Kalendarium rynków


-
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN VII kadencji oraz zmiany w składzie RN.

Świat
Czechy: Wybory parlamentarne
Makro

a

01:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne prezes Fed
Makro

Janet L. Yellen

Niedziela
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,69 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

EGB
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3, r/r
RPP

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,5%. Prognoza: 5,6%.

Świat
03:30 Chiny: Ceny nieruchomości
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 8,3% rdr.

GPW
WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z rezygnacją członków Rady, wyboru nowych członków RN bieżącej kadencji, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany treści statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

MFO
Rynek pierwotny

Ostatni dzień obrotu na GPW 507.490 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Prawa poboru

Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii G.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,62 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą, z prokurentem Janem Wanem, z prokurentem Tomaszem Stanisławskim, z prokurentem Justyną Halaś oraz zmiany statutu.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 7%. Prognoza: 6,9%.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 52,9 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 60,6 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 55,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 58,1 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 53,1 pkt. Prognoza: 53,5 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 55,3 pkt.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,34 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,55 zł na akcję.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Rynek pierwotny

Pierwszy dzień notowań na NC 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,62 zł na akcję.

MFO
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 507.490 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

FMG
WZA

NWZA ws. zmian statutu, zmian osobowych w składzie RN oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.

Wyniki spółek

Dzień pierwszego notowania na NC 5.271.228 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Świat
10:00 Niemcy: Indeks Instytutu Ifo
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 115,2 pkt.

10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, wst.
Makro

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 0,3% kdk oraz 1,5% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst., m/m
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2%. Prognoza: 0,5%.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst., m/m
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,5%. Prognoza: 0,5%.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 560 tys. Prognoza: 550 tys.

GPW
WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką Retilia sp. z .o.o. oraz połączenia ze spółką Asseco Business Solutions SA.

FAM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz wyborów członków RN.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Protokół z posiedzenia RPP
RPP

Okres: październik.

Świat
10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5% rdr.

13:45 Strefa Euro: Decyzja ws. stóp procentowych
Makro

Okres: październik. Oczekiwania: bez zmian.

13:45 Strefa Euro: Deyczja ws. wartości programu QE
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 60 mld EUR. Prognoza: 40 mld EUR.

14:30 Strefa Euro: Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB
Makro

Okres: październik.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 222 tys.

GPW
WZA

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 15, 16 i 17 podjętych na ZWZ 29 czerwca 2017 roku, ustalenia liczby członków RN na 7 osób oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Rynek pierwotny

Ostatni dzień obrotu na GPW 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał, II kwartał oraz III kwartał 2017 roku.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja konsumencka CPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,7%.

14:30 Stany Zjednoczone: Produkt Krajowy Brutto, wst.
Makro

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 3,1%. Prognoza: 2,5%.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Uniwersytetu Michigan, fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 95,1 pkt. Prognoza: 101,1 pkt.

-

Indeksy

WIG20 2 257,22 -16,88 (-0,74%) 23.03
DAX 11 886,31 -213,77 (-1,77%) 23.03
SP500 2 588,26 -55,43 (-2,10%) 23.03
FTSE 6 921,94 -30,65 (-0,44%) 23.03
CAC 5 095,22 -71,99 (-1,39%) 23.03

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 86,00 -2,67%
PKOBP 40,68 -0,51%
KGHM 90,96 -1,02%
DINOPL 87,50 -1,85%
PZU 43,00 0,14%
PGNIG 5,90 0,85%
JSW 92,00 -2,31%
CCC 230,20 -2,87%
PEKAO 123,85 -0,60%
ALIOR 76,20 0,66%
CDPROJEKT 111,00 -0,89%
KGHM 90,96 -1,02%
JSW 92,00 -2,31%
GETBACK 9,90 12,50%
POLIMEXMS 4,92 1,44%
KREZUS 3,57 -6,05%
TAURONPE 2,43 -1,62%
ENERGA 10,01 -0,79%
PKPCARGO 41,95 4,61%
URSUS 3,10 -1,59%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,4% II 2018
PKB rdr 5,1% IV kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,8% II 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 973,7 zł XII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 7,4% II 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl