Kalendarium rynków


-
Niedziela
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,69 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

EGB
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz powołania członka RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3, r/r
RPP

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,5%. Prognoza: 5,6%.

Świat
03:30 Chiny: Ceny nieruchomości
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 8,3% rdr.

GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą, z prokurentem Janem Wanem, z prokurentem Tomaszem Stanisławskim, z prokurentem Justyną Halaś oraz zmiany statutu.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z rezygnacją członków Rady, wyboru nowych członków RN bieżącej kadencji, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany treści statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,62 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 7%. Prognoza: 6,9%.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 52,9 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 60,6 pkt.

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 55,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 58,1 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 53,1 pkt. Prognoza: 53,5 pkt.

15:45 Stany Zjednoczone: PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 55,3 pkt.

GPW
Dywidendy

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,34 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,55 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

FMG
WZA

NWZA ws. zmian statutu, zmian osobowych w składzie RN oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,62 zł na akcję.

Wyniki spółek

Dzień pierwszego notowania na NC 5.271.228 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Świat
10:00 Niemcy: Indeks Instytutu Ifo
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 115,2 pkt.

10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, wst.
Makro

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 0,3% kdk oraz 1,5% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst., m/m
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,5%. Prognoza: 0,5%.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst., m/m
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2%. Prognoza: 0,5%.

15:00 Stany Zjednoczone: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm.

16:00 Stany Zjednoczone: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 560 tys. Prognoza: 550 tys.

GPW
WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

FAM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką Retilia sp. z .o.o. oraz połączenia ze spółką Asseco Business Solutions SA.

WZA

NWZA ws. połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz wyborów członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Polska
14:00 Polska: Protokół z posiedzenia RPP
RPP

Okres: październik.

Świat
10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5% rdr.

13:45 Strefa Euro: Decyzja ws. stóp procentowych
Makro

Okres: październik. Oczekiwania: bez zmian.

13:45 Strefa Euro: Deyczja ws. wartości programu QE
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 60 mld EUR. Prognoza: 40 mld EUR.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 222 tys.

14:30 Strefa Euro: Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB
Makro

Okres: październik.

GPW
WZA

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 15, 16 i 17 podjętych na ZWZ 29 czerwca 2017 roku, ustalenia liczby członków RN na 7 osób oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III półrocze 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja konsumencka CPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,7%.

14:30 Stany Zjednoczone: Produkt Krajowy Brutto, wst.
Makro

Okres: III kwartał. Poprzednia wartość: 3,1%. Prognoza: 2,5%.

16:00 Stany Zjednoczone: Indeks Uniwersytetu Michigan, fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 95,1 pkt. Prognoza: 101,1 pkt.

-

Indeksy

WIG20 2 465,51 -1,98 (-0,08%) 20.10
DAX 12 991,28 1,18 (0,01%) 20.10
SP500 2 575,21 13,11 (0,51%) 20.10
FTSE 7 523,23 0,19 (0,00%) 20.10
CAC 5 372,38 4,09 (0,08%) 20.10

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKNORLEN 121,70 0,75%
PZU 46,94 1,38%
PEKAO 125,00 -1,54%
PKOBP 37,15 -0,64%
KGHM 122,40 -1,01%
BZWBK 360,00 -0,55%
SYNTHOS 4,84 0,83%
KRUK 270,00 0,00%
ENERGA 12,91 1,81%
LPP 7670,00 -1,06%
JSW 101,50 2,01%
POLIMEXMS 4,70 -4,08%
CDPROJEKT 112,50 0,67%
KGHM 122,40 -1,01%
ENERGA 12,91 1,81%
CIGAMES 1,09 -2,68%
GETBACK 24,00 -2,44%
URSUS 3,87 0,26%
PKNORLEN 121,70 0,75%
BUMECH 0,83 6,41%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IX 2017
PKB rdr 3,9% II kw. 2017
Stopa bezrobocia 7,0% VIII 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 501,22 zł VII 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl