Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Splity

Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

R22
Rynek pierwotny

Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 150.000 akcji serii B i 200.000 akcji serii D.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 3.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

WZA

NWZA ws. potwierdzenia udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek, udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek, powołania pełnomocnika w trybie art. 210 kodeksu spółek handlowych, zmiany polityki rachunkowości, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.

WZA

ZWZA i NWZA

WZA

NWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016/2017 oraz uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/06/2017 r z dnia 30.06.2017 r.

Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży po cenie 1,20 zł za sztukę, w ramach zakupu akcji własnych spółki.

Wtorek
GPW
PHN
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.642 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie osobowym RN.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w statucie, ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla członków RN, przyjęcia do stosowania Zasady VI.Z.3 (z Rozdziału VI. „Wynagrodzenia”) zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN.

WZA

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 71.040.000 akcji serii A, 45.000.000 akcji serii B, 30.000.000 akcji serii C.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 203.692 108.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 203.692 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN i powołania na wspólną kadencję, zmiany polityki oceny kwalifikacji członków RN oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Czwartek
GPW

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz powołania przewodniczącego RN.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.481.054 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

WZA

NWZA ws. odpowiedzialności zarządu za szkody wyrządzone w spółce oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Budowa księgi popytu na akcje serii C.

Piątek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,21 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu spółki na złożenie oferty nabycia obligacji oraz zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017, w wysokości 0,08 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy detalicznej i w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 447.254 akcji serii A, 447.254 akcji serii B, 447.257 akcji serii C, 135.000 akcji serii D, 9.808 akcji serii F, 130.796 akcji serii G.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 44.166 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 52.701.288 akcji.

Sobota
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członków RN.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 303,41 -7,25 (-0,31%) 14.12
DAX 10 865,77 -58,93 (-0,54%) 14.12
SP500 2 599,95 -50,59 (-1,91%) 14.12
FTSE 6 845,17 -32,33 (-0,47%) 14.12
CAC 4 853,70 -43,22 (-0,88%) 14.12

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 40,86 0,89%
PEKAO 106,50 -1,62%
PZU 43,53 -1,47%
PKNORLEN 111,75 -1,54%
KGHM 90,52 0,13%
PGNIG 6,90 2,22%
PGE 10,75 -0,46%
CDPROJEKT 143,60 -0,28%
LPP 7655,00 -2,42%
KRUK 182,00 10,17%
GETINOBLE 0,36 0,00%
CDPROJEKT 143,60 -0,28%
TAURONPE 2,27 -1,30%
JSW 66,96 0,54%
KGHM 90,52 0,13%
IDEABANK 2,34 -1,27%
KREZUS 0,49 -9,26%
FARM51 23,40 -2,50%
URSUS 1,56 1,96%
PGE 10,75 -0,46%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% X 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,7% X 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 771,86 zł IX 2018
Produkcja przemysłowa rdr 7,4% X 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl