Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Mespila Investments Limited z 57,63 zł na 59 zł.

WZA

NWZA ws. udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji, powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego, powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego oraz przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

MOJ
WZA

NWZA ws. wyboru nowego członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 97.273 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

ELQ
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez panią Grażynę Rybkę oraz pana Wojciecha Rybkę.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.

OEX
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.470 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę, wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D oraz wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.

WZA

NWZA ws. użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 2:1.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.878.000 akcji zwykłych na okaziciela.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Murapol S.A.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.

LUG
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.

LUG
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmian składu RN, zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Airway Medix S.A.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 670.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 198.570 akcji serii D, 19.210 akcji serii E, 19.210 akcji serii F, 68.720 akcji serii G, 68.720 akcji serii H 10.310 akcji serii I, 5.150 akcji serii J, 10.310 akcji serii K oraz 155.000 akcji serii M.

PGO
Zmiana nazwy

Początek notowań spółki PGODLEW (PGO) pod nazwą PGO (PGO), w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. umorzenia 2.193.722 akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

IQP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje serii L.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.315.019 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 490,58 -13,35 (-0,53%) 14:03
DAX 13 135,00 125,00 (0,96%) 14:03
SP500 2 597,02 -1,90 (-0,07%) 22.11
FTSE 7 420,50 0,75 (0,01%) 14:03
CAC 5 417,20 33,70 (0,63%) 14:02

Notowania akcji

dzisiaj, 13:50 dzisiaj, 13:50 dzisiaj, 13:50
PKOBP 42,04 -0,38%
KGHM 114,55 1,64%
PEKAO 130,55 -0,57%
DINOPL 74,62 2,78%
EMPERIA 99,31 5,80%
PKNORLEN 119,70 -2,29%
PZU 46,61 0,43%
EUROCASH 28,18 2,06%
CDPROJEKT 105,40 0,57%
BOGDANKA 68,90 0,00%
CDPROJEKT 105,40 0,57%
JSW 94,07 1,76%
KGHM 114,55 1,64%
POLIMEXMS 4,66 -0,43%
BUMECH 0,56 -3,45%
URSUS 4,08 -0,49%
PEKAO 130,55 -0,57%
CIGAMES 1,07 0,00%
ENERGA 12,56 0,32%
PBG 0,21 0,00%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% X 2017
PKB rdr 4,7% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 12,3% X 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl