Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu poprzez zmianę​ siedziby spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję ​akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C1.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą Zastal Wagony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczebności RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nova Group (Cyprus) Limited oraz Dariusza Stokowskiego.

ATM
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AAW III Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Świat
02:30 Japonia: PMI dla przemysłu
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 52,2 pkt.

07:35 Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ 
Makro

Haruhiko Kuroda

10:00 Niemcy: Indeks Ifo
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 115,9 pkt. Prognoza: 115,9 pkt.

14:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

William Dudley

15:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
Makro

Mario Draghi

18:40 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Chicago
Makro

Charles Evans

Wtorek
GPW
WZA

NWZA

IMS
WZA

NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2018-2020, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Początek budowy księgi popytu na akcje serii F.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 3.361.362 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, wynagradzania członków RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.

MOL
Splity

Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

MOL
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.336 akcji zwykłych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Świat
00:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis
Makro

Neel Kashkari

01:50 Japonia: Protokół z posiedzenia BoJ
Makro

.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks S&P/Case-Shiller, r/r
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,7%. Prognoza: 5,8%.

15:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Cleveland
Makro

Loretta Mester

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 571 tys. Prognoza: 570 tys.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 122,9 pkt. Prognoza: 120,6 pkt.

18:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Lael Brainard

18:30 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

Raphael Bostic

18:45 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne prezes Fed
Makro

Janet L. Yellen

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

KCI
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. powołania nowych członków RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "ibis Katowice Zabrze", "Mercure Toruń Centrum" i "ibis Budget Toruń".

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.361.362 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

EGB
Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez GetBack Spółka Akcyjna po cenie 16 zł za akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 5,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN, uchylenia uchwały nr 27 ZWZ z 29 czerwca 2017, wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego prezesa zarządu, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie, na warunkach rynkowych, umów pomiędzy spółką a akcjonariuszami spółki oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Świat
10:00 Strefa Euro: podaż pieniądza M3
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 4,5% rdr. Prognoza: 4,6% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -6,8% mdm. Prognoza: 1,5% mdm.

15:15 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis
Makro

Neel Kashkari

19:30 Stany Zjednoczone: Wystapienie szefa Fed z St. Louis
Makro

James Bullard

20:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Lael Brainard

Czwartek
GPW
Rynek pierwotny

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim, połączenia ze spółką zależną Makrum Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zmian w statucie, przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

MOL
Splity

Split akcji w stosunku 1:8.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 20/2017 ZWZ z 30 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwał nr 21/2017, 22/2017 i 23/2017 ZWZ z 30 czerwca 2017 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

MNI
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. odpowiedzialności zarządu za szkody wyrządzone w spółce oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.

PZU
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Świat
01:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Bostonu
Makro

Eric Rosengren

08:35 Japonia: Wystąpienie pubilczne szefa BoJ
Makro

Haruhiko Kuroda

11:00 Strefa Euro: Wskaźniki koniunktury gospodarczej
Makro

Okres: wrzesień.

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 1,8% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 1,8% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 259 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: PKB, fin.
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 1,2%. Prognoza: 3,0%.

16:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Kansas City
Makro

Esther George

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

CCS
Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

PZU
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.01.2017 do 31.03.2018.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 08/06/2017 ZWZ z 19 czerwca 2017r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH oraz powołania członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru oraz powołania nowych członków RN.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.

MOL
Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Wycofania

Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

LPP
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.132 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 52,5 pkt. Prognoza: 52,3 pkt.

14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 1244 mln EUR.

14:00 Polska: Inflacja CPI, wst.
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -0,1% mdm oraz 1,8% rdr. Prognoza: 0,1% mdm oraz 1,9% rdr.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja CPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,4%.

01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2,8%. 

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,8% mdm oraz 4,7% rdr. Prognoza: 1,9% mdm.

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,7%.

10:30 Wielka Brytania: PKB, fin.
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 0,2% kdk oraz 2,0% rdr. Prognoza: 0,3% kdk oraz 1,7% rdr.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1,5% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,1% mdm.

15:45 Stany Zjednoczone: Chicago PMI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia warość: 58,9 pkt. Prognoza: 58,2 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Uniwersytetu Michigan, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 96,8 pkt. Prognoza: 95,3 pkt.

17:00 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii
Makro

Patrick Harker

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Świat
03:45 Chiny: PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 51,6 pkt.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Świat
03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 53,4 pkt.

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 51,7 pkt.

-

Indeksy

WIG20 2 285,08 -36,79 (-1,58%) 16.03
DAX 12 389,58 44,02 (0,36%) 16.03
SP500 2 752,01 4,68 (0,17%) 16.03
FTSE 7 164,14 24,38 (0,34%) 16.03
CAC 5 282,75 15,49 (0,29%) 16.03

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 88,44 -3,03%
PKOBP 40,24 -1,37%
PZU 42,77 -3,13%
PEKAO 122,45 0,29%
KGHM 101,15 -1,56%
AMREST 451,00 0,56%
CDPROJEKT 109,20 -3,79%
PGE 10,46 0,58%
BZWBK 363,00 -1,36%
LPP 9050,00 -2,64%
CDPROJEKT 109,20 -3,79%
JSW 93,74 -1,12%
PKPCARGO 48,50 -19,17%
GETBACK 10,00 -4,58%
KREZUS 4,28 -8,55%
POLIMEXMS 4,50 -2,17%
KGHM 101,15 -1,56%
TAURONPE 2,50 -1,96%
BIOTON 4,64 14,57%
BUMECH 0,49 -2,00%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,4% II 2018
PKB rdr 5,1% IV kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,9% I 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 973,7 zł XII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 8,6% I 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl