Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 47,87 PLN -0,71 -0,89 2,51 4,18 -16,00 0,00 2019-02-14
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 34,25 PLN -1,04 -1,64 1,00 2,67 -10,13 22,54 2019-02-14
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 39,52 PLN -0,70 -0,35 7,60 5,13 -11,63 17,79 2019-02-14
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 31,14 PLN -0,29 0,68 19,86 15,98 -19,85 -11,31 2019-02-14 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,64 PLN 0,00 -0,03 0,00 0,59 1,32 5,26 2019-02-14
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 80,74 PLN 0,02 0,09 0,74 1,19 1,67 -0,77 2019-02-14 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,26 PLN 0,02 0,00 0,60 0,59 0,48 8,41 2019-02-14
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,26 PLN 0,04 0,00 0,00 2,16 3,20 5,95 2019-02-14
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 42,70 PLN 0,19 1,38 4,48 1,64 5,17 18,64 2019-02-14
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 65,10 PLN 0,08 0,26 0,88 1,67 2,86 6,90 2019-02-14
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,33 PLN 0,14 0,69 2,32 1,72 3,81 11,36 2019-02-14
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 929,47 PLN -0,10 1,15 5,22 -0,16 -6,35 0,00 2019-02-14
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 198,17 PLN 0,46 -0,43 3,52 -0,15 -1,92 0,00 2019-02-14
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 361,79 PLN -1,18 -1,90 0,56 3,53 -11,97 25,19 2019-02-14
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 873,92 PLN -0,23 -0,06 4,16 5,03 -11,77 0,00 2019-02-14
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 126,75 PLN -0,59 -0,00 11,12 5,92 -10,02 26,06 2019-02-14
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 968,34 PLN 0,31 0,59 1,33 0,66 -2,43 0,00 2019-02-14 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 092,48 PLN -0,01 -0,04 -0,02 0,60 1,30 5,13 2019-02-14
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 001,97 PLN 0,36 -0,06 3,48 0,28 0,40 0,00 2019-02-14
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 348,62 PLN 0,03 0,01 0,69 0,65 0,57 8,63 2019-02-14
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 967,79 PLN 0,13 0,13 1,56 1,08 -2,37 0,00 2019-02-14 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 414,02 PLN 0,02 0,02 0,02 2,14 3,27 6,60 2019-02-14
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 951,81 PLN 0,28 1,78 7,17 2,88 -4,46 0,00 2019-02-14 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,97 PLN -0,31 -0,56 0,38 2,24 -2,32 11,20 2019-02-14
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 891,60 PLN -0,74 -1,01 2,27 2,51 -10,72 0,00 2019-02-14 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 935,45 PLN -0,43 -0,58 1,65 2,11 -6,15 0,00 2019-02-14 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 997,08 PLN -0,09 -0,19 0,25 1,07 -0,13 0,00 2019-02-14 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 958,25 PLN -0,26 -0,36 1,09 1,61 -3,65 0,00 2019-02-14 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,70 PLN -0,55 -0,84 0,75 2,47 -4,57 15,63 2019-02-14
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) 100,46 PLN -0,31 -1,36 1,77 0,81 -14,72 10,36 2019-02-14
SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) 154,84 PLN 0,00 -0,07 -0,14 0,34 0,78 3,56 2019-02-14
SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) 174,02 PLN 0,00 0,07 0,02 0,55 -0,54 0,48 2019-02-14
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) 120,59 PLN 0,00 -0,04 -0,16 0,18 -2,53 0,59 2019-02-14
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) 134,82 PLN 0,07 0,13 0,51 0,53 -5,28 0,47 2019-02-14
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 239 997,39 PLN 0,00 -0,08 0,09 -0,43 5,32 10,31 2019-02-15 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 146,13 PLN -0,02 -0,03 0,14 0,83 1,95 8,39 2019-02-15
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 098,59 PLN 0,04 0,10 0,50 1,97 3,28 0,00 2019-02-15
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 016,49 PLN 0,18 0,03 1,70 -0,04 -1,98 4,41 2019-02-15 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 107,04 PLN 0,01 0,11 0,33 1,06 1,38 0,00 2019-02-14 -
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 13 147,02 PLN 0,00 0,00 0,00 1,17 4,85 0,00 2018-01-08 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 158,54 PLN -0,75 -1,21 1,36 2,28 -7,27 30,38 2019-02-14
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 182,13 PLN -0,33 -0,64 0,66 0,91 -3,02 18,10 2019-02-14
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 306,56 PLN -0,77 -2,09 0,15 2,15 -12,07 36,26 2019-02-14
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 36,09 PLN 0,03 0,11 0,67 0,78 2,41 7,03 2019-02-14
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 138,05 PLN -0,62 0,76 7,86 7,90 1,46 58,24 2019-02-14
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 108,28 PLN 0,02 -0,07 1,39 1,30 0,00 0,00 2019-02-14 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,90 PLN -0,06 0,07 1,52 1,21 2,37 26,34 2019-02-14 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 112,59 PLN 0,00 0,25 2,11 1,04 -0,04 0,00 2019-02-14
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,35 PLN -0,55 0,78 4,08 -1,04 0,00 0,00 2019-02-14 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 198,73 PLN 0,14 2,82 9,86 7,57 -3,28 68,74 2019-02-14
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 165,00 PLN -0,47 -0,63 0,12 -1,09 -5,74 17,24 2019-02-14
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 352,71 PLN 0,01 0,03 0,12 0,61 1,54 6,09 2019-02-14
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 108,49 PLN 0,00 0,07 0,44 0,88 1,70 7,85 2019-02-14
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 136,22 PLN -0,09 0,62 2,60 0,58 -1,33 10,00 2019-02-14 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 169,83 PLN -0,24 -0,68 0,54 1,85 -9,54 26,67 2019-02-14 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 89,53 PLN -0,50 -0,27 2,53 1,28 -9,57 42,02 2019-02-14
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 322,23 PLN 0,09 0,09 0,29 1,24 2,73 8,87 2019-02-14
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 136,78 PLN -0,11 0,17 1,02 0,92 -0,80 11,48 2019-02-14 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 116,29 PLN -0,55 1,31 4,83 0,14 -0,97 38,49 2019-02-14
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 30,19 USD -1,21 -0,26 1,96 -0,92 -13,17 40,48 2019-02-14 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 44,66 PLN -0,29 -1,43 -2,04 -11,55 -16,73 -7,59 2019-02-14 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,86 EUR -0,53 -0,53 3,91 4,49 -6,53 26,53 2019-02-14 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,09 PLN -0,25 0,62 5,34 5,61 -2,76 24,85 2019-02-14
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 113,92 PLN 0,60 2,97 12,51 12,42 3,04 93,38 2019-02-14
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 177,44 PLN -0,22 2,46 8,77 3,61 -2,94 77,44 2019-02-14
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 304,17 PLN -0,43 -0,89 0,24 1,89 -6,68 20,67 2019-02-14
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 161,35 EUR -0,98 -2,40 -1,29 -0,12 -17,51 -11,73 2019-02-14 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 700,15 PLN -0,79 -1,55 -0,24 0,91 -14,20 -13,22 2019-02-14
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 181,78 USD -1,45 -3,07 -2,98 -0,15 -24,78 -11,96 2019-02-14 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 87,96 PLN -1,00 -1,82 -0,52 3,07 -10,59 -10,92 2019-02-14
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 82,92 PLN 0,46 1,05 2,78 3,25 -14,93 -32,52 2019-02-14 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 109,48 EUR -0,14 -0,66 -0,90 -7,42 -27,92 -48,86 2019-02-14 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 475,06 PLN 0,04 0,20 0,16 -6,47 -25,02 -49,72 2019-02-14 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 123,34 USD -0,62 -1,35 -2,60 -7,44 -34,26 -49,00 2019-02-14 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 109,08 EUR 0,27 0,20 3,51 12,51 -19,90 -28,46 2019-02-14 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 473,35 PLN 0,46 1,07 4,61 13,67 -16,68 -29,66 2019-02-14
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 122,90 USD -0,20 -0,49 1,75 12,48 -26,95 -28,64 2019-02-14 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 173,27 EUR -0,22 0,11 2,09 4,55 -16,65 -28,74 2019-02-14 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 751,87 PLN -0,04 0,98 3,18 5,62 -13,30 -29,94 2019-02-14 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 195,21 USD -0,70 -0,59 0,34 4,51 -23,98 -28,92 2019-02-14 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 109,93 PLN 0,00 0,04 0,11 0,42 2,07 4,26 2019-02-14
Superfund Oszczędnościowy (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 115,95 PLN -0,01 0,00 0,08 0,55 1,96 8,37 2019-02-14
Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 381,50 EUR -0,19 -0,85 -0,91 -0,49 -1,77 10,95 2019-02-14 -
Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 655,46 PLN -0,00 0,02 0,15 0,53 2,18 9,08 2019-02-14
Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 429,81 USD -0,66 -1,53 -2,61 -0,52 -10,42 10,66 2019-02-14 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 124,00 EUR -0,31 0,66 2,43 6,22 -1,42 -16,61 2019-02-14 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 538,07 PLN -0,12 1,53 3,52 7,31 2,54 -18,01 2019-02-14 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 139,70 USD -0,78 -0,04 0,68 6,19 -10,10 -16,83 2019-02-14 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 63,61 PLN -0,11 0,84 2,86 4,90 -16,39 -34,04 2019-02-14 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 14,66 EUR -0,27 0,00 1,81 3,82 -19,63 -32,91 2019-02-14 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 16,52 USD -0,72 -0,72 0,06 3,83 -26,68 -33,06 2019-02-14 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 63,17 PLN -0,08 0,89 3,00 5,11 -13,97 -32,10 2019-02-14 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 14,56 EUR -0,27 0,07 1,96 4,07 -17,27 -30,93 2019-02-14 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 16,40 USD -0,73 -0,67 0,18 3,99 -24,56 -31,12 2019-02-14 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 83,51 PLN -0,07 0,97 3,29 5,94 -12,08 -27,20 2019-02-14 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 19,24 EUR -0,26 0,05 2,18 4,85 -15,50 -25,97 2019-02-14 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 21,68 USD -0,73 -0,60 0,46 4,84 -22,93 -26,16 2019-02-14 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 100,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-02-14 -