Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,39 PLN -1,16 -1,85 1,58 6,06 -9,52 19,58 2019-02-14
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,27 PLN 0,08 1,69 5,07 0,15 -0,60 30,48 2019-02-14
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,45 USD -0,58 0,29 2,37 -0,86 -12,66 32,69 2019-02-14 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,74 PLN -0,51 -1,12 0,21 9,56 -2,50 0,00 2019-02-14 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,67 PLN 0,09 0,60 5,04 5,90 -14,69 21,44 2019-02-14
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,03 USD -0,66 -0,98 2,02 4,84 -25,19 23,17 2019-02-14 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 9,82 PLN 0,10 0,31 4,58 0,61 -1,50 0,00 2019-02-14
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,22 PLN -1,16 -0,97 4,07 1,69 -11,59 0,00 2019-02-14
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,81 PLN -0,51 0,77 8,02 11,73 -13,70 12,70 2019-02-14
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,74 PLN -1,28 -1,02 4,45 3,48 -15,41 13,49 2019-02-14
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,91 PLN -1,00 -1,17 2,60 4,42 -9,63 15,88 2019-02-14
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,06 PLN 0,25 1,38 5,08 0,62 -0,62 25,16 2019-02-14
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,09 USD -0,48 -0,48 1,95 -0,48 -12,92 26,67 2019-02-14 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,86 PLN -0,89 -0,34 3,87 5,85 -10,51 29,15 2019-02-14
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,30 USD -1,71 -1,71 0,88 4,55 -21,50 30,68 2019-02-14 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,51 PLN -0,53 0,00 4,60 5,63 -18,72 3,16 2019-02-14
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,40 PLN -0,40 0,14 4,23 6,02 -7,27 6,02 2019-02-14
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,05 PLN 0,00 1,62 7,72 5,35 0,00 0,00 2019-02-14
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,81 PLN 0,00 0,31 1,13 1,98 -1,51 0,00 2019-02-14 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,85 PLN 0,06 0,12 0,12 1,69 2,31 5,78 2019-02-14
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,55 PLN 0,05 0,09 -0,05 1,32 1,36 4,76 2019-02-14
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,08 PLN 0,08 0,15 1,47 2,03 1,24 9,00 2019-02-14
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,40 USD -0,58 -1,16 -1,16 1,19 -11,23 10,75 2019-02-14 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,07 PLN -0,25 -0,37 -0,37 0,25 -3,12 -3,00 2019-02-14 -
MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,08 PLN 0,00 0,06 -0,18 0,41 0,77 5,69 2019-02-14
MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,13 PLN 0,00 0,00 -0,13 0,46 0,93 6,10 2019-02-14
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,62 PLN -0,36 -0,54 0,48 2,66 -1,60 9,63 2019-02-14
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,55 PLN 0,06 0,65 3,60 4,50 -8,42 14,25 2019-02-14
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,04 USD -0,49 -0,74 0,75 3,59 -19,68 16,09 2019-02-14 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,30 PLN -0,29 -0,05 1,62 1,21 -3,10 0,00 2019-02-14
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,39 PLN -0,03 -0,02 0,21 0,52 0,84 0,00 2019-02-14
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 100,15 PLN -0,54 -0,14 2,79 1,82 -7,74 0,00 2019-02-14
mFundusz Oszczędnościowy SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) 169,34 PLN 0,02 0,04 0,16 0,79 2,15 0,00 2019-02-14
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 24,71 EUR -0,12 -0,56 0,69 -0,80 -12,22 -1,98 2019-02-14 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 107,24 PLN 0,07 0,32 1,79 0,21 -8,69 -3,61 2019-02-14 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 27,84 USD -0,61 -1,24 -1,00 -0,85 -19,95 -2,21 2019-02-14 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 194,36 PLN -0,62 -0,91 1,65 3,71 -12,23 10,99 2019-02-14
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 145,34 PLN -0,25 -0,41 1,40 2,08 -8,57 4,71 2019-02-14
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 83,22 PLN -0,40 -0,29 2,87 3,58 -18,95 2,55 2019-02-14
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 34,73 EUR -0,11 0,03 4,26 -0,66 -8,36 26,20 2019-02-14 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 150,69 PLN 0,07 0,88 5,37 0,36 -4,69 24,06 2019-02-14
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 39,12 USD -0,61 -0,69 2,46 -0,69 -16,45 25,83 2019-02-14 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 42,84 EUR -0,16 -0,58 1,37 -0,16 -6,46 13,00 2019-02-14 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 185,89 PLN 0,01 0,28 2,45 0,86 -2,71 11,11 2019-02-14
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,26 USD -0,66 -1,29 -0,37 -0,19 -14,70 12,70 2019-02-14 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,48 EUR -0,12 -0,65 -0,53 -1,65 -6,42 11,99 2019-02-14 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 106,25 PLN 0,08 0,25 0,57 -0,61 -2,62 10,12 2019-02-14 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,59 USD -0,58 -1,29 -2,16 -1,64 -14,61 11,75 2019-02-14 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,71 PLN 0,06 0,08 0,44 1,36 -0,35 7,82 2019-02-14 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 97,06 PLN -0,04 0,07 1,36 1,05 -2,52 0,00 2019-02-14
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 185,71 PLN 0,02 0,03 0,36 0,80 0,99 5,81 2019-02-14
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,87 EUR -0,16 -0,78 -0,19 0,35 -5,32 9,59 2019-02-14 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 138,29 PLN 0,03 0,07 0,88 1,38 -1,52 7,74 2019-02-14
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 35,90 USD -0,64 -1,48 -1,91 0,31 -13,66 9,28 2019-02-14 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,89 PLN -0,21 -0,30 0,73 1,92 -4,17 5,89 2019-02-14
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 104,31 PLN -0,87 -1,51 0,46 4,54 -1,63 0,00 2019-02-14
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,18 PLN -0,01 -0,09 -0,13 0,53 1,25 0,00 2019-02-14
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) 102,80 PLN 0,00 -0,01 0,03 0,33 1,13 0,00 2019-02-14