Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 38,92 PLN -1,27 0,86 -0,82 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,08 PLN -0,04 0,11 0,61 2,03 0,31 0,00 2019-02-21 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 115,49 PLN -0,59 1,01 0,31 5,65 -7,43 0,00 2019-02-21
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 117,32 PLN -0,20 1,37 3,37 3,57 -5,23 0,00 2019-02-21
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,02 PLN -0,10 0,47 1,70 2,78 -1,69 0,00 2019-02-21
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,46 PLN 0,01 0,05 0,26 0,92 1,64 0,00 2019-02-21
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,75 PLN -0,06 0,14 0,87 2,64 4,47 0,00 2019-02-21
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,46 PLN -0,24 0,38 0,43 2,97 0,51 0,00 2019-02-21
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,69 PLN 0,06 0,06 0,23 0,94 -0,27 4,31 2019-02-21 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 119,27 PLN 0,01 0,05 0,21 0,66 2,02 0,00 2019-02-21
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 95,09 PLN 0,08 0,55 3,66 10,08 -14,97 0,00 2019-02-21
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 106,32 PLN -0,26 0,51 1,62 0,45 -5,81 0,00 2019-02-21
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 146,02 PLN -0,54 1,02 0,49 5,58 -7,02 21,59 2019-02-21
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,60 PLN -0,05 0,06 0,28 1,25 2,58 5,25 2019-02-21
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 145,87 PLN -0,23 0,39 0,27 2,54 -1,49 7,36 2019-02-21
BPS Akcji (BPS FIO) 98,89 PLN -0,99 1,18 -0,22 3,89 -7,02 10,98 2019-02-21
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 154,02 PLN 0,00 0,05 0,08 0,49 0,45 6,46 2019-02-21
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 137,57 PLN 0,00 0,03 0,17 0,92 1,54 7,50 2019-02-21
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 834,25 PLN -0,32 1,06 0,92 6,10 -12,62 0,00 2019-02-21
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,47 PLN -0,04 0,06 0,25 1,14 2,51 6,34 2019-02-21
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 148,57 PLN 0,01 0,06 0,24 0,39 -1,95 4,32 2019-02-21
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 036,80 PLN -0,03 0,03 0,11 0,87 2,08 0,00 2019-02-21
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 115,85 PLN -0,30 0,48 0,23 2,17 -2,19 7,32 2019-02-21