Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany składu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.

WZA

NWZA ws. zmian w statucie, odwołania członka bądź członków RN, ustalenia liczby członków RN IV kadencji, ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem RN oraz powołania członka bądź członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2016-30.06.2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie osobowym RN.

WZA

NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zawidawie" sp. z o.o.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

EGB
WZA

NWZA ws. m.in połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Świat
16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 667 tys. Prognoza: 620 tys.

16:30 Stany Zjednoczone: Indeks Dallas Fed dla przemysłu
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 27,6 pkt.

Wtorek
GPW
Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.

PBG
WZA

NWZA ws. połączenia PBG S.A. ze spółką PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 439.600 akcji serii D, 160.000 akcji serii E, 1.870.000 akcji serii F.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

MNI
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Świat
Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

William Dudley

00:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis
Makro

Neel Kashkari

10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3, rdr
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5,1%. Prognoza: 5%.

14:30 Stany Zjednoczone: Saldo obrotów towarowcyh
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -64,1 mld USD.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości FHFA
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,7% mdm.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks S&P Case-Shiller
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,9% rdr.

15:15 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

William Dudley

15:45 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Jerome Powell

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 125,9 pkt. Prognoza: 124 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Fed z Richmond
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 12 pkt.

16:15 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii
Makro

Patrick Harker

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu, pracowników i współpracowników spółki oraz przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

PGO
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2016 do 30.06.2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2017 do 31.12.2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 11 zł na akcję.

Świat
11:00 Strefa Euro: Wskaźniki koniunktury gospodarczej
Makro

Okres: listopad.

13:00 Stany Zjednoczone: Wnioski o kredyt hipoteczny
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 0,1%.

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,0% mdm oraz 1,6% rdr. Prognoza: 0,3% mdm oraz 1,7% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

William Dudley

14:30 Stany Zjednoczone: Produkt Krajowy Brutto, rew.
Makro

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 3,1% kdk. Prognoza: 3,2% kdk.

16:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne prezes Fed
Makro

Janet L. Yellen

20:00 Stany Zjednoczone: Beżowa Księga
Makro

...

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za okres 01.07.2016 do 30.06.2017 (rok obrotowy 2016/2017).

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.

Splity

Split akcji w stosunku 1:10.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2016-30.06.2017.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmiany statutu oraz zmiany regulaminu RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,02 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

MNI
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Produkt Krajowy Brutto, fin.
GUS

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 0,9% kdk oraz 4,0% rdr. Prognoza: 1,1% kdk oraz 4,7% rdr.

14:00 Polska: Inflacja CPI
GUS

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,1% rdr. Prognoza: 2,2% rdr.

Świat
02:00 Chiny: PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,3 pkt.

02:00 Chiny: PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 51,6 pkt.

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 8,9%. Prognoza: 8,9%.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 1,4% rdr. Prognoza: 1,6% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 1% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 239 tys. Prognoza: 235 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. prognoza: 0,2% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Cleveland
Makro

Loretta Mester

15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla przemysłu
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość:54,6 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Chicago PMI
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 66,2 pkt. Prognoza: 63 pkt.

18:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Jerome Powell

19:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Dallas
Makro

Robert Kaplan

Piątek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 537.927 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

WZA

NWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,21 zł na akcję.

Polska
09:00 Polska: PMI dla przemysłu
GUS

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 53,4 pkt. Prognoza: 54 pkt.

Świat
02:45 Chiny: PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 51 pkt.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 193,08 -3,91 (-0,18%) 22.10
DAX 11 524,34 -29,49 (-0,26%) 22.10
SP500 2 755,88 -11,90 (-0,43%) 22.10
FTSE 7 042,80 -7,00 (-0,10%) 22.10
CAC 5 053,31 -31,35 (-0,62%) 22.10

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
PZU 39,60 -0,98%
PKNORLEN 93,42 -0,45%
PKOBP 40,00 -1,77%
PGE 10,61 3,51%
KGHM 85,74 1,30%
PEKAO 102,75 -0,82%
JSW 71,88 1,27%
CDPROJEKT 157,00 0,00%
PLAY 17,86 1,71%
PGNIG 6,55 1,08%
FARM51 51,80 57,93%
CDPROJEKT 157,00 0,00%
JSW 71,88 1,27%
TAURONPE 1,85 2,21%
KGHM 85,74 1,30%
POLIMEXMS 3,36 5,00%
KREZUS 1,35 -1,46%
PGE 10,61 3,51%
PGNIG 6,55 1,08%
PZU 39,60 -0,98%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,0% VIII 2018
PKB rdr 5,2% I kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,8% VIII 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 848,16 zł VI 2018
Produkcja przemysłowa rdr 2,8% IX 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl