Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 116,02 PLN 0,35 0,65 3,91 0,13 15,77 31,75 2019-02-15 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 125,31 PLN -0,58 0,85 5,14 2,10 -5,68 19,60 2019-02-15
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 92,30 PLN -0,02 0,20 4,23 5,07 -16,81 9,11 2019-02-15
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 114,38 PLN 0,48 1,15 5,66 0,32 7,21 23,83 2019-02-15
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 103,19 PLN -0,58 -0,46 0,79 1,90 -12,33 24,19 2019-02-15
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 112,55 PLN 0,19 0,00 5,32 7,35 -1,56 31,07 2019-02-15
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 121,01 PLN 0,41 -0,29 1,78 1,12 -11,52 23,95 2019-02-15
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 49,08 PLN 0,86 -0,35 11,98 9,50 -26,60 -18,61 2019-02-15 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 039,18 PLN -0,00 0,03 0,12 0,65 2,04 0,00 2019-02-15
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 110,08 PLN -0,03 -0,05 0,23 1,06 2,10 9,99 2019-02-15
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,04 USD 0,00 0,02 0,57 1,08 2,04 3,91 2019-02-15 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 197,01 EUR -0,00 0,03 0,14 0,08 -0,31 1,15 2019-02-15 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 210,74 PLN -0,59 -0,87 0,30 1,92 -11,86 21,95 2019-02-15
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 221,69 PLN -0,02 -0,03 0,33 1,14 1,95 9,57 2019-02-15
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 355,39 PLN 0,01 -0,02 0,41 2,23 2,68 5,86 2019-02-15
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 326,26 PLN -0,35 -0,40 1,24 3,28 -4,01 17,17 2019-02-15
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 157,90 PLN 0,06 0,03 0,70 2,71 1,43 7,95 2019-02-15
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 189,63 PLN 0,05 0,19 3,45 5,25 -1,38 -6,35 2019-02-15 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,34 PLN 0,01 0,04 0,17 0,51 2,19 6,69 2019-02-15
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 788,00 PLN 0,01 0,04 0,18 0,55 2,37 6,94 2019-02-15
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 180,23 PLN -0,22 -0,41 0,47 2,55 -1,12 14,27 2019-02-15