Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez panią Grażynę Rybkę oraz pana Wojciecha Rybkę.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Mespila Investments Limited z 57,63 zł na 59 zł.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

MOJ
WZA

NWZA ws. wyboru nowego członka RN.

ELQ
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 97.273 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji, powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego, powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego oraz przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Inflacja CPI, fin.
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,2% mdm oraz 1,7% rdr. Poprzednia wartość: -0,2% mdm oraz 1,8% rdr.

Świat
Chiny: Podaż pieniądza M2
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 9,2% rdr. Prognoza: 9,1% rdr.

Chiny: Nowe kredyty
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 825,5 mld CNY. Prognoza: 900 mld CNY

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

OEX
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.470 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Świat
10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,1% mdm. oraz 2,6% rdr. Prognoza: 0,5% mdm oraz 2,8% rdr.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę, wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D oraz wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.

WZA

NWZA ws. użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Murapol S.A.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.

LUG
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.878.000 akcji zwykłych na okaziciela.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 2:1.

Polska
14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -227 mln EUR. Prognoza: -510 mln EUR.

Świat
08:00 Niemcy: Inflacja CPI, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,4% mdm oraz 1,7% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 1,8% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 4,4%. Prognoza: 4,4%.

14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja PPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,1% mdm oraz 1,9% rdr. Prognoza: 0,3% mdm.

20:00 Stany Zjednoczone: Budżet Federalny
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -42,9 mld USD.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł.

PGO
Zmiana nazwy

Początek notowań spółki PGODLEW (PGO) pod nazwą PGO (PGO), w związku ze zmianą firmy.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 670.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 198.570 akcji serii D, 19.210 akcji serii E, 19.210 akcji serii F, 68.720 akcji serii G, 68.720 akcji serii H 10.310 akcji serii I, 5.150 akcji serii J, 10.310 akcji serii K oraz 155.000 akcji serii M.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN.

WZA

NWZA ws. zmian składu RN, zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

LUG
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Airway Medix S.A.

Świat
04:00 Chiny: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 6,4% rdr. Prognoza: 6,6% rdr.

04:00 Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 8,3% rdr. Prognoza: 8,2% rdr.

04:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 10,4% rdr. Prognoza: 10,5% rdr.

06:30 Japonia: Produkcja przemysłowa, fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 2,2% mdm oraz 5,5% rdr. Prognoza: -0,8% mdm oraz 4,7% rdr.

09:30 Szwajcaria: Decyzja ws. stóp procentowych
Makro

Okres: III kwartał. Oczekiwania: bez zmian.

13:00 Wielka Brytania: Decyzja ws. stóp procentowych
Makro

Okres: wrzesień. 

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 298 tys. Prognoza: 250 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja CPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,1% mdm oraz 1,7% rdr. Prognoza: 0,3% mdm oraz 1,8% rdr.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. umorzenia 2.193.722 akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

IQP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje serii L.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.315.019 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Świat
11:00 Strefa Euro: Saldo bilansu handlowego
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 22,3 mld EUR

13:00 Wielka Brytania: Biuletyn kwartalny BoE
Makro

Okres: III kwartał.

14:30 Stany Zjednoczone: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 25,2 pkt. Prognoza: 20,5 pkt.

14:30 Stany Zjednoczone: Sprzedaż detaliczna bez aut
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

15:15 Stany Zjednoczone: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Zapasy niesprzedanych towarów
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Raport Uniwersytetu Michigan, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 96,8 pkt. Prognoza: 96 pkt.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 443,83 32,72 (1,36%) 17.11
DAX 12 990,50 -56,00 (-0,43%) 17.11
SP500 2 578,52 -6,90 (-0,27%) 17.11
FTSE 7 382,75 -6,75 (-0,09%) 17.11
CAC 5 314,00 -22,50 (-0,42%) 17.11

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
JSW 90,99 -2,68%
PEKAO 123,40 0,53%
PZU 45,85 0,92%
PKOBP 40,77 1,93%
PKNORLEN 120,55 3,97%
KGHM 112,00 1,17%
CDPROJEKT 111,30 1,18%
EUROCASH 27,64 -1,67%
CCC 244,00 -1,21%
DINOPL 67,20 1,05%
JSW 90,99 -2,68%
CDPROJEKT 111,30 1,18%
KGHM 112,00 1,17%
POLIMEXMS 4,71 -0,21%
BUMECH 0,67 -1,47%
ENERGA 11,82 1,98%
URSUS 3,96 -0,50%
MINOX 0,38 22,58%
PBG 0,22 0,00%
PZU 45,85 0,92%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,1% X 2017
PKB rdr 4,7% III kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,6% X 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 574,35 zł X 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl