Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,14 PLN 0,90 0,70 1,71 8,80 -10,19 19,58 2019-02-20
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 117,56 PLN 0,01 1,10 6,14 5,41 9,06 21,60 2019-02-20
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 30,76 USD 0,26 1,22 4,70 4,52 -4,11 25,76 2019-02-20 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,00 EUR 0,36 1,66 4,07 3,87 -7,02 7,21 2019-02-20 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 47,72 PLN 0,57 1,86 5,11 4,03 -2,75 6,09 2019-02-20
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,55 PLN 0,43 1,49 4,24 4,62 -6,48 10,00 2019-02-20
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,63 PLN 0,93 0,60 1,22 7,45 -8,96 16,98 2019-02-20
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,55 PLN 0,74 0,32 3,69 5,76 -16,52 24,03 2019-02-20
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,98 PLN 1,16 0,43 2,65 6,08 -15,70 27,61 2019-02-20
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,49 PLN -0,10 0,00 0,48 0,48 -2,78 8,59 2019-02-20 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,44 PLN 0,19 0,97 1,95 2,96 -0,57 12,38 2019-02-20 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,94 PLN 0,10 0,40 1,12 1,33 0,00 0,00 2019-02-20 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,22 PLN 0,33 0,53 2,15 3,68 -10,26 14,95 2019-02-20 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,31 PLN 0,52 0,06 2,85 4,72 -8,41 21,82 2019-02-20 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,32 PLN -0,19 0,10 2,28 2,79 15,57 0,00 2019-02-20 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,70 USD 0,00 0,37 0,75 1,89 1,50 0,00 2019-02-20 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,12 PLN 0,18 -0,06 3,01 10,31 -17,89 5,16 2019-02-20
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,76 PLN -0,17 0,00 0,00 0,34 -3,84 8,79 2019-02-20
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,36 PLN 0,43 0,21 1,74 10,38 -14,05 11,43 2019-02-20
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,61 PLN 0,08 0,16 0,56 2,02 4,13 7,87 2019-02-20
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 146,48 PLN 0,13 0,22 0,81 2,23 4,61 8,39 2019-02-20
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 76,02 PLN -0,18 0,16 2,67 3,53 12,76 5,73 2019-02-20 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,89 USD 0,05 0,25 1,27 2,68 -0,90 9,35 2019-02-20 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,11 EUR 0,00 0,20 0,80 1,30 -2,97 -3,35 2019-02-20 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,84 PLN 0,16 0,30 1,74 1,41 1,46 -4,34 2019-02-20 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,48 PLN 0,09 0,17 1,50 3,24 -1,46 14,46 2019-02-20
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 60,16 PLN 0,12 0,20 0,59 1,88 3,94 7,81 2019-02-20
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,04 PLN 0,00 0,22 1,12 2,27 -2,12 8,61 2019-02-20
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 196,42 PLN 0,01 -0,03 0,15 0,69 1,65 5,64 2019-02-20
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,29 PLN -0,09 -0,09 0,09 0,89 2,17 6,41 2019-02-20
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,59 PLN 0,00 0,00 0,08 0,56 1,53 5,27 2019-02-20
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,89 PLN 0,59 0,59 1,62 5,13 -2,54 6,64 2019-02-20
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 197,49 PLN 0,44 0,33 1,00 3,90 -2,25 7,57 2019-02-20
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,64 PLN 0,05 0,72 2,72 3,10 0,87 15,39 2019-02-20
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,50 PLN 0,29 1,06 4,17 4,06 -3,40 0,00 2019-02-20
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,36 PLN 0,09 0,53 2,07 2,99 1,61 13,49 2019-02-20
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,58 PLN 0,54 2,01 2,76 0,90 -3,63 4,30 2019-02-20 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,20 PLN 0,09 0,54 2,56 3,23 -2,18 15,23 2019-02-20 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,51 PLN 0,17 0,88 2,31 3,23 -2,87 11,42 2019-02-20 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,81 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,16 0,63 1,34 2019-02-20 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,17 PLN 0,00 0,08 0,30 0,46 0,61 3,70 2019-02-20 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 119,09 PLN 0,65 0,47 0,78 5,56 -4,61 12,52 2019-02-20
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,88 PLN -0,05 0,72 4,47 3,94 11,01 13,19 2019-02-20
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,62 USD 0,21 0,83 3,03 3,10 -2,40 17,05 2019-02-20 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 97,35 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,92 -1,82 0,00 2019-02-20 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 114,36 PLN 0,49 1,51 3,97 4,37 -0,34 15,95 2019-02-20
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 117,31 PLN 0,50 1,53 4,04 4,57 0,42 18,60 2019-02-20 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 245,64 PLN 0,82 0,81 2,14 6,80 -7,76 22,41 2019-02-20
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 258,89 PLN 0,82 0,82 2,19 7,00 -6,89 26,05 2019-02-20 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 106,03 PLN 1,22 0,26 3,39 6,87 -11,80 14,45 2019-02-20
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 119,17 PLN 1,22 0,28 3,45 7,07 -10,97 17,86 2019-02-20 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 92,64 PLN 1,42 0,79 1,00 6,86 -4,45 27,50 2019-02-20
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 97,91 PLN 1,42 0,80 1,04 7,05 -3,56 31,28 2019-02-20 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 93,03 PLN 0,94 1,26 2,77 8,55 -11,95 22,17 2019-02-20
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 93,03 PLN 0,94 1,26 2,77 8,55 -14,04 21,56 2019-02-20 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 114,62 PLN 0,25 1,39 4,63 5,43 3,01 27,55 2019-02-20
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 114,62 PLN 0,25 1,39 4,63 5,42 0,56 26,93 2019-02-20 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 101,41 PLN 1,08 1,39 3,11 9,00 -8,00 25,59 2019-02-20
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 101,41 PLN 1,08 1,39 3,11 9,00 -10,19 24,97 2019-02-20 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 95,46 PLN 0,63 1,82 4,18 5,52 -1,07 14,82 2019-02-20
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 97,90 PLN 0,64 1,83 4,18 5,54 -0,59 17,12 2019-02-20 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 89,38 PLN 0,51 1,27 3,45 0,20 -6,35 13,15 2019-02-20 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 91,99 PLN 0,50 1,27 3,45 0,22 -5,89 15,89 2019-02-20 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 120,70 PLN 0,18 6,30 18,21 25,10 17,63 27,21 2019-02-20
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 122,88 PLN 0,18 6,30 18,26 25,25 18,21 29,13 2019-02-20 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,07 PLN 0,10 0,10 0,30 1,51 1,00 0,00 2019-02-20 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,09 PLN 0,00 0,10 0,20 1,51 1,20 0,00 2019-02-20 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,40 PLN 0,75 0,75 0,86 3,87 -3,98 0,00 2019-02-20
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,42 PLN 0,64 0,75 0,86 3,97 -3,78 0,00 2019-02-20 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 195,63 PLN 0,52 0,89 6,78 7,89 -2,92 36,72 2019-02-20 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 205,99 PLN 0,52 0,90 6,82 8,09 -2,02 40,78 2019-02-20 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,53 -5,06 1,42 2019-02-20 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 105,86 PLN 0,00 0,00 0,00 9,29 7,44 -0,48 2019-02-20 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 87,94 PLN 0,91 3,00 5,63 6,75 -10,24 13,41 2019-02-20 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 92,97 PLN 0,90 3,00 5,68 6,95 -9,39 16,78 2019-02-20 -
PKO Konserwatywna Strategia FIZ (d. PKO Bezpieczna Lokata I) 112,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,10 1,09 5,79 2019-02-20 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 115,78 PLN 0,43 1,15 3,27 2,86 3,13 0,00 2019-02-20
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 118,39 PLN 0,43 1,17 3,33 3,06 4,10 0,00 2019-02-20 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 215,21 PLN 0,08 0,14 0,38 1,09 3,15 7,40 2019-02-20
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 221,23 PLN 0,09 0,14 0,40 1,14 3,36 8,04 2019-02-20 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 186,05 PLN -0,03 -0,06 0,01 -0,12 0,85 5,21 2019-02-20
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 243,22 PLN -0,03 -0,05 0,02 -0,09 0,96 5,55 2019-02-20 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) 11,82 PLN 0,00 -0,08 0,00 -0,08 0,94 5,35 2019-02-20
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) 11,95 PLN -0,08 -0,08 0,00 -0,17 1,10 5,75 2019-02-20 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,79 PLN 0,05 0,08 0,28 0,83 2,41 6,00 2019-02-20
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 177,03 PLN 0,05 0,09 0,31 0,89 2,61 6,64 2019-02-20 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,44 PLN -0,15 -0,03 1,68 2,29 13,28 -0,79 2019-02-20 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 108,93 PLN -0,15 -0,02 1,70 2,32 13,40 -0,48 2019-02-20 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,66 PLN 0,31 0,42 0,52 2,22 -2,13 0,00 2019-02-20
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,68 PLN 0,31 0,31 0,52 2,22 -1,93 0,00 2019-02-20 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 163,37 PLN 0,51 0,36 0,65 2,88 0,05 13,19 2019-02-20
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 176,18 PLN 0,51 0,36 0,70 3,02 0,55 14,90 2019-02-20 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,56 PLN 0,45 0,15 -0,06 1,52 -2,61 15,67 2019-02-20
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 98,28 PLN 0,45 0,15 -0,02 1,70 -1,89 16,53 2019-02-20 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,63 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,38 0,22 5,87 2019-02-20 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 129,64 PLN -0,15 3,60 11,56 16,24 9,68 65,40 2019-02-20 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 136,13 PLN -0,14 3,62 11,63 16,46 10,51 69,84 2019-02-20 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,84 PLN 0,20 0,31 0,41 1,65 -0,91 0,00 2019-02-20 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,87 PLN 0,20 0,30 0,41 1,65 -0,60 0,00 2019-02-20 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,57 PLN 0,53 0,53 0,63 3,01 -2,84 0,00 2019-02-20
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,60 PLN 0,52 0,52 0,63 3,00 -2,54 0,00 2019-02-20 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 262,27 PLN 0,38 1,11 3,26 5,29 2,11 64,59 2019-02-20 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 276,42 PLN 0,38 1,12 3,31 5,48 3,07 69,48 2019-02-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,97 PLN 0,17 0,17 0,34 1,18 3,37 7,45 2019-02-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,45 PLN 0,65 0,73 1,30 5,42 1,63 14,33 2019-02-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,19 PLN 0,91 0,99 1,67 6,84 -0,89 16,54 2019-02-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,40 PLN 1,13 1,21 1,82 7,37 -2,97 25,59 2019-02-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,36 PLN 1,14 1,21 1,67 6,88 -3,54 23,25 2019-02-20 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 141,61 PLN 0,83 0,47 0,98 4,55 -2,33 16,57 2019-02-20
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 165,04 PLN 0,83 0,47 1,03 4,77 -1,32 20,40 2019-02-20 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,27 PLN 0,05 0,06 0,38 0,83 2,54 0,00 2019-02-20
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,24 PLN 0,02 0,02 0,08 0,50 1,59 0,00 2019-02-20
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 105,89 PLN 0,24 0,11 0,29 2,92 2,00 0,00 2019-02-20
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 84,45 PLN 1,19 0,20 -0,98 4,00 -18,17 0,12 2019-02-20
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 38,58 PLN 0,23 -0,49 -0,92 0,03 -27,83 -13,85 2019-02-20
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 46,71 EUR 0,00 0,65 2,21 4,68 -1,31 23,21 2019-02-20 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 202,58 PLN 0,16 0,79 3,18 4,82 3,20 21,93 2019-02-20
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 27,81 EUR 0,76 0,98 1,87 8,13 -2,69 50,24 2019-02-20 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 120,63 PLN 0,93 1,12 2,85 8,29 1,79 48,71 2019-02-20
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 24,20 EUR 0,75 -0,25 -1,91 3,46 -19,41 16,46 2019-02-20 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 104,96 PLN 0,90 -0,11 -0,98 3,59 -15,72 15,21 2019-02-20
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,50 PLN -0,07 0,24 0,46 0,69 0,00 0,00 2019-02-20 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,55 PLN 0,13 0,26 0,92 3,14 4,86 0,00 2019-02-20
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 30,33 EUR 0,03 0,30 1,13 7,29 -1,78 4,91 2019-02-20 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 131,56 PLN 0,21 0,46 2,09 7,42 2,72 3,81 2019-02-20 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,47 PLN -0,02 0,00 -0,03 0,10 0,39 1,40 2019-02-20
PZU FIZ Akord 114,90 PLN 0,00 0,00 0,93 1,31 0,97 9,80 2019-02-20 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,14 PLN 0,04 0,20 1,13 2,63 0,99 0,00 2019-02-20
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 34,85 PLN -1,47 -0,68 -1,27 0,35 -9,01 0,00 2019-02-20 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 66,62 PLN 0,14 1,06 1,91 -0,49 -11,82 -17,38 2019-02-20 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 78,81 PLN 0,01 0,04 0,24 0,91 1,38 5,94 2019-02-20
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 169,09 PLN 0,12 0,24 0,95 3,49 4,77 5,05 2019-02-20
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,02 PLN 0,02 0,05 0,15 0,59 1,09 0,00 2019-02-20 -
PZU SFIO Universum 1 297,89 PLN 0,00 0,10 2,53 5,15 -4,83 -6,09 2019-02-20
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,76 PLN 0,40 0,26 0,66 3,25 -1,88 -0,66 2019-02-20
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 71,57 PLN 0,69 0,32 0,85 4,57 -10,26 9,82 2019-02-20