Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ultra (Opoka FIZ) 114,63 PLN 0,00 0,00 -4,24 -7,61 -6,27 0,00 2018-04-20 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 120,70 PLN 0,00 0,00 0,35 2,12 3,54 0,00 2018-04-20 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 114,82 PLN 0,00 0,00 0,35 1,22 5,38 10,26 2018-04-20 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 103,90 PLN 0,00 0,00 0,14 0,70 4,54 0,00 2018-04-20 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 100,58 PLN -0,58 0,41 -0,70 -6,53 -10,67 0,00 2018-04-23 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 131,49 PLN -0,40 0,04 1,59 -5,70 0,11 3,98 2018-04-23
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 107,07 PLN -0,60 -0,99 1,47 -6,90 -3,23 7,69 2018-04-23
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 109,30 PLN -0,26 1,07 0,42 -3,58 1,15 0,00 2018-04-23
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 112,45 PLN -0,88 -0,35 1,48 -7,54 -0,94 10,41 2018-04-23
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 114,05 PLN 0,71 -0,64 -1,99 -5,78 1,22 -2,42 2018-04-23
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 128,28 PLN -0,97 1,18 -2,49 -8,32 3,70 18,19 2018-04-23
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 62,75 PLN -1,10 1,67 -5,75 -10,15 -6,48 -17,50 2018-04-23 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,65 PLN 0,01 0,10 0,41 1,06 4,36 0,00 2018-04-23
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,30 USD 0,00 0,02 0,07 0,22 0,63 3,15 2018-04-23 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 201,57 EUR -0,00 -0,01 0,02 0,14 0,70 1,82 2018-04-23 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 022,87 PLN 0,02 0,05 0,22 0,67 2,26 0,00 2018-04-23 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 224,93 PLN -0,89 -0,29 0,78 -10,55 -0,69 2,50 2018-04-23
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 350,99 PLN -0,07 0,01 0,50 1,28 3,91 5,07 2018-04-23
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 218,98 PLN 0,00 0,09 0,33 0,90 3,98 8,17 2018-04-23
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 334,18 PLN -0,48 -0,19 1,26 -4,70 0,79 4,11 2018-04-23
UniLokata (UniFundusze FIO) 121,24 PLN 0,02 0,06 0,21 0,65 2,52 6,45 2018-04-23
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 157,66 PLN -0,06 0,25 0,66 0,84 3,91 4,54 2018-04-23
UniObligacje FIZ 1 323,50 PLN 0,00 0,00 0,14 0,08 3,51 0,00 2018-04-20 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 192,47 PLN -0,07 1,05 -0,68 -0,91 -3,73 -2,26 2018-04-23 -
UniRegularna Wypłata FIZ 109,95 PLN 0,00 0,00 0,26 1,31 4,91 0,00 2018-04-20 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 181,42 PLN -0,38 -0,29 0,85 -2,27 3,88 3,59 2018-04-23
Universe 2 NSFIZ 198 642,40 PLN 0,00 0,00 -1,38 -1,87 -2,44 8,31 2018-04-20 -
Universe NSFIZ 233 214,10 PLN 0,00 0,00 -0,49 -1,16 -1,27 0,00 2018-04-20 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 755,24 PLN 0,02 0,05 0,25 0,66 2,46 6,95 2018-04-23