Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
Polska
Polska: Nowy Rok
Makro

Dzień wolny.

Świat
Stany Zjednoczone: Nowy Rok
Makro

Dzień wolny.

Japonia: Nowy Rok
Makro

Dzień wolny.

02:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 51,8 pkt.

02:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 54,8 pkt.

02:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 51,8 pkt.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian składu osobowego RN.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 54,2 pkt. Prognoza: 54,5 pkt.

Świat
Japonia: Święto Nowego Roku
Makro

Dzień wolny

02:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 52,6 pkt.

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 62,5 pkt. Prognoza: 63,3 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 60,1 pkt. Prognoza: 60,6 pkt.

10:30 Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 58,2 pkt. Prognoza: 58 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 53,9 pkt. Prognoza: 55 pkt.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2017 w wysokości 0,02 zł na akcję.

FON
WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały 17 ZWZ z 29 kwietnia 2016r., uchylenia uchwały 25 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego FON1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017r., połączenia RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały 21 ZWZ z 29 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą 6 NWZ z 28 grudnia 2016r., połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 29 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą nr 18 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 16 ZWZ z 29 kwietnia 2016r., uchylenia uchwały nr 22 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego ATLANTIS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017r., połączenia INVESTMENT FRIENDS Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.

WZA

NWZA ws. udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółce oraz na własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, zamiany akcji Marcina Kobyleckiego z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu oraz wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii C, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Komitetu Audytu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie zarządu.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

Polska
14:00 Polska: Inflacja konsumencka
GUS

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,5% rdr. Prognoza: 2,1% rdr.

Świat
Japonia: Święto Nowego Roku
Makro

Dzień wolny.

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 5,6%. Prognoza: 5,5%.

13:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: -4,9% t/t.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 58,2 pkt. Prognoza: 57,7 pkt.

20:00 Stany Zjednoczone: Protokół z posiedzenia FOMC
Makro

Okres: grudzień.

Czwartek
GPW
R22
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

WZA

NWZA ws. powołania pana Grzegorza Czapli do RN oraz zmian statutu.

Świat
01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 53,6 pkt. Prognoza: 54,1 pkt.

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartosć: 54,3 pkt. Prognoza: 55,8 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 56,2 pkt. Prognoza: 56,5 pkt.

10:30 Wielka Brytania: Podaż pieniądza M4
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,6% mdm.

13:30 Stany Zjednoczone: Raport Challengera
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 35 tys.

14:15 Stany Zjednoczone: Raport ADP
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 190 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 245 tys.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 54,5 pkt. Prognoza: 52,4 pkt.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,75 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 3.600.000 akcji serii E, 6.600.000 akcji serii F, 4.800.000 akcji serii G.

Świat
11:00 Strefa Euro: Inflacja producencka 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,4% mdm oraz 2,5% rdr. Prognoza: 0,3% mdm oraz 2,4% rdr.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 1,5% rdr. Prognoza: 1,3% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Bilans handlu zagranicznego, USD
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: -48,7 mld. Prognoza: -47 mld.

14:30 Stany Zjednoczone: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 4,1%.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks ISM dla usług
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 57,4 pkt. Prognoza: 57,2 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: -0,1% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: -0,4% mdm. Prognoza: 1,3% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 1,3% mdm. Prognoza: -0,1% mdm.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 083,79 -70,49 (-3,27%) 27.01
DAX 13 204,77 -371,91 (-2,74%) 27.01
SP500 3 243,63 -51,84 (-1,57%) 27.01
FTSE 7 412,05 -173,93 (-2,29%) 27.01
CAC 5 863,02 -161,24 (-2,68%) 27.01

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
KGHM 93,1600 -4,31%
PKOBP 34,4600 -3,53%
PKNORLEN 82,5800 -3,44%
CDPROJEKT 271,0000 -1,81%
PEKAO 97,4600 -3,02%
DINOPL 153,9000 -4,88%
PZU 40,5900 -2,17%
JSW 19,2000 -6,52%
PGNIG 3,8580 -4,98%
CCC 87,5000 -4,06%
CDPROJEKT 271,00 -1,81%
JSW 19,20 -6,52%
TORPOL 7,68 -0,78%
TAURONPE 1,51 -3,75%
PGNIG 3,86 -4,98%
COLUMBUS 20,40 -7,27%
KGHM 93,16 -4,31%
RAFAKO 0,84 3,46%
SYNERGA 0,10 -26,81%
FARM51 21,00 -4,37%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,8% XII 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.