Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela, zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu oraz powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

MNI
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.

Początek przyjmowania ofert sprzedaży w ramach programu skupu akcji własnych przez spółkę, po cenie 20 zł za sztukę.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G.

WZA

NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu oraz wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC.

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

Świat
Chiny: Święto Narodowe
Makro

Dzień wolny.

02:30 Japonia: PMi dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 52,2 pkt. Prognoza: 52,6 pkt.

09:55 Niemcy: PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 59,3 pkt. Prognoza: 60,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 57,4 pkt. Prognoza: 58,2 pkt.

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 9,1%.

16:00 Stany Zjednoczone: ISM dla przemysłu
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 58,8 pkt. Prognoza: 57,5 pkt.

GPW
Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,56 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii G.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Murapol S.A.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016-2017.

Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii F.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.

Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Interminex Handelsgesellschaft z siedzibą w Wiedniu, po 27 zł za sztukę.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.500.000 akcji serii A, 4.000.000 akcji serii C, 4.000.000 akcji serii D, 1.875.000 akcji serii F.

Świat
Chiny: Święto Narodowe
Makro

Dzięń wolny.

Niemcy: Święto Zjednoczenia Niemiec
Makro

Dzień wolny.

GPW
Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,70 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 75.200 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Polska
Polska: Decyzja ws. stóp procentowych
RPP

Oczekiwania: bez zmian.

16:00 Polska: Komunikat po posiedzeniu RPP
RPP

Okres: październik

Świat
Chiny: Święto Narodowe
Makro

Dzień wolny.

09:55 Niemcy: PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 53,5 pkt. Prognoza: 55,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,7 pkt. Prognoza: 55,6 pkt.

13:00 Stany Zjednoczone: PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 55,3 pkt. Prognoza: 54,9 pkt.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyboru nowego członka RN oraz zmian w statucie.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

WZA

NWZA ws. m.in. transgranicznego przeniesienia statutowej siedziby spółki do Hiszpanii, zmiany statutu, dostosowaniu do hiszpańskiego prawa oraz przyjęciu statusu spółki prawa hiszpańskiego, dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby spółki do Hiszpanii.

Rynek pierwotny

Początek budowy księgi popytu na akcje emisji nr 11.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii G.

Świat
Chiny: Święto Narodowe
Makro

Dzień wolny.

14:30 Stany Zjednoczone: Saldo bilansu handlowego
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -43,7 mld. Prognoza: -44 mld.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 272 tys.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -6,8% mdm. Prognoza: 1,7% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,8% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -3,3% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

GPW
WZA

NWZA ws. zmiany statutu w zakresie komitetu audytu.

Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży w ramach programu skupu akcji własnych przez spółkę, po cenie 20 zł za sztukę.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.

CCC
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Świat
Chiny: Święto Narodowe
Makro

Dzień wolny.

14:30 Stany Zjednoczone: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 4,4%.

16:00 Stany Zjednoczone: Zapasy hurtowników
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,1% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

21:00 Stany Zjednoczone: Zapasy hurtowników
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 18,5 mld USD. Prognoza: 16 mld USD.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 248,53 -36,55 (-1,60%) 17:15
DAX 12 217,02 -172,56 (-1,39%) 17:34
SP500 2 712,92 -39,09 (-1,42%) 20:59
FTSE 7 042,93 -121,21 (-1,69%) 17:35
CAC 5 222,84 -59,91 (-1,13%) 17:35

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
KGHM 95,16 -5,92%
PEKAO 122,00 -0,37%
PKOBP 40,00 -0,60%
PZU 41,95 -1,92%
PKNORLEN 87,70 -0,84%
PGE 10,40 -0,57%
JSW 92,00 -1,86%
CCC 242,00 -2,97%
CDPROJEKT 109,30 0,09%
WAWEL 1120,00 1,82%
CDPROJEKT 109,30 0,09%
JSW 92,00 -1,86%
PKPCARGO 44,20 -8,87%
GETBACK 9,43 -5,70%
KREZUS 3,59 -16,12%
POLIMEXMS 4,70 4,44%
KGHM 95,16 -5,92%
TAURONPE 2,48 -0,80%
BIOTON 4,93 6,25%
BUMECH 0,46 -6,12%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,4% II 2018
PKB rdr 5,1% IV kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,9% I 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 973,7 zł XII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 7,4% II 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl