Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

IFM
WZA

NWZA ws. powołania pana Piotra Dominik na członka RN, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii A1, A2,E oraz dematerializacji akcji serii A1,A2,E.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał w roku obrotowego 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. zmiany uchwały numer 18 ZWZ z 30 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2016, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Świat
Wielka Brytiania: Wielkie Święto Bankowe
Makro

Dzień wolny.

10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5% rdr.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

WZA

NWZA ws. zmiany redakcyjnej statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji i zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.776 akcji serii D, 2.785 akcji serii E oraz 300 akcji serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru, zmian w RN oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz uzupełnienia przedmiotu działalności spółki.

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 2,8%.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks S&P/Case-Shiller
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 5,7% rdr. Prognoza: 5,7% rdr.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks zaufania konsumentów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 121,1 pkt. Prognoza: 120 pkt.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.677.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzonych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

WZA

NWZA ws. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Świat
01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 2,1%.

11:00 Strefa Euro: Wskaźniki koniunkitury gospodarczej
Makro

Okres: sierpień. 

14:00 Niemcy: Inflacja CPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,4% mdm oraz 1,7% rdr.

14:15 Stany Zjednoczone: Raport ADP
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 178 tys. Prognoza: 178 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Produkt Krajowy Brutto, rew.
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 1,2% kdk. Prognoza: 2,7% kdk.

Czwartek
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Murapol S.A.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

KBJ
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

INC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 25 maja 2017 r., zmiany uchwały nr 14 NWZ z 14 marca 2011 r., zmiany uchwały nr 5 NWZ z 30 grudnia 2013 r., zatwierdzenia zawarcia i wykonania Umowy Kredytów i udzielonego na jej podstawie poręczenia, zmiany uchwały nr 6 NWZ z 25 maja 2017 r. oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

PHN
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.

BDF
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.679 akcji serii D oraz 12.296 akcji serii F.

Polska
10:00 Polska: Produkt Krajowy Brutto, fin.
GUS

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 4% rdr oraz 1,1% kdk. Prognoza: 3,9% rdr oraz 1,1% kdk.

14:00 Polska: Inflacja CPI, wst.
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,7% rdr oraz -0,2% mdm. Prognoza: 1,8% rdr.

Świat
01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 2,2% mdm oraz 5,5% rdr.

03:00 Chiny: PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 51,4 pkt.

03:00 Chiny: PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 54,5 pkt.

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,7%.

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,3% rdr.

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 9,1%.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 234 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,0% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

15:45 Stany Zjednoczone: Chicago PMI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 58,9 pkt. Prognoza: 58 pkt.

Piątek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.837 akcji serii A i B.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2016 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

LPP
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 35,74 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.

Splity

Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

KBJ
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Polska
09:00 Polska: PMI dla przemysłu
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 52,3 pkt. PrognozaL 52,1 pkt.

Świat
02:30 Japonia: PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 52,1 pkt. Prognoza: 52,8 pkt.

03:45 Chiny: PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 51,1 pkt.

09:55 Niemcy: PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 58,1 pkt. Prognoza: 59,4 pkt.

10:00 Strefa Euro: PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 56,6 pkt. Prognoza: 57,4 pkt.

14:30 Stany Zjednoczone: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 4,3%. Prognoza: 4,3%.

15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla przemysłu, fin. 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 53,3 pkt. Prognoza: 52,5 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Michigan Sentiment, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 93,4 pkt. Prognoza: 97,6 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Wydatki na inwestycje budowlane
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -1,3% mdm. Prognoza: 0,6% mdm. 

16:00 Stany Zjednoczone: ISM dla przemysłu
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 56,3 pkt. Prognoza: 56,2 pkt.

Sobota
Świat
15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 52,8 pkt. Prognoza: 53 pkt.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 467,49 -34,85 (-1,39%) 17:15
DAX 12 990,10 -52,93 (-0,41%) 17:36
SP500 2 556,41 -4,85 (-0,19%) 18:23
FTSE 7 523,04 -19,83 (-0,26%) 17:35
CAC 5 368,29 -15,52 (-0,29%) 17:36

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKNORLEN 120,80 -7,08%
PKOBP 37,39 2,44%
PEKAO 126,95 0,04%
PZU 46,30 -1,24%
KGHM 123,65 -2,25%
JSW 99,50 0,00%
KRUK 270,00 -3,57%
LPP 7752,35 -2,61%
CCC 266,50 0,45%
CDPROJEKT 111,75 0,22%
JSW 99,50 0,00%
CDPROJEKT 111,75 0,22%
KGHM 123,65 -2,25%
POLIMEXMS 4,90 -3,54%
ENERGA 12,68 -0,31%
URSUS 3,86 -2,28%
CIGAMES 1,12 5,66%
TAURONPE 3,48 1,75%
PZU 46,30 -1,24%
PGE 13,10 1,31%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IX 2017
PKB rdr 3,9% II kw. 2017
Stopa bezrobocia 7,0% VIII 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 501,22 zł VII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl