Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 107,52 PLN 0,00 0,00 0,11 0,28 6,05 0,00 2018-01-22 -
PGE Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,24 PLN 0,01 0,03 0,13 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PGE Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,28 PLN 0,01 0,04 0,16 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PGE Płynnościowy (PGE SFIO) 100,29 PLN 0,00 0,04 0,17 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 11,82 PLN 0,25 1,72 3,78 4,23 20,37 15,43 2018-01-19
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 112,86 PLN 0,04 -0,40 0,01 2,51 -1,66 11,50 2018-01-19
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 33,20 USD 0,39 0,70 4,70 8,25 18,66 21,92 2018-01-19 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 12,45 EUR 0,48 0,57 2,72 3,06 9,79 14,22 2018-01-19 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 51,96 PLN 0,70 0,72 2,08 1,48 4,78 10,48 2018-01-19
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,97 PLN 0,62 0,46 3,59 4,77 13,47 20,65 2018-01-19
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 25,03 PLN 0,28 1,79 4,42 3,60 17,79 10,90 2018-01-19
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,84 PLN 0,77 1,72 8,42 9,93 37,04 33,48 2018-01-19
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,49 PLN 0,47 1,43 8,99 7,88 30,02 26,34 2018-01-19
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,91 PLN 0,09 0,00 1,68 1,87 5,11 0,00 2018-01-19 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,82 PLN 0,09 0,19 1,60 2,27 7,34 0,00 2018-01-19 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,41 PLN 0,52 0,87 4,38 5,84 19,25 24,09 2018-01-19 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 19,31 PLN 0,31 0,78 4,89 4,89 22,60 21,68 2018-01-19 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,09 PLN -0,44 -1,20 -4,21 -4,72 -14,00 0,00 2018-01-19 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,67 USD -0,37 -0,37 0,00 0,38 3,49 0,00 2018-01-19 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 21,52 PLN 0,28 1,22 4,01 4,36 6,22 26,81 2018-01-19
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,37 PLN 0,24 0,57 2,74 2,74 9,57 9,47 2018-01-19
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 981,03 PLN 0,11 0,24 1,67 1,14 2,58 0,00 2018-01-19
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,36 PLN 0,00 0,08 0,16 0,57 2,32 4,66 2018-01-19
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ (w likwidacji) 1 150,47 PLN 0,00 -0,02 1,29 0,69 11,02 0,00 2018-01-08
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 11,35 PLN 0,09 1,79 4,03 3,56 8,82 28,10 2018-01-19
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 12,12 PLN 0,00 0,00 0,33 0,75 3,50 4,94 2018-01-19
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 140,20 PLN 0,04 0,04 0,16 0,62 3,52 4,85 2018-01-19
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 68,91 PLN -0,43 -1,19 -4,07 -5,06 -13,86 -3,89 2018-01-19 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 20,27 USD -0,10 -0,10 0,40 0,25 3,90 5,08 2018-01-19 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,49 EUR 0,00 0,00 -0,10 -0,29 -1,59 -1,87 2018-01-19 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 43,81 PLN 0,21 0,21 -0,70 -1,73 -6,01 -5,09 2018-01-19 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,78 PLN -0,08 0,00 0,60 0,60 4,62 17,10 2018-01-19
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 57,93 PLN 0,03 0,05 0,31 0,73 3,97 4,23 2018-01-19
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,63 PLN -0,05 -0,05 0,27 0,05 3,10 9,07 2018-01-19
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 192,57 PLN 0,05 0,06 0,16 0,53 2,49 4,65 2018-01-19
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 11,00 PLN 0,09 0,09 0,18 0,55 2,71 5,26 2018-01-19
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,36 PLN 0,16 0,32 1,31 1,56 6,28 3,34 2018-01-19
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 206,10 PLN 0,12 0,60 1,77 1,45 8,58 6,29 2018-01-19
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 19,93 PLN 0,20 0,30 1,32 3,43 8,02 11,78 2018-01-19 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,27 PLN 0,27 0,80 3,97 7,13 0,00 0,00 2018-01-19 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,35 PLN 0,09 0,27 0,89 2,44 6,47 0,00 2018-01-19 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,96 PLN -0,17 0,00 3,11 2,58 -5,40 -12,87 2018-01-19 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,68 PLN 0,00 0,17 1,65 2,46 8,25 16,80 2018-01-19 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,17 PLN 0,16 0,25 1,42 1,59 5,64 14,92 2018-01-19 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,73 PLN 0,08 0,08 0,32 0,47 2,41 -1,32 2018-01-19 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 13,10 PLN 0,00 0,08 0,38 0,69 2,83 4,30 2018-01-19 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 129,42 PLN 0,17 1,22 3,00 2,18 12,71 8,78 2018-01-19
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 52,32 PLN -0,08 -0,85 -1,69 -0,48 -7,81 3,65 2018-01-19
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 15,39 USD 0,26 0,20 2,87 5,05 11,20 13,33 2018-01-19 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 99,15 PLN 0,00 0,00 -1,30 -1,30 -0,86 0,00 2018-01-22 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 120,91 PLN 0,62 0,87 1,41 1,49 10,05 0,00 2018-01-19
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 123,01 PLN 0,61 0,89 1,47 1,68 10,88 0,00 2018-01-19 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 280,18 PLN 0,28 1,49 4,42 3,71 13,93 41,24 2018-01-19
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 292,29 PLN 0,27 1,51 4,50 3,97 15,07 45,53 2018-01-19 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 123,32 PLN 0,07 0,55 5,80 3,49 13,91 26,78 2018-01-19
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 137,19 PLN 0,07 0,56 5,89 3,74 15,05 30,63 2018-01-19 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 102,85 PLN 0,41 2,05 4,92 4,63 20,48 33,31 2018-01-19
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 107,61 PLN 0,42 2,08 5,01 4,90 21,69 37,40 2018-01-19 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 108,41 PLN -0,02 1,05 6,03 5,76 25,96 0,00 2018-01-19
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 110,99 PLN -0,01 1,07 6,11 5,97 27,14 0,00 2018-01-19 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 114,16 PLN -0,11 0,13 3,05 6,30 11,65 0,00 2018-01-19
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 116,86 PLN -0,11 0,15 3,11 6,52 12,69 0,00 2018-01-19 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 113,47 PLN 0,10 0,63 5,44 7,08 24,72 0,00 2018-01-19
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 116,15 PLN 0,09 0,64 5,50 7,29 25,88 0,00 2018-01-19 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 101,90 PLN 0,74 1,03 1,68 0,87 11,00 0,00 2018-01-19
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 103,93 PLN 0,74 1,04 1,74 1,06 11,84 0,00 2018-01-19 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 102,96 PLN 0,42 0,43 3,82 9,23 18,26 0,00 2018-01-19 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 105,39 PLN 0,42 0,45 3,88 9,44 19,35 0,00 2018-01-19 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 112,91 PLN 0,59 -1,72 2,34 1,40 -7,68 0,00 2018-01-19 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 114,33 PLN 0,58 -1,72 2,38 1,53 -7,21 0,00 2018-01-19 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 110,80 PLN 0,00 0,00 0,20 0,20 4,47 0,00 2018-01-22 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,09 PLN 0,20 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,08 PLN 0,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 207,22 PLN 1,07 1,05 0,40 7,54 18,61 51,05 2018-01-19 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 215,99 PLN 1,08 1,08 0,49 7,81 19,79 55,63 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 10,98 PLN 0,00 0,00 0,46 -1,17 -0,54 0,00 2018-01-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 11,04 PLN 0,00 0,00 0,46 -1,16 -0,54 0,00 2018-01-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 10,79 PLN 0,00 0,00 0,47 -1,19 -0,55 0,00 2018-01-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 10,94 PLN 0,00 0,00 0,46 -1,17 -0,55 0,00 2018-01-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 10,89 PLN 0,00 0,00 0,46 -1,18 -0,55 0,00 2018-01-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 10,97 PLN 0,00 0,00 0,46 -1,17 -0,54 0,00 2018-01-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 10,84 PLN 0,00 0,00 0,37 -1,27 -0,64 0,00 2018-01-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 11,00 PLN 0,00 0,00 0,46 -1,17 -0,54 0,00 2018-01-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 11,00 PLN 0,00 0,00 0,46 -1,17 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J 11,01 PLN 0,00 0,00 0,46 -1,17 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K 11,08 PLN 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,80 PLN 0,00 0,00 0,35 0,54 3,20 0,00 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 12,72 PLN 0,00 0,00 -1,09 -3,34 -9,59 -2,45 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 12,38 PLN 0,00 0,00 -1,04 -3,28 -9,57 -3,05 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 12,51 PLN 0,00 0,00 -1,03 -3,25 -9,54 -3,02 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 12,37 PLN 0,00 0,00 -1,04 -3,28 -9,64 -3,06 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 12,50 PLN 0,00 0,00 -1,03 -3,25 -9,62 -3,03 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 12,70 PLN 0,00 0,00 -1,01 -3,27 -9,54 -3,05 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 12,58 PLN 0,00 0,00 -1,10 -3,31 -9,63 -3,08 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 12,73 PLN 0,00 0,00 -1,09 -3,27 -9,59 -3,19 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 12,82 PLN 0,00 0,00 -1,08 -3,32 -9,59 0,00 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 12,49 PLN 0,00 0,00 -1,03 -3,25 -9,62 0,00 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 12,67 PLN 0,00 0,00 -1,02 -3,21 -9,56 0,00 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 12,69 PLN 0,00 0,00 -1,09 -3,28 -9,62 0,00 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 12,63 PLN 0,00 0,00 -1,02 -3,29 -9,59 0,00 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 12,86 PLN 0,00 0,00 -1,08 -3,31 -9,63 0,00 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 12,71 PLN 0,00 0,00 -1,01 -3,27 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P 12,98 PLN 0,00 0,00 -1,07 -3,28 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 98,53 PLN 0,00 0,00 -3,35 -3,35 -9,69 0,00 2018-01-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 103,75 PLN 0,39 0,49 3,39 2,49 12,73 37,00 2018-01-19 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 108,57 PLN 0,39 0,51 3,48 2,74 13,85 41,16 2018-01-19 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 117,17 PLN 0,25 0,77 2,24 3,84 15,23 0,00 2018-01-19
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 118,59 PLN 0,25 0,80 2,33 4,09 16,39 0,00 2018-01-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 10,69 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,29 0,38 6,26 2018-01-22
PKO Multi Strategia FIZ seria B 10,78 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,27 0,37 6,21 2018-01-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 10,77 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,27 0,37 0,00 2018-01-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 10,75 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,18 0,37 0,00 2018-01-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 10,60 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,30 0,28 0,00 2018-01-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 10,68 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,29 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 10,54 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,23 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 10,61 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,21 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria I 10,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,61 PLN 0,00 0,00 0,38 0,38 4,33 0,00 2018-01-22 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 209,11 PLN 0,06 0,09 0,29 0,83 4,71 5,72 2018-01-19
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 214,50 PLN 0,06 0,09 0,31 0,88 4,92 6,59 2018-01-19 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A 10,02 PLN 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B 10,03 PLN 0,00 0,00 0,10 0,30 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria C 10,05 PLN 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 168,95 PLN 0,04 0,05 0,22 0,67 3,71 4,22 2018-01-19
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 172,72 PLN 0,04 0,06 0,24 0,72 3,92 5,09 2018-01-19 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 97,74 PLN -0,40 -0,98 -5,24 -6,40 -14,91 0,00 2018-01-19 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 98,06 PLN -0,41 -0,99 -5,24 -6,38 -14,83 0,00 2018-01-19 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,70 PLN 0,09 0,09 0,17 0,60 3,45 6,56 2018-01-19
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,81 PLN 0,08 0,08 0,17 0,68 3,60 7,07 2018-01-19 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,03 PLN 0,10 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,02 PLN 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 164,98 PLN 0,01 0,00 0,15 0,56 3,20 5,67 2018-01-19
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 219,08 PLN 0,01 0,01 0,16 0,59 3,31 6,01 2018-01-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 17,41 PLN 0,00 0,00 0,58 6,42 26,99 63,17 2018-01-22
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 16,37 PLN 0,00 0,00 0,61 6,44 27,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 17,46 PLN 0,00 0,00 0,63 6,46 27,07 0,00 2018-01-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 16,23 PLN 0,00 0,00 0,56 6,01 26,80 0,00 2018-01-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 16,74 PLN 0,00 0,00 0,66 6,22 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F 17,08 PLN 0,00 0,00 0,65 6,29 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 166,48 PLN 0,16 0,69 1,62 1,70 9,07 12,26 2018-01-19
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 178,56 PLN 0,16 0,70 1,66 1,83 9,62 13,95 2018-01-19 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 102,32 PLN 0,08 0,42 2,23 1,61 5,51 14,49 2018-01-19
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 102,32 PLN 0,08 0,42 2,23 1,59 5,51 14,49 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 1,54 3,22 9,07 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 12,47 PLN 0,00 0,00 0,48 1,63 3,23 9,10 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 12,41 PLN 0,00 0,00 0,40 1,55 3,16 9,05 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 1,54 3,21 9,04 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 12,48 PLN 0,00 0,00 0,48 1,63 3,23 0,00 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 12,50 PLN 0,00 0,00 0,48 1,54 3,22 0,00 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 12,45 PLN 0,00 0,00 0,40 1,55 3,23 0,00 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 1,54 3,22 0,00 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 12,48 PLN 0,00 0,00 0,48 1,63 3,23 0,00 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 12,50 PLN 0,00 0,00 0,40 1,54 3,22 0,00 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 12,53 PLN 0,00 0,00 0,48 1,62 3,21 0,00 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 12,53 PLN 0,00 0,00 0,48 1,62 3,21 0,00 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 12,51 PLN 0,00 0,00 0,48 1,62 3,13 0,00 2018-01-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 1,54 0,00 0,00 2018-01-22 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,39 PLN 0,00 0,00 1,17 1,60 3,28 0,00 2018-01-22 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 127,27 PLN 0,35 -2,32 2,79 5,03 2,37 58,39 2018-01-19 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 132,55 PLN 0,36 -2,31 2,86 5,22 3,33 63,08 2018-01-19 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,01 PLN 0,10 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,01 PLN 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,05 PLN 0,10 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,05 PLN 0,10 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 259,73 PLN 0,13 0,51 3,12 9,45 27,74 69,24 2018-01-19 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 270,97 PLN 0,13 0,53 3,21 9,72 29,02 74,38 2018-01-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,58 PLN 0,00 0,09 0,35 0,70 4,23 5,18 2018-01-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,50 PLN 0,16 0,56 1,54 1,87 8,79 10,72 2018-01-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,68 PLN 0,24 0,79 2,34 2,67 12,41 14,03 2018-01-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 14,39 PLN 0,28 1,12 3,45 4,05 18,83 27,23 2018-01-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 14,47 PLN 0,28 1,12 3,36 3,88 18,12 24,74 2018-01-19 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 150,06 PLN 0,25 1,15 2,84 2,63 12,80 19,03 2018-01-19
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 172,93 PLN 0,24 1,18 2,93 2,91 14,05 23,01 2018-01-19 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 103,22 PLN 0,00 0,07 0,24 1,01 2,42 0,00 2018-01-19
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 110,33 PLN 0,06 0,05 0,32 0,76 4,26 0,00 2018-01-19
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,53 PLN 0,12 0,27 0,62 1,40 3,85 0,00 2018-01-19
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,99 PLN 0,00 0,00 0,00 8,79 30,26 0,00 2017-12-28 -
Pragma 1 FIZ NFS 113,54 PLN 0,00 0,00 -1,71 1,92 5,93 34,21 2018-01-22 -
Private Equity FIZ 992,21 PLN 0,00 0,00 -0,00 -0,76 0,00 0,00 2018-01-22 -
Provide Able 2 Trend FIZ 97,59 PLN 0,00 0,00 -3,17 -3,76 -1,51 0,36 2018-01-22 -
PSF 2 FIZ AN 112,27 PLN 0,00 0,00 0,65 1,95 7,99 0,00 2018-01-22 -
PSF FIZ AN 139,49 PLN 0,00 0,00 0,89 2,66 11,00 36,77 2018-01-22 -
PSF Lease FIZ AN 114,48 PLN 0,00 0,00 0,81 2,42 9,99 0,00 2018-01-22 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 109,52 PLN 0,22 1,01 3,36 1,86 9,26 13,69 2018-01-19
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 55,49 PLN 0,74 1,89 4,56 3,03 -1,72 28,21 2018-01-19
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 51,34 PLN -0,02 0,33 3,49 3,45 8,89 14,57 2018-01-19
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 49,29 EUR 0,53 -0,46 1,36 4,72 9,95 23,69 2018-01-19 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 205,80 PLN 0,75 -0,26 0,74 3,17 4,96 19,64 2018-01-19
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,21 EUR 0,14 1,46 8,79 10,35 25,80 15,45 2018-01-19 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 121,95 PLN 0,35 1,64 8,12 8,72 20,08 11,68 2018-01-19
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 31,31 EUR 0,03 1,33 6,46 3,81 6,82 74,23 2018-01-19 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 130,70 PLN 0,24 1,51 5,80 2,26 1,95 68,49 2018-01-19
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 51,09 PLN 0,02 0,02 0,16 0,31 2,36 0,00 2018-01-19 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 31,06 EUR -0,42 -0,51 -0,06 1,47 4,76 6,59 2018-01-19 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 129,66 PLN -0,21 -0,32 -0,71 -0,06 -0,03 3,08 2018-01-19 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 80,77 PLN 1,23 -0,97 1,69 -4,46 1,96 -20,76 2018-01-19 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,20 PLN 0,00 0,02 0,08 0,16 0,86 1,63 2018-01-19
PZU FIZ Akcji Combo 942,19 PLN 0,00 0,00 -0,11 -2,93 0,00 0,00 2018-01-22 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 266,48 PLN 0,00 0,00 -1,06 -4,74 -4,71 0,00 2018-01-22 -
PZU FIZ Akord 113,74 PLN 0,00 0,00 0,25 -0,52 3,25 0,00 2018-01-22 -
PZU FIZ Forte 1 200,73 PLN 0,00 0,00 0,25 -1,33 1,79 0,00 2018-01-22 -
PZU FIZ Medyczny 1 059,63 PLN 0,00 0,00 -0,97 -7,24 1,54 0,00 2018-01-22 -
PZU FIZ Surowcowy 900,49 PLN 0,00 0,00 -0,87 -5,75 -7,31 0,00 2018-01-22 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,93 PLN -0,04 -0,12 -0,33 -0,39 2,19 0,00 2018-01-19
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 77,44 PLN 0,00 0,04 0,16 0,56 2,83 5,79 2018-01-19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 161,49 PLN 0,01 0,02 0,12 0,19 2,76 2,53 2018-01-19
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,02 PLN 0,02 0,06 0,14 0,52 2,32 4,86 2018-01-19 -
PZU SFIO Universum 1 399,58 PLN 0,00 -0,33 1,06 -0,53 -0,16 3,40 2018-01-19
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 131,14 PLN -0,19 0,48 1,53 -1,29 0,63 -0,18 2018-01-19
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 38,41 PLN -0,16 -0,70 -3,25 -5,23 -20,97 0,00 2018-01-19 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 83,34 PLN 0,33 1,70 4,01 3,25 9,17 20,38 2018-01-19