prognoza: 1,3% rdr.

13:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 4,5% tdt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks Chicago PMI
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 67,8 pkt. Prognoza: 64,5 pkt.

20:00 Stany Zjednoczone: Decyzja FOMC ws. stóp procentowych
Makro

Oczekiwania: bez zmian.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 13 grudnia 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyznaczenia podmiotu Polska Grupa Audytorska sp. z o.o. jako biegłych rewidentów.

Dywidendy

Wypłata dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii A4.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółka.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 55 pkt. Prognoa: 54 pkt.

Świat
01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 54 pkt. Prognoza: 45,4 pkt.

02:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 51,5 pkt.

09:55 Niemcy: indeks PMi dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 63,3 pkt. Prognoza: 61,2 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 60,6 pkt. Prognoza: 59,6 pkt.

13:30 Stany Zjednoczone: Raport Challengera
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 32,4 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 233 tys. Prognoza: 235 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Jednostkowe koszty pracy, wst. 
Makro

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartość: -0,2% kdk. Prognoza: 0,8% kdk.

14:30 Stany Zjednoczone: Wydajność pracy, wst.
Makro

Okres: IV kwartał. Poprzednia wartość: 3% kdk. Prognoza: 1,3% kdk.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 55,1 pkt. Prognoza: 55,5 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 59,7 pkt. Prognoza: 59 pkt. 

Piątek
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 24 stycznia 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Świat
11:00 Strefa Euro: Inflacja PPI
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,6% mdm oraz 2,8% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 4,1%.

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks Uniwersytetu Michigan, fin.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 95,9 pkt. Prognoza: 94,4 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans. fin.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: -0,1% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 1,3% mdm. Prognoza: 0,6% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówiena na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 1,3% mdm.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 377,87 18,90 (0,80%) 18.01
DAX 11 205,54 286,92 (2,63%) 18.01
SP500 2 670,71 34,75 (1,32%) 18.01
FTSE 6 968,33 133,41 (1,95%) 18.01
CAC 4 875,93 81,56 (1,70%) 18.01

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 40,58 1,96%
PEKAO 115,70 -0,73%
PZU 44,10 -0,77%
PKNORLEN 111,65 1,27%
LOTOS 97,30 1,82%
KGHM 92,48 1,05%
CDPROJEKT 173,90 1,64%
SANPL 372,60 1,53%
PGNIG 7,41 -0,13%
DINOPL 102,60 0,39%
CDPROJEKT 173,90 1,64%
JSW 67,50 3,31%
GETINOBLE 0,43 13,16%
CIGAMES 1,16 8,41%
FARM51 20,30 0,74%
KGHM 92,48 1,05%
TAURONPE 2,19 0,00%
IDEABANK 2,68 -2,90%
VIVID 2,12 7,07%
PLAYWAY 162,00 1,25%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,7% XI 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 966,61 zł XI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 2,8% XII 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl