Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie osobowym RN.

WZA

NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zawidawie" sp. z o.o.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.

WZA

NWZA ws. zmian w statucie, odwołania członka bądź członków RN, ustalenia liczby członków RN IV kadencji, ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem RN oraz powołania członka bądź członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany składu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2016-30.06.2017.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

MNI
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

PBG
WZA

NWZA ws. połączenia PBG S.A. ze spółką PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2017 do 31.12.2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 11 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

PGO
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2016 do 30.06.2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu, pracowników i współpracowników spółki oraz przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmiany statutu oraz zmiany regulaminu RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za okres 01.07.2016 do 30.06.2017 (rok obrotowy 2016/2017).

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,02 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.

WZA

NWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,21 zł na akcję.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 443,83 32,72 (1,36%) 17.11
DAX 12 990,50 -56,00 (-0,43%) 17.11
SP500 2 578,52 -6,90 (-0,27%) 17.11
FTSE 7 382,75 -6,75 (-0,09%) 17.11
CAC 5 314,00 -22,50 (-0,42%) 17.11

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
JSW 90,99 -2,68%
PEKAO 123,40 0,53%
PZU 45,85 0,92%
PKOBP 40,77 1,93%
PKNORLEN 120,55 3,97%
KGHM 112,00 1,17%
CDPROJEKT 111,30 1,18%
EUROCASH 27,64 -1,67%
CCC 244,00 -1,21%
DINOPL 67,20 1,05%
JSW 90,99 -2,68%
CDPROJEKT 111,30 1,18%
KGHM 112,00 1,17%
POLIMEXMS 4,71 -0,21%
PZU 45,85 0,92%
ENERGA 11,82 1,98%
URSUS 3,96 -0,50%
PKOBP 40,77 1,93%
PGE 12,01 -1,07%
PKNORLEN 120,55 3,97%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% X 2017
PKB rdr 4,7% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl