Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
EGB
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,69 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3, r/r
RPP

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,5%. Prognoza: 5,6%.

Świat
03:30 Chiny: Ceny nieruchomości
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 8,3% rdr.

GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,62 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą, z prokurentem Janem Wanem, z prokurentem Tomaszem Stanisławskim, z prokurentem Justyną Halaś oraz zmiany statutu.

Prawa poboru

Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii G.

MFO
Rynek pierwotny

Ostatni dzień obrotu na GPW 507.490 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z rezygnacją członków Rady, wyboru nowych członków RN bieżącej kadencji, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany treści statutu.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 7%. Prognoza: 6,9%.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 52,9 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 55,6 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 60,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 58,1 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 55,3 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 53,1 pkt. Prognoza: 53,5 pkt.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,34 zł na akcję.

FMG
WZA

NWZA ws. zmian statutu, zmian osobowych w składzie RN oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Dzień pierwszego notowania na NC 5.271.228 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,55 zł na akcję.

MFO
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 507.490 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Rynek pierwotny

Pierwszy dzień notowań na NC 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,62 zł na akcję.

Świat
10:00 Niemcy: Indeks Instytutu Ifo
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 115,2 pkt.

10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, wst.
Makro

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 0,3% kdk oraz 1,5% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst., m/m
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2%. Prognoza: 0,5%.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst., m/m
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,5%. Prognoza: 0,5%.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 560 tys. Prognoza: 550 tys.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką Retilia sp. z .o.o. oraz połączenia ze spółką Asseco Business Solutions SA.

WZA

NWZA ws. połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

FAM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz wyborów członków RN.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Protokół z posiedzenia RPP
RPP

Okres: październik.

Świat
10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5% rdr.

13:45 Strefa Euro: Deyczja ws. wartości programu QE
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 60 mld EUR. Prognoza: 40 mld EUR.

13:45 Strefa Euro: Decyzja ws. stóp procentowych
Makro

Okres: październik. Oczekiwania: bez zmian.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 222 tys.

14:30 Strefa Euro: Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB
Makro

Okres: październik.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 15, 16 i 17 podjętych na ZWZ 29 czerwca 2017 roku, ustalenia liczby członków RN na 7 osób oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał, II kwartał oraz III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Rynek pierwotny

Ostatni dzień obrotu na GPW 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III półrocze 2017 roku.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja konsumencka CPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,7%.

14:30 Stany Zjednoczone: Produkt Krajowy Brutto, wst.
Makro

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 3,1%. Prognoza: 2,5%.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Uniwersytetu Michigan, fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 95,1 pkt. Prognoza: 101,1 pkt.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

-

Indeksy

WIG20 2 285,08 -36,79 (-1,58%) 16.03
DAX 12 389,58 44,02 (0,36%) 16.03
SP500 2 752,01 4,68 (0,17%) 16.03
FTSE 7 164,14 24,38 (0,34%) 16.03
CAC 5 282,75 15,49 (0,29%) 16.03

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 88,44 -3,03%
PKOBP 40,24 -1,37%
PZU 42,77 -3,13%
PEKAO 122,45 0,29%
KGHM 101,15 -1,56%
AMREST 451,00 0,56%
CDPROJEKT 109,20 -3,79%
PGE 10,46 0,58%
BZWBK 363,00 -1,36%
LPP 9050,00 -2,64%
CDPROJEKT 109,20 -3,79%
KGHM 101,15 -1,56%
KREZUS 4,28 -8,55%
JSW 93,74 -1,12%
TAURONPE 2,50 -1,96%
GETBACK 10,00 -4,58%
POLIMEXMS 4,50 -2,17%
PZU 42,77 -3,13%
BUMECH 0,49 -2,00%
PRAIRIE 2,27 -8,47%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,4% II 2018
PKB rdr 5,1% IV kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,9% I 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 973,7 zł XII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 8,6% I 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl