Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 95,40 PLN 0,35 1,17 4,01 0,02 6,24 25,00 2018-01-17
KBC Akcyjny (KBC FIO) 104,26 PLN 0,40 2,13 5,99 1,33 15,41 22,99 2018-01-17
KBC Aktywny (KBC FIO) 222,55 PLN 0,18 1,13 2,93 0,82 7,81 9,73 2018-01-17
KBC Alfa SFIO 2,93 PLN 0,00 0,00 0,34 1,03 4,27 9,33 2018-01-18
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 117,29 PLN 0,00 0,00 -1,09 -6,10 5,67 0,00 2018-01-18 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 132,03 PLN -0,01 0,08 -0,06 1,08 0,79 0,52 2018-01-17
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 253,74 PLN -0,01 -0,04 0,09 1,39 4,00 8,97 2018-01-17
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 139,60 PLN -0,27 -0,51 1,06 0,87 2,39 2,99 2018-01-17
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 100,39 PLN -0,21 -1,75 -3,29 -5,00 -9,66 0,00 2018-01-17 -
KBC Negative Duration FIZ 1 029,89 PLN 0,00 0,00 0,72 1,77 0,00 0,00 2018-01-18 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 136,41 PLN 0,00 0,01 0,03 0,44 2,38 7,49 2018-01-17
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (KBC FIO) 99,11 PLN 0,00 0,02 0,06 0,30 0,00 0,00 2018-01-17 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 238,34 PLN 0,04 0,22 0,31 1,14 4,32 6,03 2018-01-17
KBC Pieniężny (KBC FIO) 190,04 PLN 0,01 0,02 0,24 1,05 3,78 7,96 2018-01-17
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 109,75 PLN 0,57 1,79 4,85 1,71 9,87 36,71 2018-01-17
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 91,30 PLN 0,22 2,50 6,41 2,78 19,00 12,79 2018-01-17
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 176,94 PLN 0,02 0,21 0,04 0,56 3,55 6,47 2018-01-17
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 169,07 PLN 0,04 0,03 0,15 0,71 4,25 9,55 2018-01-17
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 105,05 PLN 0,01 0,00 0,10 0,67 4,60 0,00 2018-01-17 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 263,68 PLN 0,08 0,70 1,73 1,03 6,42 10,22 2018-01-17
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 116,26 PLN 0,00 0,00 1,06 1,06 5,88 0,00 2018-01-18 -
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN 84,05 PLN 0,00 0,00 -9,32 -9,32 0,00 0,00 2018-01-18 -