Kalendarium rynków


-
Niedziela
GPW
Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.

NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN, finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.020.000 akcji zwykłych.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.905 akcji serii D i 4.312 akcji serii E.

NWZA ws. wyboru członków RN.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej, skupu akcji własnych i in.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017, powołania członka RN IV wspólnej kadencji oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka RN.

R22
Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem RN.

R22
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016/2017 w wysokości 0,44 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 42.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

JSW
WZA

NWZA ws. udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oraz certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, uzupełnienia składu RN.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu UHY ECA S.A.

WZA

NWZA w sprawienie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru i zmian w statucie.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez FTF Galleon Spółka Akcyjna po cenie 4,93 zł za akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki oraz wynagradzania członków RN i Komitetu Audytu.

Sobota
-

Indeksy

WIG20 2 594,81 3,59 (0,14%) 14:43
DAX 13 407,50 126,07 (0,95%) 14:42
SP500 2 798,03 -4,53 (-0,16%) 18.01
FTSE 7 709,75 8,79 (0,11%) 14:42
CAC 5 513,50 18,67 (0,34%) 14:42

Notowania akcji

dzisiaj, 14:28 dzisiaj, 14:28 dzisiaj, 14:28
PZU 44,92 0,38%
PKNORLEN 108,85 0,09%
ALIOR 87,15 -0,97%
PEKAO 134,35 1,17%
KGHM 112,45 0,13%
PKOBP 46,32 -0,39%
KRUK 222,20 3,45%
EUROCASH 27,36 1,71%
CDPROJEKT 117,90 -1,50%
JSW 104,10 -0,38%
CDPROJEKT 117,70 -1,67%
JSW 103,90 -0,57%
KGHM 112,55 0,22%
POLIMEXMS 4,32 1,41%
PZU 44,95 0,45%
BOS 9,68 0,52%
PGE 13,10 -0,46%
PKOBP 46,28 -0,47%
ENERGA 12,60 -0,87%
GETBACK 19,06 -1,55%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% XII 2017
PKB rdr 4,9% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 9,1% XI 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl