Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 700.000 akcji serii A.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.

FON
WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 04.07.2018r. oraz przyjęcia statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 18 i 22 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 23 i 27 ZWZ z 04.07.2018r. oraz przyjęcia statutu.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 4771,9 zł.

10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 6224,9 tys. 

Świat
00:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 131,3 mld JPY. Prognoza: -70 mld JPY.

04:30 Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ 
Makro

Haruhiko Kuroda

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 68 pkt. Prognoza: 68 pkt.

16:45 Stany Zjednoczone: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN w związku z rezygnacją dotychczasowego członka RN w osobie pana Tomasza Koprowskiego.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

R22
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członków RN na kolejną kadencję, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia serii akcji, scalenia akcji, zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. połączenia Herkules S.A. ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Budopol" S.A., zmiany uchwały nr 5 ZWZ z 29 czerwca 2018 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku oraz zmiany statutu poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 2,8% rdr. Prognoza: 6,7% rdr.

10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość:16,4% rdr. prognoza: 19,5% rdr. 

Świat
08:00 Niemcy: Inflacja PPI
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 3,2% rdr. Prognoza: 3,3% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 1201 tys. Prognoza: 1225 tys.

14:30 Stany Zjednoczone: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 1270 tys. Prognoza: 1260 tys.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany składu RN.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Black Onyx Investments Limited.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 136.354 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0% mdm. Prognoza: 0,4% mdm. 

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,7% mdm. Prognoza: -2,5% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 216 tys. Prognoza: 215 tys.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5,15 mln. Prognoza: 5,21 mln.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,5%. Prognoza: 0,1%.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 7:1.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

R22
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półroczny roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5,6% rdr. Prognoza: 8,1% rdr. 

14:00 Polska: Protokół z posiedzenia RPP
RPP

Okres: listopad. 

Świat
Stany Zjednoczone: Święto Dziękczynienia 
Makro

dzień wolny

00:30 Japonia: Inflacja CPI
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 1,2% rdr.

13:30 Strefa Euro: Protokół z posiedzenia ECB
Makro

Okres: październik.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii L, pozbawienia prawa poboru, zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN, zmiany statutu oraz powołania członka RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3
NBP

Okres: październik. Poprzednia wartość: 7,9% rdr. Prognoza: 8% rdr.

Świat
Stany Zjednoczone: USA - sesja skrócona 
Makro

koniec o 19:00 CET

Japonia: Święto Dziękczynienia za Pracę 
Makro

dzień wolny

01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,9 pkt.

08:00 Niemcy: Produkt Krajowy Brutto, fin.
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 2,3% n.s.a. rdr. Prognoza: 1,1% n.s.a. rdr.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,7 pkt. Prognoza: 54,5 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,2 pkt. Prognoza: 52,2 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52 pkt. Prognoza: 52 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 53,7 pkt. Prognoza: 53,5 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,8 pkt. Prognoza: 55 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 55,7 pkt. Prognoza: 55,7 pkt.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 208,26 47,69 (2,21%) 15:57
DAX 11 170,09 103,68 (0,94%) 15:51
SP500 2 653,12 11,23 (0,43%) 15:51
FTSE 7 010,31 62,39 (0,90%) 15:51
CAC 4 949,52 24,63 (0,50%) 15:51

Notowania akcji

dzisiaj, 15:42 dzisiaj, 15:42 dzisiaj, 15:42
PKNORLEN 101,75 0,64%
PKOBP 39,55 1,67%
PZU 41,33 2,30%
CDPROJEKT 136,50 5,81%
KGHM 89,80 1,10%
PEKAO 102,90 0,68%
PGE 11,60 2,93%
LPP 7835,00 3,64%
PGNIG 6,14 1,32%
ALIOR 50,50 -2,32%
GETINOBLE 0,28 33,33%
IDEABANK 2,22 25,42%
CDPROJEKT 136,50 5,81%
GETIN 0,12 20,00%
TAURONPE 2,15 4,37%
FARM51 21,50 7,50%
JSW 76,94 2,29%
KGHM 89,80 1,10%
PGE 11,60 2,93%
KREZUS 0,52 -5,45%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% X 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 5,7% X 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 771,86 zł IX 2018
Produkcja przemysłowa rdr 7,4% X 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl